Pojištění běžné občanské odpovědnosti

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelPojišťovna VZP
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.pvzp.cz/cs/produkty/pojisteni-obcanu/pojisteni-bezne-obcanske-odpovednosti/
Okruh uživatelů

všichni občané

Distribuční kanály

pobočky, síť pojišťovacích zprostředkovatelů a on-line

Počet prodejních míst 200,00
Počet agentů 200,00
Základní charakteristika

Pojištění odpovědnosti občanů

- pojištění se vztahuje na škodu, nemajetkovou újmu a následnou finační škodu

Pojistná nebezpečí:

1. Pojištění odpovědnosti vyplývající z činností v běženém občanském životě.
Jde zejména o tyto činnosti:
- v rámci vedení domácnosti,
- při rekreaci, rekreačních sportech a zábavě,
- chodec či cyklista nebo při jízdě na koni,
- vlastník, provozovatel nemotorového vozidla,
- vlastník nebo opatrovatel domácích a drobných hospodářských zvířat.

Pojištění se vztahuje na manžela či manželku, druha či družku, registrované partnery, děti, i osvojené či svěřené do péče žijící ve společné domácnosti s pojištěnou osobou.

Možnost volby limitů od 2 do 15 mil. Kč.
Možnost volby spoluúčasti (0 - 100 000 Kč).
Pojištění platí na území Evropy (včetně ČR).

2. Připojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti:
- pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou pojištěné nemovitosti,
- pojištění se též vztahuje i na odpovědnost pojištěného pojištěného jako stavebníka při vykonávání stavebních prací na pojištěné nemovitosti,
- je možné připojistit pouze v rámci smlouvy majetkového pojištění a vztahuje se na stavbu, která je pojištěna v rámci majetkového pojištění.

Možnost volby limitů:
- 20% z limitu pro občanskou odpovědnost z běžného života - bez navýšení pojistného (v případě sjednání pojištění stavby a obč. odpovědnosti)
nebo
- volba individuálního limitu od 2 do 15 mil. Kč
Možnost volby spoluúčasti (0 - 100 000 Kč).

Výhody/bonusy

Jeden limit pro škody na zdraví i na majetku.
Možnost volby limitů od 2 do 15 mil. Kč.
Vyhodnější cena v případě sjednání s majetkovým pojištění.
Jedna smlouva platí pro celou rodinu.

Konkurenční výhody

Jeden limit pro škody na zdraví i na majetku.
Možnost volby limitů od 2 do 15 mil. Kč.
Vyhodnější cena v případě sjednání s majetkovým pojištění.
Jedna smlouva platí pro celou rodinnu.

Novinky

Jeden limit pro škody na zdraví i na majetku.
Navýšení limitů plnění.
Nový limit 15 mil Kč.

Územní platnost

ČR

ano

Evropa

ano

Svět

ne

Limity pojistného plnění

Škoda na zdraví (Kč) 15.000.000,00
Škoda na zdraví - Poznámka

klient si může vybrat od 2 mil. do 15 mil., jeden limit (nerozlišuje se pro škodu na zdraví a škodu na majetku)

Škoda na majetku (Kč) 15.000.000,00
Škoda na majetku - Poznámka

klient si může vybrat od 2 mil. do 15 mil., jeden limit (nerozlišuje se pro škodu na zdraví a škodu na majetku)

Možnost spoluúčasti

ano

Možnost spoluúčasti - Poznámka

0 - 100 000 Kč

Doplňkové pojištění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem

ano

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka nemovitosti

ano

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy ve stavbě

ano

Slevy

za sjednání on-line (%) 10,00

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.