KOMPLEX

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeská podnikatelská pojišťovna
Okruh uživatelů

živnostníci, malí a střední podnikatelé

Distribuční kanály

pobočky ČPP, sjednatelé interních a externích sítí

Základní charakteristika

Tento produkt poskytuje svým uživatelům pojistnou ochranu proti všem standardním i nadstandardním pojistným nebezpečí, které mohou přímo či nepřímo ohrožovat podnikatele. V rámci pojištění je možné sjednat pojištění pro ochranu majetku a současně i pojištění odpovědnosti za újmy, které při výkonu podnikatelské činnosti může uživatel způsobit.

Výhody/bonusy

- způsob sjednání
- nadstandardní rozsah pojistné ochrany
- cena
- uživatelsky příznivá sjednatelská aplikace

Konkurenční výhody

- způsob sjednání
- nadstandardní rozsah pojistné ochrany
- cena
- uživatelsky příznivá sjednatelská aplikace

Pojistný program

Pojištění movitého majetku - živelní

ano

Pojištění movitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění nemovitého majetku - živelní

ano

Pojištění nemovitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění přerušení provozu

ano

Elektronická zařízení

ano

Stroje a strojní zařízení

ano

Stavební a zemědělské stroje

ano

Stavební a montážní rizika 0,00
Další majetková připojištění

Pojištění nákladu, Pojištění skel, Pojištění úniku kapaliny z technických zařízení, Pojištění obsahu uloženého v chladícím zařízení, Pojištění atmosférických srážek, pojištění náhrady ztráty vody.

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Možnost dalšího rozšíření pojištění - Poznámka

Vandalismus - zjištěný a nezjištěný pachatel,graffiti,pojištění pro případ ocizení lze sjednat po celé České republice i na území okolních sousedících států.

Limit pojistného plnění (Kč) 100.000.000,00
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

ne

Profesní odpovědnost

ne

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ano

Další odpovědnostní připojištění

Povinnost k náhradě újmy způsobené vadou výrobku nebo vadou poskytnuté práce, Majetková újma na věci převzaté, Majetková újma na věci přepravované, Újma vzniklá salmonelou, Újma vzniklá ovládající právnické osobě, osobě spolupojištěné, podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný většinovou majetkovou účast

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Limit pojistného plnění (Kč) 30.000.000,00
Poznámka

V rámci pojištění odpovědnosti je nespornou výhodou základní rozsah "obecné" provozní odpovědnosti, kdy tento mimo jiné zahrnuje i regresy zdravotních pojišťoven vůči zaměstnanci pojištěného a vůči poškozenému, regresy orgánu nemocenského pojištění, účelně vynaložené náklady při poranění zvířete, věci zaměstnanců apod.

Havarijní pojištění

ne

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Pojištění záruk

ne

Pojištění úvěrů

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Stanovení pojistného v dalších dle škodního průběhu

ano

Další služby

Další výhody

asistenční služba

ne

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ne

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Produkt se mi velmi líbí. Určitě bych ocenil možnost použití nějaké kalkulačky nebo makra přímo z internetu. Milan Diviš