Udržitelný dluhopis - Sustainable MREL Bond

Profil

PoskytovatelRaiffeisenbank
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.rb.cz/informacni-servis/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2023/tiskove-zpravy-20231/19012023-udrzitelne-dluhopisy
Základní charakteristika

Raiffeisenbank dne 19. ledna 2023 úspěšně dokončila emisi vlastních udržitelných dluhopisů v hodnotě 500 mil. EUR - jde o první a současně největší takovou emisi v rámci bankovního sektoru v ČR i regionu CEE. Příjmy z prodeje udržitelného dluhopisu jsou využity výlučeně na financování environmentalních (fotovoltaika, telepené čerpadla, zateplení, úspora vody, cirkulární ekonomika, atd.) a sociálních projektů (školky, zdravotní zařízení, základní občanská infrastruktura, apod.).

Výhody/bonusy

Příjmy z dluhopisů budou využity výlučně na financování úvěrů přinášejících sociální a environmentální benefity - v souladu s již schváleným Green a Sustainable Bond Frameworkem. Jde o velmi silný a konkrétní závazek Raiffky k financování udržitelnosti.

https://www.rb.cz/attachments/pi/rbi/RBCZ-Green-Bond-Framework-052021.pdf
https://www.rb.cz/attachments/pi/rbi/RBCZ-sustinable-bonf-network-Framew...

Přehledný report o způsobu využití výnosů z emise dluhopisů:
https://www.rb.cz/en/attachments/pi/rbi/Raiffeisenbank-Impact-and-Alloca...

Poznámka

Výnosy z emise udržitelného dluhopisu budou sloužit k financování projektů z těchto kategorií: zelené budovy, obnovitelná energie, energetická efektivita, čistá doprava, udržitelné zemědělství a lesnictví, odpadové hospodářství, recyklace a ochrana před znečištěním, cirkulární ekonomika, úspora vody a udržitelné hospodaření s odpadní vodou, vzdělávání, přístup k základní občanské vybavenosti a službám, dostupné bydlení, podpora zaměstnanosti.

Obchodník s cennými papíry

Klient

Poplatky za služby

Obchodování

Statistiky

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz