Dynamický ÚF se zhodnocením 13,1 % p.a.

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali penzijní společnost
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generalipenze.cz/mam-sporeni/doplnkove-penzijni-sporeni/prehled-fondu-a-sporicich-programu/dynamicky-ucastnicky-fond
Depozitář PF

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Auditor PF

Ernst & Young Audit, s.r.o

Základní jmění PF (Kč) 50.000.000,00
Vznik PF

19. září 1994

Akcionáři PF

CP Strategic Investments N.V. - 100 %

Externí správci portfolia PF nebo jeho části

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Okruh uživatelů

Určeno osobám s trvalým pobytem v ČR nebo s bydlištěm v jiném členském státu Evropské unie, které jsou zapojeny do systému důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v ČR.

Distribuční kanály

Více než 3000 pojišťovacích poradců Generali České pojišťovny, 900 obchodních míst Generali České pojišťovny, vybrané makléřské firmy, přímé způsoby (internet, klientský portál) a ve vybraných podnicích (určeno zaměstnancům)

Základní charakteristika

Generali penzijní společnost (dále GPS) nabízí čtyři účastnické fondy doplňkového penzijního spoření. Jeden z těchto fondů je Dynamický účastnický fond. Klientům nabízí příležitost vysokého výnosu, přičemž prostředky jsou umísťovány především do akcií a doplňkově do korporátních dluhopisů a státních dluhopisů. Je vhodný pro investory, kteří si uvědomují riziko ztráty a jsou ochotni přijmout výrazné výkyvy hodnoty majetku ve fondu.

GPS dále spravuje transformovaný fond s garancí nezáporného zhodnocení (dříve penzijní připojištění), ve kterém eviduje 900 tisíc klientů.

Doplňkové penzijní spoření u Generali penzijní společnosti klientovi poskytuje možnost vytvořit si doplňkový zdroj příjmů pro důchodový věk. Klient, kterým se může stát i osoba mladší 18 let, k vlastním měsíčním vkladům získává:
- státní příspěvek (jeho výše je závislá na výši příspěvku účastníka a může měsíčně činit až 230 Kč),
- v závislosti na výši příspěvku může účastník získat daňové úlevy (možná faktická úspora na dani až 3 600 Kč ročně); penzijní připojištění je z hlediska daňových úlev vhodné i pro zaměstnavatele,
- zhodnocení vlastních příspěvků i státních příspěvků díky hospodaření penzijního fondu,
- žádné poplatky za vedení a správu účtu,
- vysoké bezpečí vkladů (dozor ČNB, MF ČR, depozitář, zázemí nadnárodní finanční skupiny),
- produkt je jednoduchý a maximálně srozumitelný.

Výhody/bonusy

Výhody pro klienty:
- státní příspěvek, daňové úlevy, vysoké zhodnocení
- možnost snadno měnit parametry spoření
- Daňový servis – služba za klienta v každém roce zařídí automaticky daňové zaúčtování maximální částky pro daňový odpočet. Sjednání a používání je zdarma.
- Penze Info – automatické informace o nejdůležitějších momentech při jeho spoření prostřednictvím SMS pro klienty. Aktivace služby i zasílání SMS jsou zdarma
- www.klientskyportal.cz – obdoba internetového bankovnictví pro klienty zdarma

Ostatní výhody
- finanční zázemí největšího penzijního fondu a pojišťovny na českém trhu
- jednoduchost a srozumitelnost obchodních podmínek a smluv; vstřícný přístup obchodních zástupců
- účet osobně dostupný po celé ČR na pobočkách Generali České pojišťovny
- vysoká kvalita poskytovaných služeb, individuální přístup ke klientům, zlepšování klientského servisu

Výhody pro zaměstnavatele:
- vhodný nástroj personálního řízení, alternativní forma odměňování, nástroj sociální politiky firmy
- daňové zvýhodnění pro firmy i příspěvkové organizace
- administrativní nenáročnost související se spořením zaměstnanců a zasíláním plateb, komunikace po internetu

Výhody pro finanční zprostředkovatele:
- velmi kvalitní provizní podmínky
- přístup do elektronického portálu PEPA pro jednoduchou a přehlednou správu klientského kmene
- stabilní zázemí v regionech
- osobní přístup, na míru šitý systém servisu a podpory prodeje (školení, prodejní materiály)

Konkurenční výhody

V roce 2021 dosáhl Dynamický účastnický fond GPS zhodnocení 13,1 % p.a.!
Rozsah a dostupnost klientských služeb, kterými se nemůže pochlubit jiná penzijní společnost.

Novinky

Nové internetové stránky (www.generalipenze.cz)
Inovovaný klientský portál pro správu osobních účtů (www.klientskyportal.cz)
Nový portál pro obchodníky (www.portalpepa.cz)

Parametry

2021 (zhodnocení v %) 13,10
2020 (zhodnocení v %) 5,40
2019 (zhodnocení v %) 17,90
2018 (zhodnocení v %) -9,10
2017 (zhodnocení v %) 8,20
2016 (zhodnocení v %) 6,40
2016 - poznámka

zhodnocení p.a.

2015 (zhodnocení v %) -0,30
2015 - Poznámka

zhodnocení p.a.

2014 (zhodnocení v %) 1,80
2014 - Poznámka

zhodnocení p.a.

2013 (zhodnocení v %) 3,50
2013 - Poznámka

zhodnocení p.a.

2021 prostředky účastníků (Kč) 3.542.981.765,88
2020 prostředky účastníků (Kč) 2.288.803.551,21
2019 prostředky účastníků (Kč) 1.502.143.959,02
2018 prostředky účastníků (Kč) 821.744.748,43
2017 prostředky účastníků (Kč) 484.458.959,00
2016 prostředky účastníků (Kč) 232.018.870,00
2015 prostředky účastníků (Kč) 114.524.430,00
2014 prostředky účastníků (Kč) 56.966.190,00
2013 prostředky účastníků (Kč) 11.353.410,00
Údaje k

31.12.2016

Akcie a podílové listy (%) 60,30
Dluhopisy (%) 25,00
Peníze na účtech a termínovaných vkladech (%) 14,60
Jiná finanční umístění (%) 0,10

Typy penzí nabízené vedle povinné starobní

Invalidní

ano

Pozůstalostní

ano

Způsob vyplácení penze

Doživotní

ano

Po pevně danou dobu

ano

Jednorázové

ano

Možnost rozhodnout v době vzniku nároku o

Typu penze

ano

Způsobu vyplácení penze

ano

Součástí produktu je

Pojištění pro případ smrti

ne

Pojištění pro případ smrti úrazem

ne

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ne

Pojištění zproštění pro případ trvalé invalidity nebo ztráty zaměstnání

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Vyrovnané výsledky PF.