Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelNN Penzijní společnost
Stránky produktu u poskytovatelehttps://penze.nn.cz/doplnkove-penzijni-sporeni/fondy/
Depozitář PF

Česká spořitelna, a. s.

Auditor PF

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Základní jmění PF (Kč)

50.000.000

Vznik PF

19. 5. 2015

Akcionáři PF

NN Continental Europe Holdings, B.V.

Externí správci portfolia PF nebo jeho části

NN Investment Partners C.R.

Základní charakteristika

Růstový fond je účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření, je určen pro účastníky s nejdelším horizontem investic, resp. pro účastníky s menší averzí vůči riziku při investování jejich prostředků.
Investiční cíl fondu: Dosažení nadprůměrných výnosů v dlouhodobém horizontu
Investiční strategie fondu: Dynamická růstová investiční strategie
Výsledný výnos: Fond podstupuje při investování zvýšenou míru rizika.
Minimální doba setrvání ve fondu: Účastníkovi se doporučuje setrvat v růstovém fondu po dobu minimálně 10 let a více, aby mohl dosáhnout očekávaného výnosu. Tento fond nemusí být vhodný pro účastníka, který zamýšlí změnit strategii spoření, požádat o dávku nebo uplatnit nárok na převedení prostředků v době kratší, než je délka doporučené doby setrvání ve fondu.
Fond smí investovat do investičních cenných papírů, cenných papírů vydávaných standardním fondem, zahraničním investičním fondem nebo speciálním fondem kolektivního investování. Dále do vkladů, finančních derivátů a nástrojů peněžního trhu.

Výhody/bonusy

Růstový fond je jedním z mála téměř čistě akciových účastnických fondů na trhu. V období, kdy rostou akciové trhy, může fond dosáhnout vyšších výnosů než jiné fondy, které kombinují akciové investice s konzervativnější složkou.

Konkurenční výhody

Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti se zhodnocením +14,04 % dosáhl v roce 2017 nejvyššího zhodnocení na trhu díky vysokému zastoupení akcií v portfoliu a silnému zhodnocení akciových trzích jak na vyspělých trzích v USA a EU, tak i ve středoevropském regionu.

Bližší informace o účastnických fondech NN Penzijní společnosti a jejich aktuální výkonnosti najdete na www.nnpenzijnispolecnost.cz.

Parametry

2017 (zhodnocení v %) 14,04
2016 (zhodnocení v %) 9,35
2016 - poznámka

zhodnocení za období 31. 12. 2015 až 31. 12. 2016

2016 prostředky účastníků (Kč) 99.759.319,71
Údaje k

31.12.2016

Akcie a podílové listy (%) 98,94
Peníze na účtech a termínovaných vkladech (%) 1,06

Typy penzí nabízené vedle povinné starobní

Invalidní

ano

Způsob vyplácení penze

Doživotní

ano

Po pevně danou dobu

ano

Jednorázové

ano

Možnost rozhodnout v době vzniku nároku o

Součástí produktu je

Pojištění pro případ smrti

ne

Pojištění pro případ smrti úrazem

ne

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ne

Pojištění zproštění pro případ trvalé invalidity nebo ztráty zaměstnání

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Dobrý den, prosila bych kontakt na spoření, mám staré PP. Děkuji.

pošlete mi nabídku, mám staré PP

Nepošlem

pošlete mi nabídku, mám staré PP

pošlete mi nabídku, mám staré PP