Bezpapírové sjednání doplňkového penzijního spoření ZENIT pro poradce i klienty

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelConseq penzijní společnost
Stránky produktu u poskytovatelehttp://mojepenze.cz/
Depozitář PF

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Auditor PF

KPMG Česká republika Audit, s. r. o.

Základní jmění PF (Kč)

51 000 000

Vznik PF

19. 12. 2012

Akcionáři PF

Conseq Investment Management, a.s.

Distribuční kanály

Conseq Investment Management, a.s., nezávislé distribuční sítě finančních poradců

Základní charakteristika

Doplňkové penzijní spoření, které lze sjednat z pohodlí domova. Pro sjednání smlouvy stačí vyplnit online formulář, nahrát kopie dokladů totožnosti a podepsat pomocí SMS. Bezpapírové online sjednání penzijního programu Zenit mohou využít klienti jak na přímo, tak i přes svého finančního poradce.

Penzijní program Zenit nabízí komplexní strategie spoření složené z jednotlivých účastnických fondů Conseq. Je založen na tzv. strategii životního cyklu, jež řeší nejen výběr jednotlivých penzijních fondů do portfolia, ale také průběžné přizpůsobování programu jednotlivým fázím spořícího plánu. Zpočátku se využívají spíše dynamičtější fondy, které mají vyšší potenciál výnosu. Ke konci programu se prostředky postupně přesouvají do fondů konzervativních, aby hodnota portfolia již příliš nekolísala a nebyla ohrožena krizí na finančních trzích.
Strategie jsou přizpůsobené všem typům investorů, od těch nejkonzervativnějších až po dynamické. K programu lze sjednat garanci vložených prostředků, která se vztahuje i na vklady zaměstnavatele a státní příspěvky. V pětiletých intervalech dochází také k uzamykání výnosů.

Výhody/bonusy

Možnost založení zcela online bez nutnosti tisknout formuláře.
Poradci mohou klientům smlouvu sjednat jednoduše ve své aplikaci.
Unikátní strategie životního cyklu, založená na postupném snižování rizikovosti.
Možnost sjednání garance vložených prostředků s průběžným uzamykáním dosažených výnosů.
Potenciál výrazně lepšího zhodnocení oproti transformovaným fondům.
Možnost volby konzervativní, vyvážené či dynamické strategie nebo přímo jednotlivých účastnických fondů.
Zajímavé státní příspěvky a nárok na každoroční daňové úlevy.
Nízká nákladovost produktu a tedy výhodnost pro klienta.

Konkurenční výhody

Hlavní konkurenční výhodou produktu Zenit je strategie životního cyklu, která je při dlouhodobém spoření velice důležitá. Zatímco jiné penzijní společnosti tento koncept nenabízejí a pokud ano, potom pouze formou fondu s cílovým datem (čímž klienty s různým věkem zkonzervativňují ke stejnému okamžiku bez ohledu na jejich skutečné potřeby), Zenit jako jediný kombinuje více účastnických fondů s různými strategiemi a každému klientovi tak umožňuje nastavit si program zcela podle individuálních potřeb.
Další výhodou produktu Zenit je možnost uzavření garantované strategie, díky které má klient v okamžiku čerpání garantovanou návratnost minimálně všech vložených prostředků (včetně státních příspěvků a příspěvků zaměstnavatele) a uzamčených zisků. Garanci lze sjednat i pro dynamickou strategii.

Novinky

Od počátku roku 2018 možnost sjednání zcela online, bez nutnosti tisknout formuláře.

Parametry

2019 (zhodnocení v %) 17,55
2019 - Poznámka

Zhodnocení dynamické asistované strategie Zenit před zahajením zkonzervativňování portfólia (zbývající cílová doba je větší než 10 let).

2018 (zhodnocení v %) -8,73
2018 - Poznámka

Zhodnocení dynamické asistované strategie Zenit před zahajením zkonzervativňování portfólia (zbývající cílová doba je větší než 10 let).

2017 (zhodnocení v %) 8,86
2017 - Poznámka

Zhodnocení dynamické asistované strategie Zenit před zahajením zkonzervativňování portfólia (zbývající cílová doba je větší než 10 let).

2016 (zhodnocení v %) 9,89
2016 - poznámka

Zhodnocení dynamické asistované strategie Zenit před zahajením zkonzervativňování portfólia (zbývající cílová doba je větší než 10 let).

2015 (zhodnocení v %) 0,05
2015 - Poznámka

Zhodnocení dynamické asistované strategie Zenit před zahajením zkonzervativňování portfólia (zbývající cílová doba je větší než 10 let).

2014 (zhodnocení v %) 11,78
2014 - Poznámka

Zhodnocení dynamické asistované strategie Zenit před zahajením zkonzervativňování portfólia (zbývající cílová doba je větší než 10 let).

2013 (zhodnocení v %) 17,92
2013 - Poznámka

Zhodnocení dynamické asistované strategie Zenit před zahajením zkonzervativňování portfólia (zbývající cílová doba je větší než 10 let).

Typy penzí nabízené vedle povinné starobní

Výsluhová

ne

Invalidní

ano

Pozůstalostní

ne

Způsob vyplácení penze

Doživotní

ne

Po pevně danou dobu

ano

Jednorázové

ano

Možnost rozhodnout v době vzniku nároku o

Součástí produktu je

Pojištění pro případ smrti

ne

Pojištění pro případ smrti úrazem

ne

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ne

Pojištění zproštění pro případ trvalé invalidity nebo ztráty zaměstnání

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.