Profi účet

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKomerční banka
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.kb.cz/cs/podnikatele-a-male-firmy/sektorova-nabidka/nabidka-pro-zacinajici-podnikatele
Okruh uživatelů

Fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby

Distribuční kanály

Pobočky KB

Konkurenční výhody

Profi účet umožňuje flexibilní spravování firemních financí. Je určen pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby. S Profi účtem získá klient produkty a služby, které mu usnadní podnikání.

Začínající podnikatelé mají v Komerční bance nárok na zvýhodnění Profi účtu. Bude jim měsíčně vyplácena odměna, a to formou vrácení části poplatku za vedení Profi účtu v následujícím měsíci.

http://www.mojeodmeny.cz/cs/firmy-a-verejna-sprava/depozitni-produkty/pr...

Subjektům bytová družstva a společenství vlastníků jednotek je poskytována v rámci konceptu MojeOdměny a Programu Bytový dům odměna ve výši 25% za vedení Profi účtu.
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/profi-ucet-pro-...

Zvýhodněné PC bankovnictví Profi banka k balíčku Profi účet. Každý měsíc je vyplácena odměna ve výši 100 Kč.
http://www.mojeodmeny.cz/cs/firmy-a-verejna-sprava/depozitni-produkty/bo...

O Profi účet je možné pohodlně požádat on-line během 3 minut na:
https://mujucet.kb.cz/srv/www/qf/cs/ramjet/profiAccount/

Výhody/bonusy

Profi účet klientovi umožní:
Nastavit si služby podle potřeb firmy -běžný účet v Kč je základem pro bezhotovostní i hotovostní platby, prvních 10 příchozích nebo odchozích transakcí měsíčně je v ceně Profi účtu. Měsíční elektronický výpis z účtu je dostupný kdykoli prostřednictvím internetového bankovnictví. Prostřednictvím služeb přímého bankovnictví může klient snadno provádět platby a pohodlně ovládat účty. Profi účet nabízí volbu internetového a/nebo telefonního bankovnictví, a umožňuje tak ovládat účty z pohodlí kanceláře nebo domova a mít tak přístup k účtům 24 hodin denně z libovolného počítače připojeného k internetu.
Mít možnost zadávat platební příkazy,sledovat pohyby na účtech, zobrazovat blokací a transakce provedených platební kartou, provádět zahraniční platby, prohlížet a tisknout výpisy i zvolit si formu výpisu.
Získat osobní účet za zvýhodněných podmínek
Možnost získat snadno dostupný úvěr prostřednictvím povoleného debetu až po dobu 180 dnů. Po vyhodnocení finančních výkazů získat úvěr až do výše 10 milionů Kč.

Poznámka

Sazebník KB: http://www.sazebnik-kb.cz/cs/podnikatele/depozitni-produkty/balicky.shtml

Základní charakteristika

Profi účet umožňuje flexibilní spravování firemních financí. Je určen pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby. S Profi účtem získá klient produkty a služby, které mu usnadní podnikání. Balíček Profi účet obsahuje běžný účet v Kč s možností povoleného debetu, mezinárodní embosovanou platební kartu Profi karta, měsíční elektronický výpis k účtu, internetové a/nebo telefonní bankovnictví dle volby klienta, prvních 10 příchozích nebo odchozích transakcí měsíčně v ceně (definovaných dle Sazbeníku KB). K základním službám je možné si dokoupit jakékoli produkty a služby KB odpovídající aktuálním potřebám podnikání klienta.

http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/ucty-a-platby/p...

Založení (Kč) 0,00
Vedení (Kč / měsíc) 169,00
Vedení - Poznámka

začínající podnikatelé mají nárok na slevu

Min. vklad (Kč) 1.000,00
Zrušení účtu (Kč) 0,00
Osobně - po pohybu na účtu 990,00
Osobně - týdně 490,00
Osobně - měsíčně 150,00
Poštou - po pohybu na účtu 500,00
Poštou - týdně 150,00
Poštou - měsíčně 30,00
Elektronicky - po pohybu na účtu 200,00
Elektronicky - týdně 40,00
Elektronicky - měsíčně 0,00

Poplatky

Vklad (Kč) 9,00
Vklad (Kč) - Poznámka

Cena 1 účetní položky =9,00 Kč - pro všechny vklady hotovosti přes pokladní přepážku

Vklad přes přepážku platné adjustované Kč hotovosti do limitu 0,5 mil Kč včetně předané majitelem účtu nebo oprávněnou osobou 1), nebo zaměstnancem majitele účtu 2) a vklad mincí nebo smíšený vklad bankovek a mincí v Kč (v případě, že vklad obsahuje do 50 kusů mincí včetně) na běžný účet klienta FOP nebo PO a vklad platných CM bankovek na běžný CM účet klienta FOP nebo PO ve stejné měně do 15 vkladů včetně za kelendářní měsíc.

Samotný vklad je zdarma pro 1. - 15. vklad hotovosti v kalendářním měsíci
Cena pro 16. a každý další vklaxd hotovosti je =75,00 Kč v kalendářním měsíci

Výběr na přepážce (Kč) 60,00
Výběr z bankomatu své banky (Kč) 9,00
Výběr z bankomatu své banky (Kč) - Poznámka

MojeOdměny
1 platba debetní či kreditní kartou u obchodníka = vrácení poplatku za 1 výběr z bankomatu KB debetní kartou

http://www.mojeodmeny.cz/cs/firmy-a-verejna-sprava/karty/vybery-z-bankom...

Výběr z bankomatu cizí banky (Kč) 39,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (Kč) 100,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (Kč) - Poznámka

1 %, min. 100,–

Výběr z bankomatu v zahraničí (%) 1,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (%) - Poznámka

1 %, min. 100,–

Příkaz k úhradě v rámci banky (Kč) 6,00
Příkaz k úhradě do jiné banky (Kč) 6,00
Příkaz k úhradě do jiné banky - Poznámka

platby prostřednictvím přímého bankovnictví

Příchozí položka v rámci banky (Kč) 5,00
Příchozí položka z jiné banky (Kč) 5,00
Provedení trvalého příkazu do jiné banky (Kč) 6,00
Zřízení trvalého příkazu (Kč) 0,00
Zřízení trvalého příkazu - Poznámka

prostřednictvím přímého bankovnictví

Provedení SIPO/inkaso - Poznámka

prostřednictvím přímého bankovnictví

Změna trvalého příkazu (Kč) 0,00
Změna trvalého příkazu - Poznámka

prostřednictvím přímého bankovnictví

Zrušení trvalého příkazu (Kč) 0,00
Provedení trvalého příkazu v rámci banky (Kč) 6,00
Zřízení SIPO/inkaso (Kč) 0,00
Zřízení SIPO/inkaso - Poznámka

prostřednictvím přímého bankovnictví

Změna SIPO/inkaso (Kč) 0,00
Změna SIPO/inkaso - Poznámka

prostřednictvím přímého bankovnictví

Zrušení SIPO/inkaso (Kč) 0,00
Provedení SIPO/inkaso (Kč) 6,00
Poplatek (zahraniční platba) (Kč) 195,00
Poplatek (zahraniční platba) - Poznámka

SEPA EuroPlatba SEPA EuroPlatba do 50 000,- EUR včetně

Minimální poplatek (zahraniční platba) (Kč) 250,00
Maximální poplatek (zahraniční platba) (Kč) 1.500,00
Poplatek (přeshraniční převod) (Kč) 195,00
Poplatek (přeshraniční převod) - Poznámka

SEPA EuroPlatba SEPA EuroPlatba do 50 000,- EUR včetně

Úrok (% p.a.) 0,00
Poznámka

Profi účet není úročen

Platební karta

Limit v kamenné prodejně (individuální)

ne

Limit bankomat (individuální)

ne

Možnost využití služby cashback

ano

Správa a vedení karty (Kč) ročně 390,00
Správa a vedení karty ročně - Poznámka

roční poplatek
(embosovaná platební karta MasterCard / VISA "Profi karta" v rámci balíčku Profi účet zdarma)

Vydání náhradní karty (Kč) 200,00
Vydání náhradní karty v zahraničí (Kč) 4.000,00
Výběr z bankomatu vlastní banky (pevná částka) (Kč) 9,00
Výběr z bankomatu vlastní banky (pevná částka) - Poznámka

MojeOdměny
1 platba debetní či kreditní kartou u obchodníka = vrácení poplatku za 1 výběr z bankomatu KB debetní kartou

http://www.mojeodmeny.cz/cs/firmy-a-verejna-sprava/karty/vybery-z-bankom...

Počet výběrů zdarma - Poznámka

http://www.mojeodmeny.cz/cs/firmy-a-verejna-sprava/karty/vybery-z-bankom...

Platba v zahraničí (pevná částka) (Kč) 0,00
Platba v zahraničí (procentuální částka) (%) 0,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (pevná částka) (Kč) 100,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (pevná částka) - Poznámka

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 1 %, min. 100,–

Výběr z bankomatu v zahraničí (procentuální částka) (%) 1,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (procentuální částka) - Poznámka

1 %, min. 100,–

Cash advance v ČR (pevná částka) (Kč) 100,00
Cash advance v ČR (pevná částka) - Poznámka

1 %, min. 100,–

Cash advance v ČR (procentuální částka) (%) 1,00
Cash advance v ČR (procentuální částka) - Poznámka

1 %, min. 100,–

Cash advance v zahraničí (pevná částka) (Kč) 100,00
Cash advance v zahraničí (pevná částka) - Poznámka

1 %, min. 100,–

Cash advance v zahraničí (procentuální částka) (%) 1,00
Cash advance v zahraničí (procentuální částka) - Poznámka

1 %, min. 100,–

Cash back (Kč) 0,00
Cash back - Poznámka

http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/cash-back-vypla...

Výběr z bankomatu cizí banky (pevná částka) (Kč) 39,00

Kontokorent

Povolení kontokorentu (Kč) 0,00
Správa a vedení kontokorentu - Poznámka

http://www.sazebnik-kb.cz/cs/sazebnik-a-urokove-sazby-ke-stazeni.shtml

Rezervace zdrojů: 0,90 % p.a. ze sjednaného nečerpaného limitu

Úročení kontokorentu (pro % z částky p.a.) 16,00

Termínovaný vklad

Možnost přívkladu

ano

Možnost revolvingu

ano

Možnost předčasné výpovědi

ano

Povinnost mít u banky běžný účet

ne

Přímé bankovnictví

GSM banking

ano

Aktivace GSM (Kč) 0,00
Internet banking

ano

Aktivace IB (Kč) 0,00
Telebanking (TB)

ano

Aktivace TB (Kč) 0,00
Homebanking (HB)

ne

PDA banking (PDA)

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.