Účastnické fondy KB PS

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKB Penzijní společnost
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.kbps.cz/doplnkove-penzijni-sporeni1/ucastnicke-fondy2/
Depozitář PF

Česká spořitelna, a.s.

Auditor PF

Ernst & Young Audit, s. r. o.

Základní jmění PF (Kč) 200.000.000,00
Vznik PF

1994 (2013)

Akcionáři PF

KB - 100 %

Externí správci portfolia PF nebo jeho části

IKS KB

Okruh uživatelů

občané ČR starší 18 let + cizinci s pobytem na území EU, kteří se podílejí v ČR na soc. nebo zdrav. pojištění

Distribuční kanály

pobočky KB, prodejní síť MPSS, externí prodejní síť, internet

Základní charakteristika

KB Penzijní společnost, a.s. (KB PS) vznikla transformací Penzijního fondu Komerční banky (PF KB) na základě zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Licenci získala KB PS dne 13. 9. 2012.

Účastníci a příjemci dávek z PF KB se ze zákona stali účastníky Transformovaného fondu KB PS.
Stabilní a finančně silný vlastník - Komerční banka, a.s. (100%).

S počtem více než 570 tisíci účastníků je KB PS jednou z největších penzijních společností na českém trhu.

Penzijní fond Komerční banky se stal už třikrát za sebou podle hodnocení porot prestižního mezinárodního magazínu World Finance a finančního portálu Global Banking & Finance Review Nejlepším penzijním fondem v ČR, a to pro roky 2011, 2012 a 2013.

Dlouhodobý průměr zhodnocení prostředků v PF KB od roku 2000 činil 3 % a patřil mezi nejvyšší na trhu.

Výhody/bonusy

Účastnické fondy od KB Penzijní společnosti nabízejí zejména tyto výhody:

možnost čerpat státní příspěvek a získat daňové úlevy,
možnost získat příspěvky zaměstnavatele,
možnost vybírat ze čtyř investičních strategií a tím ovlivnit výši svých naspořených prostředků,
účastníci mohou měnit strategii po celý rok 2014 zdarma.

Konkurenční výhody

Účastnické fondy nabízejí možnost vybrat si ze čtyř investičních strategií – výnosnější, avšak rizikovější fondy na jedné straně a vysoce konzervativní fondy na straně druhé.

Parametry

2013 (zhodnocení v %) 2,15
2013 - Poznámka

platí pro Dynamický účastnický fond, 1,07% pro Vyvážený účastnický fond, 1,04% pro Zajištěný účastnický fond, 0,36% pro Povinný konzervativní fond

2012 (zhodnocení v %) 1,58
2011 (zhodnocení v %) 2,04
2010 (zhodnocení v %) 2,00
2009 (%) 0,24
2008 (%) 0,58
2007 (%) 2,33
2006 (%) 3,00
2005 (%) 4,00
2004 (%) 3,50
2003 (%) 3,40
2002 (%) 4,60
2001 (%) 4,40
2000 (%) 4,90
1999 (%) 7,20
1998 (%) 9,50
1997 (%) 9,10
2012 prostředky účastníků (Kč) 31.902.000,00
2012 zisk před zdaněním (Kč) 575.000.000,00
2012 čistý zisk (Kč) 575.000.000,00
2011 prostředky účastníků (Kč) 30.373.000,00
2011 zisk před zdaněním (Kč) 676.200.000,00
2011 čistý zisk (Kč) 676.200.000,00
2010 prostředky účastníků (Kč) 28.718.275.000,00
2010 čistý zisk (Kč) 726.815.000,00
2009 prostředky účastníků (Kč) 2.717.872.900,00
2009 čistý zisk (Kč) 74.606.000,00
2008 prostředky účastníků (Kč) 25.735.997.000,00
2008 čistý zisk (Kč) 165.158.000,00
2007 prostředky účastníků (Kč) 2.266.772.700,00
2007 čistý zisk (Kč) 562.256.000,00
2006 prostředky účastníků (Kč) 19.907.830.000,00
2006 zisk před zdaněním (Kč) 527.979.000,00
2006 čistý zisk (Kč) 528.754.000,00
2005 prostředky účastníků (Kč) 1.659.065.900,00
2005 zisk před zdaněním (Kč) 632.582.000,00
2005 čistý zisk (Kč) 620.910.000,00
2004 prostředky účastníků (Kč) 13.400.000.000,00
2004 čistý zisk (Kč) 439.700.000,00
2003 prostředky účastníků (Kč) 11.100.000.000,00
2003 čistý zisk (Kč) 365.100.000,00
2002 prostředky účastníků (Kč) 9.700.000.000,00
2002 čistý zisk (Kč) 420.300.000,00
2001 prostředky účastníků (Kč) 8.100.000.000,00
2001 čistý zisk (Kč) 327.100.000,00
2000 prostředky účastníků (Kč) 6.800.000.000,00
2000 čistý zisk (Kč) 292.200.000,00
1999 prostředky účastníků (Kč) 5.900.000.000,00
1999 čistý zisk (Kč) 357.100.000,00
1998 prostředky účastníků (Kč) 4.900.000.000,00
1998 čistý zisk (Kč) 405.100.000,00
1997 prostředky účastníků (Kč) 4.100.000.000,00
1997 čistý zisk (Kč) 278.300.000,00
Údaje k

31.12.2010

Akcie a podílové listy (%) 0,00
Dluhopisy (%) 91,00
Pokladniční poukázky (%) 0,00
Peníze na účtech a termínovaných vkladech (%) 6,10
Nemovitosti (%) 0,00
Ostatní investice (%) 0,00
Jiná finanční umístění (%) 2,90
2013 počet účastníků 571.000,00
2012 počet účastníků 571.000,00
2011 počet účastníků 507.626,00
2011 podíl na trhu (%) 11,00
2010 počet účastníků 501.199,00
2010 podíl na trhu (%) 10,90
2009 počet účastníků 498.168,00
2009 podíl na trhu (%) 11,10
2008 počet účastníků 491.218,00
2008 podíl na trhu (%) 11,40
2007 počet účastníků 470.315,00
2007 podíl na trhu (%) 11,90
2006 počet účastníků 416.757,00
2006 podíl na trhu (%) 11,54
2005 počet účastníků 360.873,00
2005 podíl na trhu (%) 11,00
2004 počet účastníků 302.330,00
2004 podíl na trhu (%) 10,00
2003 počet účastníků 266.815,00
2003 podíl na trhu (%) 10,00
2002 počet účastníků 256.287,00
2002 podíl na trhu (%) 9,00
2001 počet účastníků 252.898,00
2001 podíl na trhu (%) 10,00
2000 počet účastníků 251.483,00
2000 podíl na trhu (%) 10,00
1999 počet účastníků 214.447,00
1999 podíl na trhu (%) 10,00
1998 počet účastníků 212.593,00
1998 podíl na trhu (%) 13,00
1997 počet účastníků 264.908,00

Typy penzí nabízené vedle povinné starobní

Výsluhová

ano

Invalidní

ano

Pozůstalostní

ano

Způsob vyplácení penze

Doživotní

ano

Po pevně danou dobu

ano

Jednorázové

ano

Jiné

dočasně vyplácená penze u některých typů penzijních plánů

Možnost rozhodnout v době vzniku nároku o

Typu penze

ano

Způsobu vyplácení penze

ano

Součástí produktu je

Pojištění pro případ smrti

ne

Pojištění pro případ smrti úrazem

ne

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ne

Pojištění zproštění pro případ trvalé invalidity nebo ztráty zaměstnání

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Jak můžete uvádět zhodnocení za rok 2012 u produktu, který neexistoval? Pokud je mi známo, doplňkové penzijní spoření je na trhu od 2013.