Invest Equity

Profil

PoskytovatelColosseum
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.colosseum.cz/sluzby/asset-management/
Základní charakteristika

Akciová strategie odráží výkonnost velkých nadnárodních společností a významných světových ekonomik (USA, Německo, Čína). Strategie je založena na investování do blue chip akcií obchodovaných v USA a Evropě, akciových, dluhopisových a dalších ETF. K výkonnosti založené na růstu cen akcií přispívá rovněž výnos z vyplácených dividend v rozsahu jednotek procent ročně navíc.

Výhody/bonusy

Účet je veden v CZK a je měnově zajištěn.

Obchodník s cennými papíry

Název společnosti

Colosseum, a.s.

Oprávnění

Licence pro Asset Management od ČNB.

Finanční skupina

X

Sídlo společnosti

Londýnská 730/59, Praha 2

Zastoupení v ČR

Colosseum, a.s.
Londýnská 730/59, Praha 2

Obsluhované burzy

Blue chcip akcie obchodované v USA a Evropě, akciové, dluhopisové a další ETF.

Obchodované finanční nástroje

akcie a ETF

Klient

Klient

Ideální řešení pro investory, kteří hledají produkt se středním rizikem, ve kterém jsou obchodovány akcie ovšem oproti fondům je tato strategie konzervativnější o investice do dluhopisových ETF.

Otevření účtu

- Zákazník podepíše Smlouvu se společností Colosseum, vyplní investiční dotazník a převede prostředky na klientský účet v ČSOB.
- Během několika dní je mu zřízen individuální portfoliový účet na jeho jméno a je zahájeno investování. Zákazník nezadává žádné pokyny k obchodování a investování od něj nevyžaduje žádné časové ani jiné nároky.
- Následně je zákazník informován výpisy z účtu a zprávou portfolio manažera měsíčně zabezpečeným e-mailem. V případě zájmu
má zákazník možnost se kdykoliv obrátit na svého finančního konzultanta.
- Výběry je možné provést kdykoliv bez poplatku. Společnost má jeden měsíc na vhodné uzavření otevřených obchodů, vypořádání a zaslání prostředků na zvolený bankovní účet zákazníka.

Minimální částka nutná k otevření účtu (Kč) 200.000,00

Poplatky za služby

Poplatky za otevření účtu - Poznámka

Základem pro výpočet Vstupního poplatku (5 %) je hodnota Majetku vložená zákazníkem na Portfoliový podúčet dané strategie. Tento poplatek je splatný ke dni připsání Majetku na Portfoliový podúčet dané strategie. Vstupní poplatek se vypočte jako Investice zákazníka x sazba vstupního poplatku.

Měsíční poplatky za vedení účtu - Poznámka

0,20 % měsíční odměna za správu + 19 % pouze jako odměna z dosaženého zisku + poplatky za jednotlivé obchody řídící se VIP ceníkem pro klienty služby MAX.

Poplatek za pokyn fixní - Poznámka

X

Poplatek za pokyn - Poznámka

X

Poplatek za obchod fixní - Poznámka

X

Poplatek za obchod - Poznámka

X

Výstupní poplatek (zrušení účtu) - Poznámka

X

Obchodování

Způsob obsluhy účtu

Asset Management - za klienta spravuje účet portfolio manažer.

Časová dostupnost služeb

X

Minimální jednotka transakce

X

Rychlost provedení standardní transakce v ČR

X

Rychlost provedení standardní transakce v ČR - Poznámka

X

Rychlost provedení zahraniční transakce

X

Rychlost provedení zahraniční transakce - Poznámka

X

Četnost operací v rámci dne

X

Nadstandardní služby v rámci transakcí

X

Maximální poměr k vlastnímu kapitálu

X

Fixní poplatek za využití pákového efektu - Poznámka

X

Procentní poplatek za využití pákového efektu (p. a.) - Poznámka

X

Pravidelná analytická podpora klientů

X

Statistiky

Počet klientů

X

Roční objem obchodů v ČR - Poznámka

X

Roční objem obchodů celkem - Poznámka

X

Průměrná délka držby jedné akcie

X

Průměrný roční výnos klienta v % 10,00
Průměrný roční výnos klienta - Poznámka

Cílový výnos 10 % p.a. po odečtení všech poplatků a odměn. Očekávaná výkonnost však není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz