Moje penzijní strategie - nová produktová nabídka KB PS

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKB Penzijní společnost
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.kbps.cz/dps/mojepenzijnistrategie/
Depozitář PF

Česká spořitelna, a.s.

Auditor PF

Deloitte Audit s.r.o.

Základní jmění PF (Kč)

300 000 000 Kč

Vznik PF 1.994,00
Akcionáři PF

Komerční banka, a.s.

Externí správci portfolia PF nebo jeho části

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Okruh uživatelů

neomezený

Distribuční kanály

On-line přes KB Mobilní banku, pobočky KB, externí síť

Počet uživatelů 505.312,00
Základní charakteristika

Moje penzijní strategie je jedinečné řešení šité přesně na míru každému klientovi doplňkového penzijního spoření. Penzijní společnost zjistí na základě investičního dotazníku potřebné informace o klientovi a následně mu doporučí optimální rozložení prostředků do jednotlivých účastnických fondů, a to v závislosti na jeho znalostech, zkušenostech, cílech a toleranci k riziku. Každý klient tak má unikátní strategii spoření, která je šitá na míru přímo jeho potřebám. Toto je zásadní rozdíl oproti profilovým strategiím, kde je předem pevně dané složení účastnických fondů pro každou kategorii klientů (např. konzervativní, vyvážený, dynamický).

Pokud klient nesouhlasí s doporučenou strategií penzijní společnosti, může si samozřejmě zvolit i svůj vlastní mix fondů. Nově vybírá z fondů zaměřených na konkrétní třídy aktiv (např. akcie, dluhopisy či peněžní trh). Tato maximální transparentnost mu (či jeho finančnímu poradci) umožňuje si lépe sestavit vlastní strategii, která odpovídá jeho potřebám. Vždy naprosto přesně ví, do čeho jednotlivé fondy investují.

V rámci zvolené strategie spoření má účastník rovněž možnost sjednat si další doplňkové služby, které mu mohou pomoci zejména se snížením rizika. Tyto služby může aktivovat/deaktivovat dle libosti i v průběhu spoření. Jedná se o služby:

- Zkonzervativnění – deset let před odchodem do důchodu začne služba postupně automaticky přesouvat naspořené prostředky účastníka z rizikovějších fondů do fondů konzervativních. Smyslem je ochrana úspor před výkyvy na finančních trzích v okamžiku očekávaného čerpání prostředků.

- Vyvažování fondů - pohyby na finančních trzích mohou způsobit změny v smluvně sjednaném rozložení fondů účastníka. Tato služba automaticky pravidelně vyvažuje hodnotu majetku účastníka ve fondech zpět na rozložení sjednané ve smlouvě.

- Postupné rozinvestování - jedná se o službu snižující riziko nevhodného načasování vkladů účastníka zejména do dynamických řešení tím, že prostředky převádí postupně a pravidelně v čase v horizontu dvou let.

Výhody/bonusy

Výhody DPS
- státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
- daňové úlevy až 3 600 Kč ročně
- možnost příspěvku zaměstnavatele
- investiční produkt s volbou strategie spoření
- při investování do jednotlivých fondů neplatí klient žádné vstupní ani výstupní poplatky
- s úsporami na penzijním spoření můžete klient využít předdůchodu a odejít do penze až o 5 let dříve

Konkurenční výhody

Akční nabídky KB PS:
- 1 000 Kč za uzavření smlouvy on-line přes KB Mobilní banku
- 1 000 Kč za uzavření smlouvy pro děti
- bonus ve výši 1 % z objemu všech realizovaných bezhotovostních plateb A kartou Lady kartou - a to až do výše 6 000 Kč ročně

Výhody produktu KB PS:
- možnost změny strategie spoření kdykoli zdarma
- dostupnost finanční prostředků i bez nutnosti zrušit smlouvu
- po splnění nároku na penzi je výplata možná i z části prostředků (až 99 %) - po zahájení výplaty penze smlouva nezaniká, tedy je možné pobírat penzi a zároveň pokračovat ve spoření

On-line:
- možnost uzavření smlouvy z pohodlí domova přes aplikaci KB Mobilní banka
- možnost přechodu z Penzijního připojištění do Doplňkového penzijního spoření přes aplikaci KB Mobilní banka
- možnost nahlížet na penzijní spoření on-line
- možnost spravovat vybrané parametry smlouvy on-line, např. výše příspěvku
- změna strategie spoření, včetně úprav doplňkových služeb
- bezplatné poradenství a servis na klientské lince KB

Novinky

- Unikátní strategie spoření šitá na míru každému jednotlivému klientovi – flexibilní možnost využít navrženého řešení dle investičního dotazníku, nebo si vytvořit vlastní investiční strategii na základě transparentních fondů a srozumitelné struktury.

- Máme 3 doplňkové služby, které klientům pomáhají zejména snižovat rizika spojené s investováním, klienti si vždy mohou vybrat, zda si služby sjednají: vyvažování, zkonzervativňování, postupné rozinvestování

Poznámka

Zhodnocení fondů v obtížném roce 2022
I přes velmi obtížné období na finanční trzích v roce 2022 dokázaly dva z našich účastnických fondů kladně zhodnotit prostředky klientů:
- KB peněžní ÚF: 5,30 % p.a.
- KB povinný konzervativní ÚF: 0,96 % p.a.

KB peněžní účastnický fond zhodnotil v roce 2022 prostředky klientů o 5,3 %, a z pohledu dvanáctiměsíční výkonnosti se tak stal nejvýnosnějším fondem na trhu. V průběhu roku neměl ani jeden ztrátový týden. Tento fond má současně i velice atraktivní poplatkovou strukturu, významně nižší, než je zákonem stanovené maximum:
- poplatek za obhospodařování 0,4 %
- poplatek za zhodnocení 10 %

KB Penzijní společnost má jako jediná penzijní společnost účastnický fond, který je čistě zaměřený na nástroje peněžního trhu. Tyto nástroje jsou jedny z nejkonzervativnějších peněžních instrumentů vůbec. Při současné výši úrokových sazeb, může být fond i zajímavou investiční příležitostí, jak zhodnotit finanční prostředky.

Parametry

Typy penzí nabízené vedle povinné starobní

Způsob vyplácení penze

Možnost rozhodnout v době vzniku nároku o

Součástí produktu je

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.