Expanze pro Vaše podnikání od ČSOB Leasing

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČSOB Leasing
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.csobleasing.cz/firmy-a-podniky/produkty/centrum-dotacniho-poradenstvi-csob-leasing
Okruh uživatelů

Malí a střední podnikatelé (SME) dle definice ČMZRB

Distribuční kanály

Spolupracující partneři, dodavatelé strojů a zařízení, vlastní distribuční síť

Počet uživatelů 80,00
Základní charakteristika

ČSOB Leasing nabízí unikátní produkt, který kombinuje nejen leasingovou formu financování zajištěným úvěrem, ale i propojení na dotační možnosti programu ČMZRB OPPIK – Expanze úvěry, výzva I., a to vše propojené službami vlastního dotačního centra, které zajistí vše od zpracování záměru až po součinnost v plnění podmínek programu.

Forma podpory: zvýhodněný úvěr nebo zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem od ČMZRB.
Kdo může žádat: mikro, malý, nebo střední podnikatel (do 250 zaměstnanců) v odvětví zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, doprava, skladování, velkoobchodu, maloobchodu, ICT, poradenství, výzkumu a vývoji a službách.
Na co lze žádat: nové stroje a zařízení, rekonstrukce a pořízení staveb či stavebních pozemků, včetně DPH.

Schéma kombinace úvěrů ČSOB Leasing a ČMZRB ilustruje, jak optimálně využít obou zdrojů financování, a je uvedeno v přiloženém letáku a popisu produktu - viz přílohy.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Zvýhodněný úvěr od ČMZRB:
- výše úvěru: 1 – 45 mil. Kč, do výše 45 % způsobilých výdajů projektu,
- úvěr je bezúročný,
- doba splatnosti až 7 let,
- odklad splátek jistiny úvěru až 3,5 roku.
Finanční příspěvek od ČMZRB k úvěru ČSOB Leasing:
- finanční příspěvek na úhradu úroků z úvěru ČSOB Leasing použitého ke spolufinancování projektu, zajišťuje až 100% úhradu úroků.
Expanze úvěr od ČSOB Leasing:
- výše úvěru: 250 tis.– 45 mil. Kč, horní limit není omezen,
- úvěr je na bázi fix i float splácení,
- doba splatnosti až 10 let,
- možnost nepravidelného nastavení splácení,
- obsahuje i komplexní pojištění předmětů,
- proplacení finančního příspěvku na úroky z úvěru ČSOBL vždy po 1 roce zpětně.

Výhody/bonusy

Plné financování celého projektu rozdělením angažovaností mezi dvě finanční instituce.
Získání benefitů programu Expanze, kde podmínkou je poskytnutí části úvěru komerční finanční institucí.
Služby dotačního centra ČSOB Leasing v případě souběžného financování jsou zdarma.

- 0% úrok (díky bezúročnému úvěru ČMZRB a finančnímu příspěvku na úvěr ČSOBL) = klient ušetří úrok, který činí celkově většinou cca 6-15 % investice; úrok z komerčního úvěru je kompenzován ročně zpětně,
- není nutné výběrové řízení,
- mnohem rychlejší a levnější administrace projektu oproti dotacím (do měsíce uzavření úvěrové smlouvy) - vše zajistíme za klienta (zdarma, prostřednictvím CDP ČSOBL),
- možnosti odkladu splátek,
- financování i části DPH v rámci úvěru od ČMZRB (tj. v podstatě provozní úvěr s 0% úrokem, protože DPH je bezprostředně vrácena),
- určeno pro investice nad 2,3 mil. Kč s DPH; doplňuji, že horní hranice je 45 mil. Kč pro úvěr ze strany ČMZRB,
- kromě pořízení strojů je možno profinancovat i pořízení/ rekonstrukci budovy; za určitých podmínek i osobní, užitkové automobil/-y a nákladní automobily se speciálními nástavbami,
- určeno pro projekty s místem realizace mimo území hlavního města Prahy, otevření programu pro Prahu je předpokládáno v březnu 2019.

Konkurenční výhody

Prostřednictvím služeb Dotačního centra ČSOB Leasing je zajištěno, že zákazník využije všech výhod dotačního programu a leasingového financování v optimálním "mixu", a to i s ohledem na potřebu zajištění či struktury splátek (např. odkladem splátek).

Poskytujeme kompletní balíček služeb:
Audit způsobilosti Vaší investice k veřejné podpoře zvýhodněným úvěrem (s finančním příspěvkem) od ČMZRB.
Nastavení úvěru podle pravidel programu Expanze.
Zpracování kompletní žádosti o zvýhodněný úvěr, včetně podnikatelského záměru.
Komunikace a vyřízení administrativy s poskytovatelem zvýhodněného úvěru (ČMZRB).
Zajištění případného finančního příspěvku na úroky komerčního úvěru během doby splácení úvěrů.
Stručný průvodce procesem získání podpory v programu OPPIK – expanze úvěry.
Předběžné zjištění zájmu klienta o projektové financování od akvizitora ČSOB Leasing (dále ČSOBL).
Klient je kontaktován pracovníkem Centra dotačního poradenství ČSOB Leasing (dále CDP) a je dotázán na základní parametry projektu.
CDP provede audit přijatelnosti projektu ze strany ČMZRB (poskytovatel zvýhodněného úvěru).
CDP předá informace pro schvalovací proces uvnitř ČSOBL.
Za součinnosti klienta, akvizitora a schvalovacích orgánů ČSOBL dochází k nastavení splátek a schválení úvěru.
CDP podá spolu s klientem žádost o podporu na ČMZRB.
Po schválení žádosti podepíše klient s akvizitorem úvěrovou smlouvu na komerční úvěr od ČSOBL.
Klient podepíše s ČMZRB a ČSOBL úvěrové smlouvy.

Novinky

Nově lze v rámci programu Expanze s okamžitou platností pořizovat níže uvedené dopravní prostředky:
• minibusy a autobusy pro všechny typy osobní přepravy,
• kolejová vozidla pro osobní přepravu či servisní účely,
• vozidla pro půjčovny spotřebitelům (obytné vozy, karavany, přívěsy, motocykly),
• u dodávek a osobních vozidel byla zrušena podmínka pořídit další investiční majetek ve stejné výši,
• osobní vozidla do 600 tis. bez DPH (neplatí pro elektromobily, CNG a hybridy, na ty se žádný limit neuplatňuje); ale POZOR - nesmí se jednat o vozidla na reprezentační účely (pro osobní potřebu jednatele), pro obchodní zástupce apod., naopak podporována jsou např. servisní vozidla techniků.

Typ úvěru

Investiční úvěr.

Na co lze úvěr použít

Na investice dle programu Expanze od ČMZRB.

Podmínky, parametry, limity

Požadavky na zajištění úvěru

Úvěr ČSOBL je zajištěn financovaným předmětem.
Úvěr CMZRB je obvykle zajištěn avalovanou směnkou.

Požadované doklady

Ekonomické výkazy, list vlastnictví k provozovně.

Forma splácení

Standardní, možnost odkladu splátek, mimořádných splátek, včetně předčasného ukončení.

Čerpání

Jednorázové nebo formou tranší na zálohové platby.

Doba vyřízení žádosti (dny) 3,00
Doba vyřízení žádosti - Poznámka

Nabídka je připravena obratem, stejně tak zaevidování žádosti na ČMZRB pracovníkem Centra dotačního poradenství ČSOBL, zpracování projektu cca 7 dní.
Vlastní kreditní schvalovací proces pak dle výše angažovanosti a složitosti je od 3 do 14 dní.
Podle rozsahu velikosti investice, a pokud má zákazník zájem i o zpracování projektu, doporučujeme kontaktovat naše dotační centrum již ve fázi příprav projektu, celkově je třeba počítat s bezpečnou lhůtou cca 5 týdnů.

Možnost odkladu splátek, jistiny i úroku

ne

Možnost odkladu splátek jen u jistiny

ano

Odklad splátek nabízen pouze výjimečně "v akci"

ne

Odklad splátek není nabízen

ne

Minimální výše úvěru (Kč) 500.000,00
Minimální výše úvěru - Poznámka

je dána podmínkami programu Expanze, kde minimální výše úvěru ČMZRB je 1 mil. Kč, tedy celkové investice předložené v rámci projektu od 2,3 mil. Kč

Maximální výše úvěru (Kč) 45.000.000,00
Maximální výše úvěru - Poznámka

není ze strany ČSOB Leasing limitována

Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem - Poznámka

není ze strany ČSOB Leasing limitována

Minimální doba splatnosti (měsíce) 6,00
Minimální doba splatnosti - Poznámka

přizpůsobí se potřebám investičního plánu

Maximální doba splatnosti (měsíce) 144,00
Maximální doba splatnosti - Poznámka

12 let u úvěru ČSOBL (v podmínkách druhé části financování - úvěru ČMZRB programu Expanze, kde maximální doba splatnosti je 7 let, resp. u nemovitých věcí až 10 let)

Úročení

vychází z velikosti investice, doby splatnosti a skutečnosti, zda je splácení fixní nebo typu float.

Minimální úroková sazba (%) 0,00
Minimální úroková sazba - Poznámka

V případě maximálního využití podpory programu EXPANZE ČMZRB

Poplatky

Poskytnutí úvěru (Kč) 0,00
Poskytnutí úvěru - Poznámka

úvěr je poskytnut bez poplatku za sjednání, neúčtujeme žádné poplatky za jeho správu

Pojištění úvěru

PřílohaVelikost
expanze_elektronicky_letak_csobl_aktual.pdf1 MB
expanze_final_csobl.pdf1.04 MB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.