NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap CZK

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelNN Investment Partners B.V., Czech Branch
Stránky produktu u poskytovatelehttps://1url.cz/vzSOT
ISIN

LU2007298628

Správce

NN Investment Partners

Depozitář

Brown Brothers Harriman

Auditor

KPMG

Druh fondu

Dluhopisový

Distribuční kanály

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Základní charakteristika

Fond investuje především do dluhových nástrojů (tj. do pokladničních poukázek, dluhopisů, certifikátů apod.) denominovaných v měnách hospodářsky vyspělých a politicky stabilních zemí, které jsou členskými zeměmi OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Investujeme do zemí, kde jsme schopni vyhodnotit specifická politická a ekonomická rizika, a do zemí, které prošly určitými hospodářskými reformami. Emitenti dluhových nástrojů jsou usazeni zejména v nízkopříjmových a středněpříjmových rozvíjejících se zemích (rostoucí trhy). Investujeme do dluhových nástrojů Jižní a Střední Ameriky (včetně Karibiku), Střední a Východní Evropy, Asie, Afriky a Středního východu. Bez zajištění se ve víceletém horizontu snažíme překonat výkonnost referenčního indexu JP Morgan EMBI Global Diversified. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond spravujeme aktivně prostřednictvím alokace zemí, polohování křivek a výběru dluhopisů. Portfolio je diverzifikované napříč zeměmi a nástroji. Složení portfolia se může výrazně lišit od referenční hodnoty. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je americký dolar (USD). Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (USD) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Cílem fondu není výplata dividend. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky znovu investuje.

Výhody/bonusy

1. Nabízí potenciál vyššího výnosu.
2. Atraktivní ocenění dluhopisů rozvíjejících se zemí.
3. Dlouhá historie fondu od roku 1993.

Parametry

Datum založení

4. 9. 2019

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 56,47
Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu v CZK k 31. 12. 2021

Datum stanovení kursu

Historické ceny naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/historicke-ceny

Země registrace

Lucembursko

Měna

CZK

Alokace

Investujeme do dluhových nástrojů Jižní a Střední Ameriky (včetně Karibiku), Střední a Východní Evropy, Asie, Afriky a Středního východu.

Použití výnosů

Fond všechny zisky reinvestuje.

Manažer fondu

Manažer fondu

Marcin Adamczyk, Leo Hu

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Volatilita 5,94
Maximální týdenní pokles - Poznámka

Volatilita - standardní roční odchylka CZK třídy k 31. 12. 2021

Roční výkonnost

2021 (%) -3,84
2021 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2020 (%) 3,82
2020 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2019 (%) 14,02
2019 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu.

2018 (%) -6,47
2018 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu.

2017 (%) 10,64
2017 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu.

2016 (%) 11,27
2016 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu.

2015 (%) 0,06
2015 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu.

2014 (%) 4,04
2014 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu.

2013 (%) -4,83
2013 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu.

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 3,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

neúčtuje se

Správcovský poplatek (Kč) 1,52
Správcovský poplatek - Poznámka

management fee (%)

Portfolio

PřílohaVelikost
factsheet_lu2007298628_cz_cs_27.pdf199.54 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.