START PLUS

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKooperativa pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-malych-a-strednich-podnikatelu/pojisteni-start-plus
Okruh uživatelů

Malí a střední podnikatelé s hodnotou majetku do 50 mil. Kč, pojištění odpovědnosti za újmu do limitu pojistného plnění 20 mil. Kč

Distribuční kanály

Vlastní obchodní služba a externí distribuční sítě

Počet uživatelů 7.000,00
Základní charakteristika

Balíčkový pojistný produkt s komplexní nabídkou nejžádanějších druhů pojištění pro malé a střední podnikatele, jejichž hodnota firemního majetku nepřesahuje 50 mil. Kč.

Výhody/bonusy

- univerzální, komplexní, balíčkový
- jednoduchý a srozumitelný produkt
- unikátní nabízeným rozsahem poskytované pojistné ochrany, vstřícnými a přehledně definovanými pojistnými podmínkami, jednoduchou a pro klienta přehlednou pojistnou smlouvou, rychlostí uzavření pojistné smlouvy.
- dlouhodobé pojištění, které zabezpečuje bezproblémovou a pohodlnou pojistnou ochranu za velmi výhodnou cenu

Konkurenční výhody

- jednoduchý srozumitelný produkt pro klienta i pro prodejce
- výhodná cena
- komplexní ošetření pojistných potřeb klienta

Novinky

Inovace pojištění START PLUS:
1) U pojištění přerušení provozu jsme rozšířili krytí pro případ přerušení dodávky elektrické energie, plynu nebo vody, ke kterému došlo v důsledku živelní události.
2) U pojištění odpovědnosti jsme rozšířili krytí o pojištění čistých finančních škod, pojištění nemajetkové újmy a připojištění členů orgánů za jinou než finanční škodu.
3) Navýšili jsme maximální limity pojištění, do kterých lze firmu pojistit tímto produktem

Pojistný program

Pojištění movitého majetku - živelní

ano

Pojištění movitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění nemovitého majetku - živelní

ano

Pojištění nemovitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění přerušení provozu

ano

Elektronická zařízení

ano

Stroje a strojní zařízení

ano

Stavební a zemědělské stroje

ne

Další majetková připojištění

- pojištění přerušení provozu
- pojištění věcí během silniční dopravy

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

ne

Profesní odpovědnost

ne

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ano

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Limit pojistného plnění (Kč) 20.000.000,00
Havarijní pojištění

ne

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Pojištění záruk

ne

Pojištění úvěrů

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Stanovení pojistného v dalších dle škodního průběhu

ne

Další služby

Další výhody

asistenční služba

ne

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ne

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

jsem vinař, dělám  víno 10 000 l za rok, lahvuji a prodávám. Hodí se to i pro mně ???

Dobrý den, chtěla bych se zaptat na přibližnou cenu tohoto pojištění?