Přejít na srovnání produktů »Diskuse »

Co byste měli vědět o LEASINGU PRO PODNIKATELE

Leasing u  nás určitě není neznámým pojmem a mnoho podnikatelů jej nejen využívá, ale nedovedlo by si bez leasingu své podnikání představit. Hlavní kouzlo leasingu vyniká na první pohled - na leasing si můžete pořídit potřebnou dopravní techniku, stroje anebo zařízení bez čekání, nemusíte mít pohromadě všechny peníze, nemusíte shánět nejrůznější zástavy nebo ručitele, složíte prostě zálohu a automobil nebo jinou techniku okamžitě používáte. Dofinancování zbytku ceny je pak již velmi jednoduché ? splatíte ji v pravidelných splátkách. Kromě finančního leasingu můžete využít splátkový prodej nebo operativní leasing s doprovodnými službami, tzv. Full service.

Všeobecné výhody leasingu

- vyřízení leasingové smlouvy může být rychlejší než získání úvěru

- riziko inflace nese obvykle leasingová firma

- při pořizování předmětu leasingu není nutný kapitál na jednorázové vynaložení všech prostředků na investici

- kapitál pak může použít na jiné účely

- zařízení vydělává v průběhu splácení na pokrytí své pořizovací ceny

- leasingové splátky mohou být při domluvě s leasingovou společností shodné se skutečnými výkonými parametry. Tak může nájemce splácet jen tolik, kolik předmět leasingu produkuje, nebo jaký finanční objem realizuje

- jestliže se předmět využívá jen během sezóny, je možné po dohodě s leasingovou společností sjednat nepravidelné splátky

- leasing spoří podnikatelským subjektům jejich finance. Leasingová společnost využívá zrychleného odepisování oproti normálnímu, které používá podnikatel, který koupí předmět na úvěr nebo za hotové peníze
Leasing, jako specifická forma financování, se zpravidla dělí na finanční, operativní či zpětný.

Finanční leasing

Finanční leasing je nejčastější a nejvyužívanější formou financování, kterou nabízí většina leasingových společností na tuzemském trhu.

Předmětem finančního leasingu jsou většinou automobily, a to jak nové, tak ojeté. Součástí smlouvy je stanovené předkupní právo nájemce po řádném ukončení leasingové operace.

Délka pronájmu s následnou koupí najaté věci bývá různá, záleží na povaze předmětu a nabídce konkrétní leasingové společnosti.

Obdobně se může lišit i výše akontace, která se pohybuje od 0 % do 70 %. V ceně leasingu je většinou započteno havarijní pojištění, povinné ručení či jiné služby pro klienta. Klient na tom zpravidla vydělí, neboť každá leasingová společnost spolupracuje s jednou či více pojišťovnami a má tak výhodnější podmínky, z nichž může profitovat i její klient. Jestliže si tedy klient nechá uzavřít pojištění předmětu u pojišťovny spolupracující se společností, pak jej jistě vyjde levněji, než kdyby tuto situaci řešil individuálně.

Operativní leasing

Nemáte-li dostatek finančních prostředků na zakoupení potřebného předmětu, pak může být i pro vás operativní leasing jednou z cest k řešení tohoto problému. O co se vlastně jedná?

Operativní leasing je časově ohraničený pronájem prostředků, kde se nemusí uskutečnit koupě předmětu leasingu. Narozdíl od leasingu finančního po ukončením řádné doby leasingu zůstává předmět i nadále ve vlastnictví pronajímatele.

Zásadní rozdíl oproti finančnímu lesingu je v tom, že na leasingovou společnost přechází i zabezpečení provozuschopnosti předmětu leasingu. Co tedy operativní leasing zákazníkovi (firmě) nabízí:

- Outsourcing ? externě poskytované služby spojené s předmětem operativního leasingu na profesionální úrovni.

- Úsporu provozních nákladů, jíž je dosaženo maximální optimalizací procesů a činností spojených s provozem předmětu operativního leasingu.

- Posílení finančních toků společnosti při současném financování předmětu operativního leasingu mimo účetní rozvahu.

Zpětný leasing

Potřebujete hotovost na svoje investiční záměry? Získat peníze lze různým způsobem. Kromě úvěrů a půjček nabízí jedno elegantní řešení také zpětný leasing. Tento poměrně neobvyklý způsob financování je založen na možnosti zpětného odkupu věci, která je již ve vašem vlastnictví.

Princip zpětného leasingu

Jde o specifický typ leasingu z pohledu změny majetkových práv k předmětu leasingu. Předpokládá se, že majitelem ještě před započetím leasingové operace jste vy - podnikatel nebo soukromá osoba.

Na tuzemském trhu najdete několik leasingových společností které mají zpětný leasing ve své nabídce. Ať už z důvodu finančních problémů a nedostatku hotovosti, využívání daňových výhod leasingu, nebo jiných, se na některou z nich můžete obrátit s žádostí o zpětný leasing. Leasingová společnost od vás předmět leasingu odkoupí a poskytne vám finanční prostředky za koupi. Odhad ceny se řídí soudním znaleckým posudkem.

Jaký předmět můžete použít na zpětný leasing

Předmět, použitý při zpětném leasingu, by měl být zahrnutý jako zboží, nebo se může jednat o předmět použitý, zahrnutý též do majetku prodávajícího. Jedná se například o automobily, technologii a výrobní zařízení, stroje a techniku, atd.

Výhody zpětného leasingu

Díky tomuto netradičnímu způsobu financování máte možnost rychle získat finanční prostředky, ke kterým byste se jinak jen stěží dostávali. Účel a použití nabytých peněz je pak výhradně na vás. Nezanedbatelná není ani daňová výhoda, kterou leasing nabízí. Po celou dobu leasingu si dáváte do nákladů poměrnou část z celkové částky, která tak sníží váš hospodářský výsledek a je tedy daňově uznatelným nákladem.

Splátkový prodej

Jde o financování např. automobilů, menších strojů a zařízení, kuchyní, bílé techniky, výpočetní techniky, mobilních telefonů apod. Hlavní rozdíl mezi splátkovým prodejem a klasickým finančním leasingem je ve vlastnictví spláceného předmětu. Zatímco u leasingu je vlastníkem od uzavření leasingové smlouvy a po celou dobu splácení leasingová společnost, při splátkovém prodeji se vlastníkem stává hned po převzetí financovaného předmětu a zaplacení první navýšené splátky rovnou kupující.

Princip splátkového prodeje

- předmět, který si vyberete u konkrétní splátkové společnosti, zakoupí sama společnost u dodavatele

- na základě kupní smlouvy, ve které je uvedeno splácení předmětu v pravidelných splátkách, vám splátková společnost předmět obratem odprodá

- před převzetím zaplatíte první navýšenou splátku

- po převzetí (podpisu předávacího protokolu) jej budete pravidelně splácet

Výhody splátkového prodeje

- umožňuje pořízení zboží v kterémkoli okamžiku, i když na ně v současné době nemáte

- minimální doba splácení není limitována ze zákona, jak tomu je u finančního leasingu

- splátkové společnosti nabízejí i možnost pořídit si zboží bez ručitele (ručení je zajištěno samotným financovaným předmětem)

- další výhodou je možnost fixních splátek po celou dobu splácení

- můžete si tímto způsobem dovolit kvalitní a drahé zboží, aniž by to výrazně zatížilo váš rozpočet