Pojištění Domov IN (Pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti na jedné smlouvě)

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelAXA pojišťovna a.s.
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.axa.cz/produkty/domov/domov-in/obsah/vyhody/
Okruh uživatelů

fyzické a právnické osoby

Distribuční kanály

externí, interní

Počet prodejních míst 69,00
Počet agentů 787,00
Základní charakteristika

Významně inovovaný produkt, který kryje všechna rizika spojené s bydlením s novým unikátním Žolíkem – exkluzívní krytí, které zaručí trvale aktuální a široký rozsah pojištění - dorovnání rizik dle předložené konkurenční nabídky, specifická rizika.
- Pojištění domácnosti, nemovitosti, odpovědnosti za škodu vč. odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, pojištnění kybernetických rizik a asistenční služby (automaticky v ceně), nově chrání také jízdní kolo v případě odcizení kdekoli na území ČR
- 3 varianty krytí dle přání klienta (MINI, KLASIK, MAXI), které umožňují vysokou variabilitu a zároveň si ponechává svou jednoduchost a srozumitelnost s výhodami uvedenými dále
- vztahuje se na trvale i rekreačně obývané objekty či budovy ve výstavbě

Pojištění občanské odpovědnosti lze sjednat samostatně nebo jako připojištění k pojištění nemovitosti ve variantách PLUS a EXTRA s vysokými limity plnění 5 a 10 mil. Kč a širokým rozsahem

Připojištění kybernetických rizik SAFE ONLINE

Výhody/bonusy

- Asistence zdarma s dvojnásobným limitem plnění 8 tis Kč na událost,
- Odpovědnost za škodu zdarma v balíčcích KLASIK a MAXI
- 3 balíčky různých variant krytí a limity plnění
- Unikátní Žolík - exkluzívní krytí, které zaručí trvale aktuální a široký rozsah pojištění - dorovnání rizik dle předložené konkurenční nabídky- nová unikátní rizika a výrazné navýšení limitů
- Připojištění kybernetických rizik SAFE ONLINE

Konkurenční výhody

Žolík – exkluzívní krytí, které zaručí trvale aktuální a široký rozsah pojištění - dorovnání rizik dle předložené konkurenční nabídky

U variant KLASIK a MAXI je součástí pojištění i pojištění odpovědnosti za škodu z vlastnictví nemovitosti
Pojistíme i poškození fasády či středy zvěří, poškození porostů či zahradní architektury a jiné

− Klienti si mohou zvolit garantovanou pojistnou částku bez aplikace podpojištění při elektronickém sjednání.
− Vandalismus hradíme i v případě nezjištěného pachatele vč. sprejerství
− Možnost variabilní spoluúčasti vč. nulové spoluúčasti.
− Riziko vichřice kryjeme již od 60 km/ hod.
− 20 % tolerance při podpojištění,
− 30 % sleva při pojištění ve výstavbě;
− Ke smlouvě není nutno přikládat list vlastnictví.
− Pojištění lze sjednat i pro rekreační objekty.

Volitelné připojištění povodně nebo záplavy se sjednává do výše pojistné částky bez navýšené spoluúčasti
Rozsáhlé asistenční služby v ceně (technická, právní či asistence při hospitalizaci či onemocnění).
Připojištění právní ochrany (rozšíření základní asistence s ročním limitem 300 tis Kč) a
Připojištění SAFE ONLINE (internetová rizika).

Novinky

− Unikátní novinkou je Žolík v Maxi balíčku (exkluzívní krytí, které zaručí trvale aktuální a široký rozsah pojištění - dorovnání rizik dle předložené konkurenční nabídky)
− Nově všechny vedlejší stavby jsou dle příslušné varianty součástí pojištění (automaticky % z pojistné částky nemovitosti)
− Nově kryjeme i speciální rizika - jako havárie rozvodů vody, energií, odpadu nebo náhradní ubytování
- Uhradíme tržní cenu bytu (je-li vyšší než cena nová)
- Limit na technickou asistenci jsme zdvojnásobili na exkluzívních 8 tis Kč na událost (vždy zahrnuto v ceně)
- Inovované připojištění SAFE ONLINE (internetová rizika) jsme rozšířili a nově se kromě zneužití platebního prostředku či náhrady škody v případě nákupu zboží vztahuje i na ztrátu identity či poškození online pověsti
- Jízdní kolo v případě odcizení kdekoli na území ČR

Limity pojistného plnění

Minimální celková pojistná částka - Poznámka

minimální pojistná částka není stanovena, minimální pojistné je 500 Kč

Maximální celková pojistná částka (Kč) 25.000.000,00
Minimální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 0,00
Maximální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 10.000,00
Sublimity pro některá rizika

ano

Možnost indexace

ano

Zohlednění míry rizika ve výši pojistného

ano

Možnost pojištění na

Novou cenu

ano

Kombinovanou cenu podle věci

ano

Jinou cenu

tržní cena u bytu

Součásti pojištění

Pojištění domu

ano

Pojištění pro případ odcizení

ano

Pojištění pro případ požáru

ano

Pojištění pro případ živelné škody

ano

Pojištění pro případ vandalismu

ano

Pojištění ostatních objektů na stejném pozemku

ano

Pojištění stavebních součástí

ano

Možnosti dalšího připojištění

- připojištění povodeň, záplava,
- připojištění občanské odpovědnosti za škodu - uhradíme nemajetkovou újmu, nové škody související s pronájmem vč. vzájemných škod mezi pronajímatelem a nájemce pro vybraná rizika, hradíme i škodu na vypůjčené movité věci. Součástí je i odpovědnost z vlastnictví nemovitostí (až 5 nemovitostí)
- Připojištění právní ochrany rodiny
- Inovované připojištění SAFE ONLINE (internetová rizika) jsme rozšířili a nově se kromě zneužití platebního prostředku či náhrady škody v případě nákupu zboží vztahuje i na ztrátu identity či poškození online pověsti.

Slevy

pojištění domácnosti u stejné pojišťovny

ano

jiná sleva

sleva za bezeškodný průběh,
za budovu ve výstavbě 30%
za hypotéku 10 %
za kombinaci rizik na smlouvě 10 %
za jiné smlouvy u AXA 5 %
za roční platbu 10 %
ZTP 30 %

Další výhody

asistenční služba

ano

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ano

typ asistenční služby

technická asistence 8 tis Kč na událost (odstranění příčiny havárie a uvedení do původního stavu)
právní asistence 8 tis Kč ročně
telefonická právní asistence
Bytová a rodinná asistence při hospitalizace (obstarání rodiny a bytu)

jiné výhody

Online likvidace pojistných událostí
Online sledování průběhu likvidace
Online sledování uzavřených smluv
Online sjednání pojištění
Elektronická bezpapírová komunikace

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

PřílohaVelikost
pp_domov_in_0119_cz_bez_sloz.pdf712.41 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.