Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelNN Penzijní společnost
Stránky produktu u poskytovatelehttps://penze.nn.cz/doplnkove-penzijni-sporeni/fondy/
Depozitář PF

Česká spořitelna, a. s.

Auditor PF

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Základní jmění PF (Kč) 50.000.000,00
Vznik PF

1. 1. 2013

Akcionáři PF

NN Continental Europe Holdings, B.V.

Externí správci portfolia PF nebo jeho části

NN Investment Partners C.R.

Základní charakteristika

Povinný konzervativní fond je účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Tento fond je určen pro velmi konzervativní klienty, kteří chtějí především bezpečně uložit své peníze. Fond je postaven výhradně na pevně úročených finančních aktivech (dluhopisy, nástroje peněžního trhu a další plně konzervativní aktiva). Majetek v povinném konzervativním fondu musí být plně zajištěn proti měnovému riziku.

Investiční cíl fondu: Zajistit účastníkům kladný nominální výnos
Investiční strategie fondu: Velmi konzervativní
Výsledný výnos: V dlouhodobém horizontu nižší než při rizikovějších strategiích spoření, což však bude na druhé straně vyvážené nižším kolísáním hodnoty penzijní jednotky.
Minimální doba setrvání ve fondu: Účastníkovi se doporučuje setrvat v konzervativním fondu po dobu minimálně 5 let, aby mohl dosáhnout očekávaného výnosu. Tento fond nemusí být vhodný pro účastníka, který zamýšlí změnit strategii spoření, požádat o dávku nebo uplatnit nárok na převedení prostředků v době kratší, než je délka doporučené doby setrvání ve fondu.
Cenou za menší riziko je nižší dlouhodobý výnos. I při nejkonzervativnější strategii ovšem dochází k určitému kolísání hodnoty naspořené částky.

Výhody/bonusy

V Povinném konzervativním fondu (PKF) se investuje výhradně do aktiv s velmi nízkým rizikem, tj. do českých vládních dluhopisů (90,78 % investice), termínovaných vkladů a vkladů na bankovních účtech (9,22 %). NN Penzijní společnost, a.s. si za zhodnocení majetku v povinném konzervativním fondu neúčtuje žádný poplatek.

Konkurenční výhody

Parametry

2017 (zhodnocení v %) -1,93
2016 (zhodnocení v %) 0,21
2016 - poznámka

zhodnocení za období 31. 12. 2015 až 31. 12. 2016

2015 (zhodnocení v %) 1,15
2015 - Poznámka

zhodnocení za období 31. 12. 2014 až 31. 12. 2015

2014 (zhodnocení v %) 0,61
2014 - Poznámka

zhodnocení za období 31. 12. 2013 až 31. 12. 2014

2013 (zhodnocení v %) 0,27
2013 - Poznámka

zhodnocení za období 1. 1. 2013 až 31. 12. 2013

2016 prostředky účastníků (Kč) 397.319.334,32
Údaje k

31.12.2016

Dluhopisy (%) 90,78
Peníze na účtech a termínovaných vkladech (%) 9,22

Typy penzí nabízené vedle povinné starobní

Invalidní

ano

Způsob vyplácení penze

Doživotní

ano

Po pevně danou dobu

ano

Jednorázové

ano

Možnost rozhodnout v době vzniku nároku o

Součástí produktu je

Pojištění pro případ smrti

ne

Pojištění pro případ smrti úrazem

ne

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ne

Pojištění zproštění pro případ trvalé invalidity nebo ztráty zaměstnání

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.