Domov & bezpečí

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelUNIQA pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.uniqa.cz/pojisteni-nemovitosti-a-domacnosti/domov-a-bezpeci/
Okruh uživatelů

Fyzické i právnické osoby, vlastníci a nájemníci domů nebo bytů, majitelé zařízení domácnosti

Distribuční kanály

pojišťovací zprostředkovatelé UNIQA

Počet uživatelů 10.000,00
Počet prodejních míst 500,00
Počet agentů 1.000,00
Základní charakteristika

Pojištění "Domov & bezpečí" představuje novou generaci pojištění občanských staveb, domácností, pojištění odpovědnosti a širokých asistenčních služeb. Pojištění zahrnuje ochranu před následky nejrůznějších ničivých událostí, a to v balíčcích s možností flexibilního přizpůsobení - MINI, PLUS, EXTRA.

Kompletní pojištění majetku je obsaženo v několika přehledných skupinách, které pokrývají určité typy možných škod:
- "Požár" - pokrývá zejména následky požáru, přímého úderu blesku, výbuchu, pádu letadla, kouře a nárazu vozidla
- "Živel" - pokrývá zejména následky vichřice, krupobití, pádu stromu, zemětřesení, zatečení srážek apod.
- "Voda" - pokrývá zejména následky uniklé vody a lomu vodovodnho zařízení
- "Povodeň" - pokrývá následky povodně a záplavy
- "Odcizení" - pokrývá zejména následky krádeže vloupáním, loupeže a vandalismu (včetně sprejerů)
- "Ostatní" - pokrývá zejména následky přepětí, zkratu, rozbití sk, technické poruchy součástá stavby apod.
- "Bonus" - pokrývá vybraná unikátní nebezpečí včetně Žolíka (dorovnání nabídky konkurence)

Pojištění odpovědnosti je koncipováno v širokém rozsahu balíčku PLUS, které zahrnuje pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, odpovědnosti z vlastnictví budov a pozemků a odpovědnosti pronajímatele (vč. odpovědnosti nájemce). Rozšížení balíček EXTRA nadto obsahuje i odpovědnost držitele hospodářských zvířat, odpovědnost za cizí věci převzaté (zapůjčené věci) a odpovědnost z provozu dronů a modelů. Pojištění odpovědnosti s limitem plnění až 50 milionů Kč lze sjednat i samostatně.

Součástí majetkového pojištění jsou pro klienty bezplatné, nadstandardně široké a atraktivní asistenční služby s možností připojištění elektrických spotřebičů, připojištění Kyber & IT asistence, připojištění Cyklo asistence a dalších.

Výhody/bonusy

- Jednoduché a flexibilní sjednání pojištění s přehlednými možnostmi nabízeného pojistného krytí
- Mimořádně široký balíček EXTRA v pojištění stavby a domácnosti - včetně Žolíka a dalšího bonusového krytí
- Neuplatnění podpojištění stavby a domácnosti při sjednání pojištění alespoň ve výši garantované pojistné částky.
- Široké krytí pojištění odpovědnosti + limit pojistného plnění až 50 milionů Kč
- Nadstandardní asistenční služby s možností dalšího rozšíření
- Možnost rozšíření o doplňkové připojištění osob – užitečná připojištění kryjící všechny osoby žijící ve společné domácnosti
- Likvidace pojistné události do 2 pracovních dnů při nahlášení a dodání všech potřebných podkladů přes webové stránky UNIQA

Konkurenční výhody

- Mimořádně široký balíček EXTRA pojištění stavby a domácnosti s krytím až do plné výše pojistné částky
- Pojištění "Žolík" a další bonusové pojistné krytí
- Nadstandardní limity pojistného plnění ve všech nabízených variantách
- Limity pojistného plnění pro libovolný počet opakovaných škodních událostí během roku
- Volitelné pojištění vedlejších staveb a individuálních věcí na vyšší pojistné částky (umělecké předměty aj.)
- Připojištění osob - trvalé následky úrazu "Kutil", připojištění klíšťové encefalitidy
- Pojištění technické poruchy součástí staveb, pojištění zkratu
- Prodloužená záruka domácích spotřebičů a zdrojů tepla s nadstandardní délkou trvání
- Pojištění odpovědnosti s limitem pojistného plnění až 50 mililonů Kč - kromě pojištěného kryje i osoby žijící ve společné domácnosti, spoluvlastníky nemovitostí i osoby zaměstnané v bytě
- Služba MeteoUNIQA - varování před extrémními nepříznivými výkyvy počasí

Novinky

- Balíčkové pojištění s možností individuální volby skupin pojištění
- Pojištění zahradní architektury, pojištění náhrobků a hřbitovních pomníků
- Pojištění ztráty nájemného
- Pojištění nákladů na ošetření domácího mazlíčka následkem úrazu
- Pojištění odpovědnosti za cizí věci převzaté (zapůjčené)
- Pojištění odpovědnosti z provozu dronů a modelů
- Připojištění klíšťové encefalitidy
- Nový jednodušší princip zabezpečení stavby a domácnosti - limity pojistného plnění se odvíjejí podle charakteru a kvality prvků zabezpečení, které pachatel v době vzniku škodné události překonal
- Pojištění odpovědnosti s územní platností Svět
- Nadstandardní asistenční služby včetně Kyber asistence (kontrola zařízení a jejich zabezpečení, pomoc při kybernetickém nebo hackerském útoku, při překonání zabezpečení počítače, zneužití dat nebo on-line účtu, poškození pověsti na sociálních sítích a internetu, pomoc při zneužití platební karty při provádění transakce na internetu, řešení rizik spojených s nákupem po internetu). Připojištění asistence jízdního kola.

Limity pojistného plnění

Minimální celková pojistná částka - Poznámka

Není stanovena, má však odpovídat reprodukční (stavební) hodnotě stavby a hodnotě zařízení domácnosti.
Výši pojistné částky stanovuje klient, doporučujeme mu však její adekvátní nastavení prostřednictvím výpočtu hodnoty budovy, resp. zavedením pomůcky pro stanovení pojistné hodnoty domácnosti.

Maximální celková pojistná částka (Kč) 50.000.000,00
Maximální celková pojistná částka - Poznámka

Výši pojistné částky stanovuje klient, doporučujeme mu však její adekvátní nastavení prostřednictvím výpočtu hodnoty budovy, resp. zavedením pomůcky pro stanovení pojistné hodnoty domácnosti.

Minimální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 0,00
Minimální spoluúčast (pevná částka) - Poznámka

Nulová spoluúčast

Minimální spoluúčast (procentuální částka) - Poznámka

Spoluúčast v % není stanovena.

Maximální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 10.000,00
Maximální spoluúčast (procentuální částka) - Poznámka

Spoluúčast v % není stanovena.

Sublimity pro některá rizika

ano

Možnost indexace

ano

Zohlednění míry rizika ve výši pojistného

ano

Možnost pojištění

Pojištění na novou cenu

ano

Pojištění na obecnou cenu

ano

Pojištění na časovou cenu

ano

Pojištění na kombinovanou cenu podle věci

ano

Pojištění na jinou cenu

Základní pojistnou hodnotou v produktu Domov & bezpečí je nová cena věci. Pojištění bytových jednotek je nastaveno s pojistnou hodnotou ve výši obvyklé (tržní) ceny.

Součásti pojištění

Pojištění domu

ano

Pojištění druhé domácnosti

ne

Pojištění pro případ odcizení

ano

Pojištění pro případ požáru

ano

Pojištění pro případ živelné škody

ano

Pojištění pro případ vandalismu

ano

Pojištění ostatních objektů na stejném pozemku

ano

Pojištění zařízení garáže

ano

Pojištění stavebních součástí

ano

Pojištění věcí ve sklepě

ano

Pojištění věcí v kočárkárně

ano

Pojištění věcí na balkoně

ano

Pojištění domácího zvíře

ano

Možnosti dalšího připojištění

Pojištění se vztahuje na i na místa mimo pojištěnou adresu, např.:
- zavazadlový prostor motorového vozidla
- garáž na jiné adrese, než je adresa bytu / rodinného domu
- místo dočasného pobytu v rámci území Evropy (v ubytovacích zařízeních, hotelech, penzionech, v internátech, na kolejích apod.)
- místa určená ke krátkodobému odkládání věcí osobní potřeby (jízdní kola, osobní věci)
- území Evropy pro případ krádeže a loupeže věcí osobní potřeby
- místo nového bytu, na které se pojištěný z původního pojištěného bytu stěhuje (po dobu 30 dnů od zahájení stěhování)

Slevy

v závislosti na zabezpečení nemovitosti

ne

na základě bezškodního průběhu

ne

pojištění domácnosti u stejné pojišťovny

ano

za sjednání on-line (%) 20,00
jiná sleva

- za současné sjednání pojištění stavby, domácnosti, odpovědnosti
- sleva pro držitele průkazu ZTP
- věrnostní sleva za jiné pojištění u UNIQA
- sleva za roční způsob placení
- akční slevy

Další výhody

asistenční služba

ano

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ano

typ asistenční služby

Základní asistenční služby:
- Technická asistence
- Právní asistence
- Rodinná a bytová asistence

Připojištění asistenčních služeb:
- Pojištění prodloužené záruky
- Kyber & IT asistence
- Cyklo asistence
- Rodinná právní asistence

jiné výhody

Přehledná a srozumitelná podoba pojistné smlouvy, transparentní pojistné podmínky
- uvědomujeme si, že veškeré smluvní dokumenty musí být čitelné a srozumitelné
- jdeme klientovi naproti a jasně říkáme, co má pojištěno a jaká rizika mu kryjeme

Podpora sjednání pojištění na dálku zaplacením první splátky pojistného

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.