Generali Fond živé planety

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Investments CEE
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-zive-planety.html
ISIN

CZ0008472693

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

speciální smíšený

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Fond je koncipován jako dynamický produkt zaměřený na udržitelné investice, sledující inovace na trhu a investující do společností, kterým nejsou lhostejné změny globálního klimatu, chovají se ekologicky a jsou sociálně zodpovědné. Jde o oblasti, jako jsou např. zpracování a úprava vody, ekologický controlling, recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie, nové materiály, a také o další lídry a inovátory, kteří přinášejí řešení pro oblast politiky životního prostředí, sociální politiky a oblast správy a řízení, tzv. ESG (Environmental Social Governance) témata. Podle Evropského nařízení EU SFDR je fond zařazen do článku 6.

Výhody/bonusy

Svět zrychluje svůj posun od uvědomění k angažovanosti témat udržitelnosti. Úsilí „chovat se ekologicky“ vždy existovalo, ale v poslední době se stalo strukturovanějším a veřejně viditelnějším, jak ukazují mj. Cíle udržitelného rozvoje OSN. Zapojení se do tohoto trendu se ve střednědobém horizontu promítne i do výrazných výnosů pro firmy. Navíc, vzhledem k ekologickým, ale i ekonomickým problémům, které vznikají v důsledku proměny klimatu a omezeným zásobám nerostných surovin, jsou řešení v těchto oblastech poptávaná. Mezinárodní podpora, dohody o změně klimatu, rostoucí transparentnost a v neposlední řadě potenciál nových témat, jako Smart City v rámci tzv. „new-normal“, jsou hlavními faktory, které i nadále figurují v pozitivním výhledu do budoucnosti.

Konkurenční výhody

Smíšený fond s vyhraněnou preferencí investic do akcií sektoru alternativních energií, odpadového a vodního hospodářství. Minoritní, ale důležitou část aktiv tvoří diverzifikované investice do firem z dalších oblastí, přispívajících k udržitelnému rozvoji, a to i ve středoevropském regionu, kde je vidět atraktivní potenciál a množí se investiční příležitosti. Nově v roce 2020 fond zvýšil diverzifikaci svých aktivit prostřednictvím investic do vybraných zelených dluhopisů. Mezi výhody patří mj. také aktivní správa a zajištění měnového rizika.

Parametry

Datum založení

25.6.2007

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 627,30
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.12.2023

Kurs podílového listu (Kč) 1,22
Datum stanovení kursu

31.12.2023

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaný na jméno

Investiční horizont (roky) 8,00
Investiční horizont - Poznámka

více než 8 let

Prodej PL od

16.7.2007

Charakter

růstový

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Marco Marinucci

Manažer fondu od

1.1.2019

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 6,30
Měsíční - Poznámka

k 31.12.2023

26 týdnů (%) 0,25
26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2023

52 týdnů (%) 4,63
52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2023

Tři roky (%) 4,45
Tři roky - Poznámka

k 31.12.2023

Tři roky (p.a.) (%) 1,46
Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2023

Pět let (%) 71,71
Pět let - Poznámka

k 31.12.2023

Pět let (p.a.) (%) 11,41
Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2023

Od založení (%) 21,55
Od založení - Poznámka

k 31.12.2023

Sharp ratio 0,00
Sharp ratio - Poznámka

neměříme

Roční výkonnost

2022 (%) -7,24
2021 (%) 7,62
2021 poznámka

za rok 2022 -7.24 %

2020 (%) 28,80
2019 (%) 27,63
2018 (%) -7,86
2017 (%) 9,76
2016 (%) 2,16
2015 (%) 2,16
2014 (%) 3,60
2013 (%) 27,19
2012 (%) 8,16
2011 (%) -24,50
2010 (%) -2,66
2009 (%) 17,61
2008 (%) -47,87
2007 (%) 4,78
2006 (%) 0,00
2006 - Poznámka

N.A.

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 4,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 2,20
Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.12.2023

Akcie domácí (%) 1,83
Akcie zahraniční (%) 82,83
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 5,27
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) 0,00
Dluhopisy domácí (%) 2,18
Dluhopisy zahraniční (%) 1,04
Ostatní položky domácí (%) -0,03
Ostatní položky zahraniční (%) -0,56
Podílové listy domácí (%) 0,00
Podílové listy zahraniční (%) 7,44
Pohledávky domácí (%) 0,00
Pohledávky zahraniční (%) 0,00
Celkem domácí (%) 9,25
Celkem zahraniční (%) 90,75
PřílohaVelikost
infolist_fzp_cz0008472693_cz_2023_1231.pdf303.6 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.