Investiční úvěr Profesionál pro svobodná povolání

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelUniCredit Bank
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.unicreditbank.cz/cs/svobodna-povolani/uvery/investicni-uver-profesional.html
Okruh uživatelů

Vybrané profese svobodných povolání (fyzické a právnické osoby), které podnikají na základě jiného oprávnění než živnostenského listu.

Distribuční kanály

POBOČKOVÁ SÍŤ | PARTNEŘI

Základní charakteristika

Investiční splátkový úvěr
• až 25.000.000 Kč
• splatnost až 7 let s možností kdykoliv předčasně splatit

Úvěr je určen pro tyto profese:
notáři, advokáti, stomatologové, lékaři, exekutoři, insolvenční správci, lékárníci, veterináři, daňoví poradci, auditoři, architekti, zubní technici, dentální hygienisti, kliničtí psychologové, kliničtí logopedi a fyzioterapeuti.

Výhody/bonusy

Úvěr je určen i pro začínající podnikatelské subjekty.
Zjednodušený proces schvalování.
Až 1,5 mil Kč bez dokládání daňového přiznání.
Bez dokladování účelu úvěru.
Čerpání prostředků na běžný účet klienta.
Bez zajištění nemovitostí.
Podání žádosti o úvěr je zdarma.
Zpracování žádosti o úvěr je zdarma.

Konkurenční výhody

Garantovaná úroková sazba 7,9 % p.a. po celou dobu splácení úvěru.
Mimořádné splátky zdarma - 4 ročně.
Minimum předkládaných dokumentů.

Novinky

Maximální výše až 25.000.000 Kč na základě individuálního vyhodnocení.

Typ úvěru

splátkový

Na co lze úvěr použít

Od financování drobných investičních výdajů, přes vybavení ordinace nebo kanceláře až po odkup celé lékařské praxe.

Podmínky, parametry, limity

Požadavky na zajištění úvěru

Blankosměnka

Požadované doklady

Doklad totožnosti
Doklad opravňující k podnikání
Daňové přiznání (pro individuální posouzení žádosti)

Ručení

Blankosměnka (s avalem společníků v případě žadatelů právnických osob)

Forma splácení

Anuitní.

Čerpání

Jednorázové na běžný účet klienta.

Doba vyřízení žádosti (dny) 1,00
Doba vyřízení žádosti - Poznámka

V případě financování odkupu lékařské praxe je doba zpracování individuální.

Možnost odkladu splátek, jistiny i úroku

ne

Možnost odkladu splátek jen u jistiny

ne

Odklad splátek nabízen pouze výjimečně "v akci"

ne

Odklad splátek není nabízen

ano

Minimální výše úvěru (Kč) 30.000,00
Maximální výše úvěru (Kč) 25.000.000,00
Maximální výše úvěru - Poznámka

Pro lékaře a stomatology standardně 2.500.000 Kč (vyšší limit na základě individuálního vyhodnocení).
Pro ostatní profese 1.000.000 Kč (vyšší limit na základě individuálního vyhodnocení).

Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem (Kč) 25.000.000,00
Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem - Poznámka

Pro lékaře a stomatology standardně 2.500.000 Kč (vyšší limit na základě individuálního vyhodnocení).
Pro ostatní profese 1.000.000 Kč (vyšší limit na základě individuálního vyhodnocení).

Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem (Kč) 25.000.000,00
Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem - Poznámka

Pro lékaře a stomatology standardně 2.500.000 Kč (vyšší limit na základě individuálního vyhodnocení).
Pro ostatní profese 1.000.000 Kč (vyšší limit na základě individuálního vyhodnocení).

Minimální doba splatnosti (měsíce) 24,00
Maximální doba splatnosti (měsíce) 84,00
Úročení

7,9 % p.a.

Minimální úroková sazba (%) 7,90

Poplatky

Poskytnutí úvěru (Kč) 0,00
Minimální poplatek (Kč) 0,00
Minimální poplatek - Poznámka

Pro lékaře, stomatology a notáře zdarma.

Maximální poplatek (Kč) 2.000,00
Správa úvěru (ročně) (Kč) 2.400,00
Předčasné splácení úvěru (sankce - pevná částka) (Kč) 0,00
Předčasné splácení úvěru (sankce - pevná částka) - Poznámka

4x ročně zdarma

Předčasné splácení úvěru (sankce - procentuální částka) (%) 0,00
Předčasné splácení úvěru (sankce - procentuální částka) - Poznámka

4x ročně zdarma

Pojištění úvěru

Druh pojištění

NE

Sazba pojištění (Kč) 0,00
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Poptávka na financování.
Nákup 100% obchodního podílu (s.r.o.) kardiologické ambulance v Praze. Cena 7 mil. Kč - vlastní zdroje 3 mil. Kč. Úvěr 4 mil. Kč, jednorázové čerpání, splatnost 5 let s možností předčasného splacení. Odklad zahájení splácení o 1 rok z důvodu nízkých záloh od zdravotních pojišťoven pro stávající ordinaci, které bude možné s ohledem na skutečné výkony pod novým majitelem změnit až v dalším roce.