Program pravidelného investování U invest Plus

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelUniCredit Bank
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/sporeni_a_investice/pravidelne-investice.html
ISIN

LU1121647744; LU1121646696; LU1121647231

Správce

Amundi Luxembourg S.A.

Depozitář

Société Générale Bank & Trust

Auditor

Deloitte Audit S.à.r.l.

Druh fondu

Fond fondů

Okruh uživatelů

retailoví investoři

Distribuční kanály

pobočky a franšízy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Základní charakteristika

Každá ze tří investičních strategií nabízených v rámci programu „U invest Plus“ představuje kompletní široce diverzifikované portfolio akcií, dluhopisů, realitních fondů a dalších investic. S „U invest Plus“ není z pohledu klienta nutné denně sledovat dění na kapitálových trzích a ani věnovat volný čas na vytváření různých analýz. O investice se starají experti z investiční společnosti Amundi Asset Management, kteří prostředky každý měsíc zainvestují do těch nejlepších fondů předních světových investičních správců. Flexibilita jednotlivých strategií navíc zajišťuje, že investice bude reagovat na aktuální situaci na finančních trzích a dle potřeby se jí vhodně přizpůsobovat.

Zřízení programu „U invest Plus“ je jednoduché - určí se měsíční částka investice, vybere se jedna ze tří investičních strategií (konzervativní, balancovaná či dynamická), zvolí se, na jak dlouho bude investováno (5, 10, 15 či 20 let), a nakonec se vybere ze dvou druhů poplatků.

Výhody/bonusy

Nejlepší fondy od významných světových správců: Amundi Asset Management, Goldman Sachs, PIMCO, BlackRock, Fidelity, JP Morgan a další.

Konkurenční výhody

O investice se stará tým expertů ze společnosti Amundi Asset Management, největšího správce aktiv v Evropě s objemem spravovaného majetku převyšujícím 1,6 biliónu EUR. Zároveň se společnost Amundi řadí mezi TOP10 správců z celého světa

Parametry

Datum založení

Listopad 2016

Země registrace

Česká republika

Měna

Alokace

dle nastavené investiční strategie

Forma podílového listu

zaknihované cenné papíry kolektivního investování

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

Tento investiční program pravidelného investování je jednoduše nastavitelný pro krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle. Klient si může jednoduše zvolit ze čtyř investičních horizontů - 5, 10, 15 a 20 let. Tento jednoduchý mechanismus zajišťuje přehlednost a transparentnost tohoto investičního nástroje.

Prodej PL od

500,- Kč

Charakter

pravidelná investice

Použití výnosů

Reinvestiční (akumulační) třídy fondů

Manažer fondu

Manažer fondu

Amundi Luxembourg S.A.

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Roční výkonnost

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 3,00
Maximální vstupní poplatek - Poznámka

Vstupní poplatek při placení Jednorázově: 1,75 % nebo 2,25 % dle délky doby investování (vstupní poplatek placený zvlášť),
Vstupní poplatek při placení Průběžně: 3 % nebo 2,5 % dle délky doby investování (vstupní poplatek strhávaný z investované měsíční platby).

Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

Možno kdykoli odprodat bez jakýchkoli výstupních poplatků na straně klienta.

Portfolio

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.