Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelNN Penzijní společnost
Stránky produktu u poskytovatelehttps://penze.nn.cz/doplnkove-penzijni-sporeni/fondy/
Depozitář PF

Česká spořitelna, a. s.

Auditor PF

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Základní jmění PF (Kč) 50.000.000,00
Vznik PF

16. 2. 2015

Akcionáři PF

NN Continental Europe Holdings, B.V.

Externí správci portfolia PF nebo jeho části

NN Investment Partners C.R.

Základní charakteristika

Vyvážený fond je účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Je určen pro účastníky, kteří mají zájem o vyváženou investiční strategii umožňující zhodnocení vložených prostředků v dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím široce diverzifikovaného portfolia.

Investiční cíl fondu: Relativně bezpečné zhodnocování investic
Investiční strategie fondu: Vyvážená
Výsledný výnos: V dlouhodobém horizontu nižší než při rizikovějších strategiích spoření, což však bude na druhé straně vyvážené nižším kolísáním hodnoty penzijní jednotky.
Minimální doba setrvání ve fondu: Účastníkovi se doporučuje setrvat ve vyváženém fondu po dobu minimálně 5 let, aby mohl dosáhnout očekávaného výnosu. Tento fond nemusí být vhodný pro účastníka, který zamýšlí změnit strategii spoření, požádat o dávku nebo uplatnit nárok na převedení prostředků v době kratší než je délka doporučené doby setrvání ve fondu.

Fond smí investovat do investičních cenných papírů, cenných papírů vydávaných standardním fondem, zahraničním investičním fondem nebo speciálním fondem kolektivního investování. Dále do vkladů, finančních derivátů a nástrojů peněžního trhu.

Výhody/bonusy

NN Vyvážený účastnický fond dosáhl 2,44% zhodnocení za rok 2016.

Konkurenční výhody

Vyvážený fond nabízí vhodnou alternativu pro účastníky, kteří hledají střední cestu mezi konzervativní a dynamickou strategií spoření. Investiční strategie Vyváženého fondu je založena na státních dluhopisech ČR a ostatních vyspělých evropských zemí a na důvěryhodných firemních dluhopisech, na běžných účtech v bankách, na terminovaných vkladech a v akciích. Rizikový profil tohoto fondu tak odpovídá představám účastníků, kteří očekávají relativně bezpečné zhodnocování investic a současně se chtějí podílet na dlouhodobém růstu akciových trhů.

Poznámka

Vyvážený účastnický fond, dříve vystupující ještě pod názvem Spořicí účastnický fond, nahradil dne 16. 2. 2015 dva původní účastnické fondy – Penze 2030 a Penze 2040, které tímto sloučením zanikly. Česká národní banka schválila 22. 8. 2016 změnu Statutu Spořicího účastnického fondu, v jejímž rámci došlo s účinností od 1. 11. 2016 ke změně názvu tohoto fondu na Vyvážený účastnický fond. Spolu s názvem fondu se změnila také jeho investiční strategie.

Parametry

2017 (zhodnocení v %) -0,99
2016 (zhodnocení v %) 2,44
2016 - poznámka

zhodnocení za období 31. 12. 2015 až 31. 12. 2016

2015 (zhodnocení v %) 1,93
2015 - Poznámka

Zhodnocení od vzniku Spořicího účastnického fondu (od 16. 2. 2015) do 31. 12. 2016

2016 prostředky účastníků (Kč) 93.213.157,65
Údaje k

31.12.2016

Akcie a podílové listy (%) 34,68
Dluhopisy (%) 62,68
Peníze na účtech a termínovaných vkladech (%) 2,64

Typy penzí nabízené vedle povinné starobní

Invalidní

ano

Způsob vyplácení penze

Doživotní

ano

Po pevně danou dobu

ano

Jednorázové

ano

Možnost rozhodnout v době vzniku nároku o

Součástí produktu je

Pojištění pro případ smrti

ne

Pojištění pro případ smrti úrazem

ne

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ne

Pojištění zproštění pro případ trvalé invalidity nebo ztráty zaměstnání

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.