Juridica Business Program

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelMONETA Money Bank
Okruh uživatelů

Notáři, advokáti, insolvenční správci

Distribuční kanály

230 obchodních míst po celé ČR

Konkurenční výhody

+Vedení účtu a předávání výpisů elektronicky zdarma
+Vedení jedné debetní platební karty MasterCard Business zdarma
+Veškeré příchozí tuzemské platby a odchozí tuzemské platby zadané elektronicky zdarma
+3 jednorázové platební příkazy měsíčně podané na pobočce Moneta Money Bank zdarma
+Založení a vedení Internet Banky zdarma
+Zvýhodněné úročení
+Vedení exkluzivního privátního konta Genius Gold pro platební styk zdarma, včetně zlaté debetní platební karty MasterCard Gold s množstvím doplňkových služeb

Výhody/bonusy

1) Profesní účet Juridica Business Program - založení a vedení účtu s elektronickými výpisy zdarma, všechny příchozí a všechny elektronické odchozí transakce v rámci tuzemského platebního styku zdarma, první 3 příkazy podané na pobočce Moneta Money Bank v měsíci zdarma, založení a vedení Internet Banky zdarma, vedení bezkontaktní debetní platební karty MC Business zdarma, zvýhodněné úročení.
2) Zvláštní účet úschovy v CZK a EUR (pro advokáty a notáře) - založení a vedení neomezeného počtu zvláštních účtů úschov zdarma, tuzemský platební styk zdarma (včetně všech transakcí, denních výpisů, elektonického bankovnictví), výhodné úročení.
3) Běžný účet - konkurz/oddlužení - založení a vedení neomezeného počtu Běžných účtů - konkurz a nebo Běžných účtů - oddlužení, zdarma všechny tuzemské příchozí a elektronicky zadané tuzemské odchozí transakce. Možnost připojit si účty do internetového bankovnictví Internet Banka zdarma.
4) Genius Gold - osobní účet s velkým množstvím výhod zdarma: založení a vedení osobního účtu s měsíčním e-výpisem, všechny příchozí a elektronicky zadané odchozí transakce zdarma, 1 zlatá debetní platební karta MasterCard Gold, 1 karta Maestro nebo MasterCard, všechny výběry z bankomatů Moneta Money Bank v ČR zdarma, první 3 výběry z bankomatu ostatních bank v ČR zúčtované v kalendářním měsíci zdarma, výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí zdarma, služby přímého bankovnictví – Internet Banka, Mobil Banka, Telefon Banka s vedením zdarma, SMS v rámci Info Servisu zdarma.
5) Obsluha účtu přes Smart Banku, bankovní aplikace MONETA Money Bank pro chytré telefony

Poznámka

Profesní účet Juridica Business Program a Zvláštní účty úschov jsou úročené i v případě nulových měsíčních poplatků za vedení účtů (odlišnost proti ostatním bankám).

Min. zůstatek - Poznámka

Profesní účet Juridica Business Program 1000 Kč, Zvláštní účet úschovy 0 Kč, Běžný účet - konkurz/ oddlužení 0 Kč, Genius Gold 200 Kč (bez kontokorentukontokorentu) nebo 500 Kč (s kontokorentem)

Základní charakteristika

- speciální program produktů a služeb určených advokátům, notářům nebo insolvenčním správcům
- vedení Profesního účtu Juridica Business Program zdarma
- vedení Běžných účtů - konkurz/ oddlužení zdarma
- vedení Zvláštních účtů úschov zdarma
- vedení jedné bezkontaktní debetní platební karty MasterCard Business zdarma
- veškeré příchozí tuzemské platby a odchozí tuzemské platby všech účtů zadané elektronicky zdarma
- 3 jednorázové platebn příkazy měsíčně podané na pobočce Moneta Money Bank zdarma
- založení a vedení Internet Banky zdarma
- zvýhodněné úročení
- vedení exkluzivního privátního konta Genius Gold pro platební styk zdarma, včetně zlaté debetní platební karty MasterCard Gold s množstvím doplňkových služeb
- zvýhodněné úrokové sazby v případě poskytnutí kontokorentního úvěru Flexibusiness nebo podnikatelské půjčky Expres Business do výše 1500000 Kč

Založení (Kč) 0,00
Vedení (Kč / měsíc) 0,00
Vedení - Poznámka

vedení za 0 Kč pouze s elektronickými výpisy.

Min. vklad (Kč) 1.000,00
Zrušení účtu (Kč) 0,00
Min. vklad - Poznámka

Profesní účet Juridica Business Program 1000 Kč, Zvláštní účet úschovy 0 Kč, Běžný účet - konkurz/ oddlužení 0 Kč, Genius Gold 200 Kč (bez kontokorentukontokorentu) nebo 500 Kč (s kontokorentem)

Min. zůstatek (Kč) 1.000,00
Osobně - po pohybu na účtu 0,00
Osobně - týdně 0,00
Osobně - za 14 dnů 0,00
Osobně - měsíčně 0,00
Osobně - čtvrtletně 0,00
Poštou - po pohybu na účtu 0,00
Poštou - týdně 0,00
Poštou - za 14 dnů 0,00
Poštou - měsíčně 10,00
Poštou - měsíčně - Poznámka

u vedení Profesního účtu Juridica Business Program

Poštou - čtvrtletně 0,00
Elektronicky - po pohybu na účtu 0,00
Elektronicky - týdně 0,00
Elektronicky - za 14 dnů 0,00
Elektronicky - měsíčně 0,00
Elektronicky - čtvrtletně 0,00

Poplatky

Vklad (Kč) 0,00
Vklad (Kč) - Poznámka

Profesní účet Juridica Business Program první 3 vklady na pobočce Moneta Money Bank, a.s. v měsíci zdarma

Výběr na přepážce (Kč) 60,00
Výběr z bankomatu své banky (Kč) 0,00
Výběr z bankomatu cizí banky (Kč) 40,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (Kč) 100,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (%) 0,50
Příkaz k úhradě v rámci banky (Kč) 0,00
Příkaz k úhradě v rámci banky - Poznámka

tuzemský zadaný elektronicky

Příkaz k úhradě do jiné banky (Kč) 0,00
Příkaz k úhradě do jiné banky - Poznámka

tuzemský zadaný elektronicky

Příchozí položka v rámci banky (Kč) 0,00
Příchozí položka z jiné banky (Kč) 0,00
Provedení trvalého příkazu do jiné banky (Kč) 0,00
Zřízení trvalého příkazu (Kč) 0,00
Zřízení trvalého příkazu - Poznámka

zadaný elektronicky

Změna trvalého příkazu (Kč) 0,00
Změna trvalého příkazu - Poznámka

zadaný elektronicky

Zrušení trvalého příkazu (Kč) 0,00
Zrušení trvalého příkazu - Poznámka

zadaný elektronicky

Provedení trvalého příkazu v rámci banky (Kč) 0,00
Minimální poplatek (zahraniční platba) (Kč) 100,00
Minimální poplatek (zahraniční platba) - Poznámka

Příchozí SEPA/ Europlatba 100 Kč, ostatní příchozí platby min. 100 Kč max. 1000 Kč

Maximální poplatek (zahraniční platba) (Kč) 1.500,00
Maximální poplatek (zahraniční platba) - Poznámka

Odchozí SEPA/ Europlatba elektronicky 220 Kč, ostatní odchozí platby min. 220 max. 1500 Kč

Od 0,00
Do 999.999,00
Úrok (% p.a.) 0,10
Od 1.000.000,00
Do 4.999.999,99
Úrok (% p.a.) 0,20
Od 5.000.000,00
Do 9.999.999.999,00
Úrok (% p.a.) 0,40
Poznámka

Výše uvedené úročení platí pro Profesní účet Juridica Business Program
Zvláštní účet úschovy v CZK je úročen v těchto pásmech s uvedenou zvýhodněnou úrokovou sazbu: 0 - 999 999 úrok 0.1% p.a., 1 000 000 - 4 999 999 úrok 0.25% p.a., 5 000 000 - 9 999 999 úrok 0,35% p.a. a 10 000 000 a více 0.5% p.a. (klient si může vybrat volbu neúročení účtu)

Běžný účet - konkurz/ oddlužení jsou úročený sazbou 0,01 % p.a., v celém kreditním zůstatku

Platební karta

Limit v kamenné prodejně (Kč) 50.000,00
Limit v kamenné prodejně (Kč) - Poznámka

doporučený denní limit pro MC Business, (max. denní limit 150 000 Kč)

Limit v kamenné prodejně (individuální)

ano

Limit bankomat (Kč) 20.000,00
Limit bankomat (Kč) - Poznámka

doporučený denní limit pro MC Business, (max. denní limit 50 000 Kč)

Limit bankomat (individuální)

ano

Platba v zahraničí (Kč) 50.000,00
Platba v zahraničí (Kč) - Poznámka

doporučený denní limit pro MC Business, (max. denní limit 150 000 Kč)

Možnost využití služby cashback

ano

Vydání karty (Kč) 0,00
Správa a vedení karty (Kč) ročně 0,00
Vydání náhradní karty (Kč) 150,00
Vydání náhradní karty - Poznámka

Náhrada za ztracenou, odcizenou, poškozenou

Vydání náhradní karty v zahraničí (Kč) 3.000,00
Vydání náhradní karty v zahraničí - Poznámka

MasterCard Business

Výběr z bankomatu vlastní banky (pevná částka) (Kč) 0,00
Počet výběrů zdarma - Poznámka

výběry zdarma

Výběr z bankomatu v zahraničí (pevná částka) (Kč) 100,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (procentuální částka) (%) 0,50
Cash advance v ČR (procentuální částka) (%) 1,00
Cash advance v ČR (procentuální částka) - Poznámka

min. 30 Kč v MMB; min 200 Kč jinde v ČR nebo v zahraničí

Cash advance v zahraničí (procentuální částka) (%) 1,00
Cash advance v zahraničí (procentuální částka) - Poznámka

min. 200 Kč

Cash back (Kč) 0,00
Výběr z bankomatu cizí banky (pevná částka) (Kč) 40,00

Kontokorent

Podmínky získání

Předložení dvou dokladů totožnosti. U advokáta/notáře předložení průkazu členství v profesní komoře. U insolvenčního správce doložení daňového přiznání.

Povolení kontokorentu (Kč) 0,00
Správa a vedení kontokorentu (Kč) 300,00
Splatnost kontokorentu (roky) 1,00
Minimální výše kontokorentu (Kč) 51.000,00
Maximální výše kontokorentu (Kč) 2.500.000,00
Úročení kontokorentu - Poznámka

individuální úroková sazba

Zajištění kontokorentu

bez zajištění

Sankční úrok při nesplácení či přečerpání (pro % z částky p.a.) 30,00
Poznámka

Podnikatelský kontokorentní úvěr lze sjednat pouze k Profesnímu účtu Juridica Business Program. Na Zvláštních účtech úschovy, Běžný účet - konkurz/oddlužení není možné vést kontokorentní úvěr.

Termínovaný vklad

Minimální výše vkladu (Kč) 0,00
Úročení termínovaného vkladu - Poznámka

sazba uváděná dle úrokového lístku.

Možnost přívkladu

ano

Způsob výběru vkladu (výběr hotovosti)

Převod na účet v MMB, převod na účet v jiné bance, výběr v hotovosti

Možnost revolvingu

ano

Možnost předčasné výpovědi

ano

Podmínky předčasné výpovědi

2 % p.a. do konce původně sjednané doby ze zůstatku min. 0,5 %, max. 6 % (dle aktuálního Sazebníku MMB)

Povinnost mít u banky běžný účet

ne

Poznámka

Terminované vklady je možné zakládat k účtům dlužníka pro co nejlepší možné zhodnocování spravovaných peněžních prostředků. Pro jednorázový termínovaný vklad není povinnost běžného účtu. Pouze u revolvingového termínovaného vkladu pro právnické osoby je povinnost běžného účtu. Termínované vklady poskytujeme také v cizí měně EUR a USD.

Přímé bankovnictví

GSM banking

ano

Aktivace GSM (Kč) 0,00
Vedení GSM (Kč) 69,00
Internet banking

ano

Aktivace IB (Kč) 0,00
Vedení IB (Kč) 0,00
Vedení IB - Poznámka

Služba je zřízena k Profesnímu účtu Juridica Business Program

Telebanking (TB)

ano

Aktivace TB (Kč) 0,00
Vedení TB (Kč) 79,00
Homebanking (HB)

ano

Aktivace HB (Kč) 0,00
Vedení HB (Kč) 300,00
Vedení HB - Poznámka

Poplatek za službu BankKlient

PDA banking (PDA)

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.