Pojištění odpovědnosti manažerů (D&O)

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKooperativa pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-prumysl
Okruh uživatelů

obchodní korporace

Distribuční kanály

pojišťovací zprostředkovatelé, zaměstnanci Kooperativy

Počet uživatelů 1.000,00
Základní charakteristika

Pojištění odpovědnosti manažerů obchodní korporace (D&O) je produkt, který slouží k ochraně korporace před škodami, které mohou vzniknout v důsledku jednání jejích orgánů. Tento druh pojištění se zaměřuje na jednatele, členy představenstva, dozorčí rady a další manažery. Každý člen statutárního orgánu obchodní korporace nese odpovědnost za porušení svých povinností. D&O pojištění kryje nejen finanční škody, které mohou manažeři způsobit svými rozhodnutími, ale také náklady na právní zastoupení. Je to zvláště důležité, protože časový rozestup mezi údajným pochybením a vzneseným nárokem na náhradu škody může být i několik let. D&O pojištění je klíčový prvek k bezproblémovému řízení firmy.

Výhody/bonusy

Produkt nabízí velmi široký rozsah krytí, který nezahrnuje jen odpovědnost manažerů za škodu způsobenou obchodní korporaci, ale také:
- doživotní pojištění bývalých členů orgánů
- náklady v souvislosti se zabavením majetku
- pojištění pokut a penále
- náklady na očištění dobrého jména
- náklady na poradce
- náklady na PR
- náklady na kauci
- náklady extradičního řízení
- náklady na dopravu a ubytování
- náklady v souvislosti s únikem elektronických dat
- náklady insolvenčního řízení
- aj.

Konkurenční výhody

Oproti konkurenci nabízí tento produkt široký rozsah krytí, a to i tzv. Side C pojištění. Toto rozšíření kryje odpovědnost manažera za škodu vyplývající z nároku souvisejícího s cennými papíry. Nárokem souvisejícím s cennými papíry se rozumí nárok proti společnosti uplatněný majitelem cenného papíru z důvodu ztráty hodnoty cenného papíru. Jde o nejširší možný rozsah D&O pojištění nabízený na českém trhu.

Novinky

Od roku 2023 nabízí Kooperativa pojišťovna toto pojištění i v rozsahu tzv. Side C. Toto rozšíření kryje odpovědnost manažera za škodu vyplývající z nároku souvisejícího s cennými papíry. Nárokem souvisejícím s cennými papíry se rozumí nárok proti společnosti uplatněný majitelem cenného papíru z důvodu ztráty hodnoty cenného papíru. Jde o nejširší možný rozsah D&O pojištění nabízený na českém trhu.

Pojistný program

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

ne

Profesní odpovědnost

ne

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ne

Další odpovědnostní připojištění

Jde o pojištění odpovědnosti manažerů obchodní korporace.

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Limit pojistného plnění (Kč) 400.000.000,00
Limit pojistného plnění - Poznámka

Pojištění standardně nabízíme do výše limitu 400 000 000 Kč, v některých případech nabízíme i vyšší limit pojistného plnění.

Další služby

Další výhody

Servis

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.