Medik Leo - zdravotní asistenční chatbot

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Česká
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.generaliceska.cz
Základní charakteristika

• Aplikace na bázi umělé inteligence využívá data od lékařských týmů a datových specialistů k vyhodnocení více než 1 200 symptomů
• Na základě symptomů a bližší specifikace zdravotních obtíží od klienta dokáže chatbot orientačně identifikovat přes 600 diagnóz s úspěšností 93 %
• U těch nejčastějších nabídne uživatelům i lékařsky ověřená fakta o nich bez nutnosti vyhledávat je v jiných zdrojích

Generali Česká pojišťovna představila a do praxe nasadila chatbota na bázi umělé inteligence s názvem Medik Leo.
Služba v podobě online asistenta byla vyvinuta pro český trh společností Europ Assistance a jejím úkolem je pomáhat klientovi orientačně určit původ jeho zdravotních potíží.

Medik Leo, jakkoliv je pomocníkem, nenahrazuje regulérní lékařské konzultace ani službu lékařské pohotovosti. Na tuto skutečnost jsou klienti samozřejmě důsledně upozorněni. A to včetně toho, do jaké procentuální míry jimi zadané odpovědi diagnóze odpovídají. Vše je tedy maximálně transparentní s tím, že u výsledných diagnóz uvádíme i doporučené lékařské oddělení, na které by se měli lidé obrátit.
Hlavní rolí elektronického asistenta je v případě obtíží pomoci lidem snadnou a srozumitelnou formou pojmenovat zdravotní komplikaci.
Aplikace prošla rozsáhlým testováním, na jehož základě bylo potvrzeno, že dokáže určit pravděpodobnou diagnózu v 93 % případů.

Okruh uživatelů

Klienti s životním pojištěním Generali České pojišťovny

Výhody/bonusy

Online asistent Medik Leo funguje jednoduše na bází online rozhovoru (chatu):

1. Klient je nejdříve požádán o vyplnění základních faktů o své osobě (např. pohlaví, věk, výška, váha, základní údaje o anamnéze)

2. V dalším kroku označí na postavě muže nebo ženy oblast příznaků (může jich vybrat i více). Následně je vyzván ke specifikaci oblasti příznaků a specifikaci potíží.

3. Online asistent se poté ptá na konkrétní otázky, na které uživatel odpovídá ANO, NE, NEVÍM. Otázky se vztahují k symptomům označených v předchozím kroku a širšímu kontextu možností jejich vzniku. Počet doplňující otázek není omezen, může jich být až dvacet.
4. Na základě odpovědí na základní a doplňující otázky zobrazí Medik Leo pravděpodobnou diagnózu nebo příčiny zdravotních komplikací klienta.

5. Výstup z Medika Lea je také možné si na závěr stáhnout do formátu PDF a následně vytisknout a použít jako vstupní informace při konzultaci s lékařem.

Novinky

Mezi diagnózy přidáno i onemocnění COVID-19.

Základní informace

Systém

PC (Windows)

Mac (OS x)

Smartphone (Android)

Smartphone (iOS)

---
Systém - poznámka

Přístup přes webové rozhraní Klientské zóny Generali České pojišťovny: kz.generaliceska.cz
Klientská zóna má responzivní design pro přístup z různých zařízení.

Obsluhované produkty

životní pojištění

Dostupnost aplikace

zdarma pro klienty

Dostupnost aplikace - poznámka

V Klientské zóně Generali České pojišťovny

Zabezpečení přístupu do aplikace

Aplikace dostupná po zabezpečeném přihlášení do Klientské zóny na základě unikátních přístupových kódů.

Transakce

Obsluha produktů

Aplikace stavebních spořitelen

Aplikace pojišťoven

Jiné nástroje

Zdravotní asistenční chatbot u životního pojištění.

Ukázky

Demo-účet/Videoukázka

https://www.youtube.com/watch?v=v1OnhwGCWuc

Screenshoty aplikace
-----