Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelPojišťovna VZP
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.pvzp.cz/cs/produkty/pojisteni-obcanu/pojisteni-majetku-a-odpovednosti-obcanu/
Okruh uživatelů

majitelé domů, bytů a rekreačních objektů

Distribuční kanály

pobočky a síť pojšťovacích zprostředkovatelů

Počet prodejních míst 200,00
Počet agentů 200,00
Základní charakteristika

Pojištění budov a ostatních staveb.
V rámci tohoto pojištění jsou předmětem pojištění tyto stavby:
Obytné budovy (rodinné domy, rekreační objekty), byty v osobním vlastnictví, vedlejší stavby, samostatně stojící jiné stavby (garáže, hospodářské budovy apod.), fotovoltaické elektrárny, které jsou součástí obytné budovy či vedlejší stavby, stavební materiál (včetně stavebních mechanismů a nářadí)

Pojištění se vztahuje i na stavby ve výstavbě či rekonstrukci.

Produkt je nabízen ve dvou variantách pojištění: Standard a Maxi

Varianty se liší rozsahem pojistných nebezpečí a také vyšší základních limitů pro vybrané předměty a pojistná nebezpečí.
Jednoduchý a srozumitelný produkt pro klienta, v obou variantách lze navíc tyto limity za úplatu navýšit a produkt je tedy možné individuálně nastavit dle konkrétních potřeb klienta.

Varianta Standard:
Požár; úder blesku; výbuch; náraz nebo zřízení letadla, jeho částí nebo jeho nákladu; povodeň nebo záplava; vichřice nebo krupobití; kapalina unikající z vodovodního zařízení; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; sesuv nebo zřícení lavin; tíha sněhu nebo námrazy; zemětřesení; pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů; náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu; krádež vloupáním; loupež, přepětí a rozbití skla.

Varinata Maxi:
Požár; úder blesku; výbuch; náraz nebo zřízení letadla, jeho částí nebo jeho nákladu; povodeň nebo záplava; vichřice nebo krupobití; kapalina unikající z vodovodního zařízení; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; sesuv nebo zřícení lavin; tíha sněhu nebo námrazy; zemětřesení; pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů; náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu; krádež vloupáním; loupež; aerodynamický třesk; přepětí; rozbití skla; vandalismus; atmosférické srážky; ztráta vody; poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci; poškození zahrady.

Majetkové pojištění nemovitosti zahrnuje i pojištění asistenčních služeb pro případ stavu nouze (zámečník, elektrikář, instalatér apod.)

Výhody/bonusy

Vysoké základní limity s možností navýšení.
Možnost nulové spoluúčasti.
Bonus za bezeškodný průběh.
Trvalá sleva 25 % pro stavby ve výstavbě.
Sleva na pojistném při sjednání s pojištěním domácnosti.
Možnost sjednat s odpovědností občanů za zvýhodněnou cenu (včetně odpovědnosti z vlastnictví či držby pojištěné nemovitosti).

Konkurenční výhody

Vysoké základní limity s možností navýšení.
Možnost nulové spoluúčasti.
Trvalá sleva 25% pro stavby ve výstavbě.

Novinky

Sleva na pojistném při sjednání s pojištěním domácnosti.
Pojištění přepětí a krádeže vloupáním již zahrnuto ve variantě Standard.

Limity pojistného plnění

Minimální celková pojistná částka (Kč) 0,00
Maximální celková pojistná částka (Kč) 20.000.000,00
Maximální celková pojistná částka - Poznámka

Při individuálním posouzení je možné pojistit na vyšší pojistnou částku.

Minimální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 0,00
Minimální spoluúčast (pevná částka) - Poznámka

nulová spoluúčast za vyšší pojistné, standardně 1 000 Kč

Minimální spoluúčast (procentuální částka) (%) 10,00
Minimální spoluúčast (procentuální částka) - Poznámka

10% min. 200 Kč pro pojištění skel.

Maximální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 100.000,00
Sublimity pro některá rizika

ano

Možnost indexace

ano

Zohlednění míry rizika ve výši pojistného

ano

Možnost pojištění na

Novou cenu

ano

Obecnou cenu

ano

Časovou cenu

ano

Kombinovanou cenu podle věci

ano

Součásti pojištění

Pojištění domu

ano

Pojištění pro případ odcizení

ano

Pojištění pro případ požáru

ano

Pojištění pro případ živelné škody

ano

Pojištění pro případ vandalismu

ano

Pojištění ostatních objektů na stejném pozemku

ano

Pojištění stavebních součástí

ano

Slevy

v závislosti na zabezpečení nemovitosti

ne

na základě bezškodního průběhu

ano

maximální možná sleva v souvislosti s předchozím bezškodním průběhem (%) 25,00
běžná výše slevy za bezeškodný rok - Poznámka

5%

pojištění domácnosti u stejné pojišťovny

ano

jiná sleva

Pojištěnci VZP ČR v rámci veřejného zdravotního pojištění - 10%
Pojištěnci VZP ČR - členové Klubu pevného zdraví pojištěnců VZP ČR - 15%
Pro stavbu ve výstavbě - 25%

Další výhody

asistenční služba

ano

typ asistenční služby

Domácí asistence v případě stavu nouze (zámečník, elektrikář, instalatér apod.).

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.