Zpětný leasing

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelBusiness Lease
Okruh uživatelů

Podnikatelé od 1 vozidla po tisíce vozidel

Distribuční kanály

Přímá komunikace obchodních zástupců a Account Managerů

Základní charakteristika

Zpětný leasing je forma zajištění vozového parku při níž klient odprodá svůj vozový park jenž má v majektu externímu dodavateli - leasingové společnosti. Ta pak zajistí formou Full service operativního leasingu všechny služby stejně jako u leasingu operativního. Vozidlo pak zůstává v majetku leasingové společnosti a je na sjednanou dobu poskytnuto klientovi k užívání. Veškerá péče o vozidlo je prováděna leasingovou společností a všechny náklady na tuto péči (servis, pneumatiky, pojištění a další služby) hradí leasingová společnost.
Na konci smlouvy leasingová společnost převezme vozidlo zpět a prodá jej na trhu ojetých vozidel za nejvyšší možnou cenu. Klient splácí jen rozdíl mezi cenou, za níž je vozidlo na počátku leasingu odkoupeno od klienta a cenou za niž je na konci leasingu prodáno (tzv. zůstatková hodnota). Dále je součástí splátky portfolio služeb jež si klient k vozidlu vybere z nabídky leasingové společnosti. Doba zpětného leasingu není upravena zákonem . Efektivní doba operativního leasingu je navržena klientovi dle kalkulace celkových nákladů.

Výhody/bonusy

Klient vyvede vozidla z rozvahy. Zároveň získá hotovost za odprodaná vozidla, tu pak může využít pro financování svého hlavního předmětu podnikání. V rámci Zpětného leasingu
užívá všech standardních přínosů operativního leasingu. Výhodou je úspora provozních nákladů, zajištění péče o vozidla externí firmou, velkoobdběratelské slevy na všechny služby jež jsou součástí nabídky, vozidla nejsou v majetku klienta (příznivý vliv na ekonomické ukazatele společnosti klienta), jedna až max. 3 faktury na celý vozový park měsíčně vede k významnému snížení administrativy, veškeré náklady jsou daňově uznatelné. Vozidlo klient neodepisuje, měsíční splátka se zahrnuje přímo do nákladů.
Fixní splátka má pozitivní dopad do cash flow klienta.
Není vyžadována akontace na počátku spolupráce.
Riziko s vlastnictvím vozidla zůstává na straně leasingové společnosti - jedná se zejména o poklesy hodnoty vozidla v průběhu leasingu.
Jednoduchá kontrola vozového parku je k dispozici formou online internetového reportingu.
Nabízí se možnost využití dalších nástrojů pro zvýšení efektivity provozu, např. Business Lease Car Control, umožňující nejen sledování pohybu vozidel, ale i chování řidičů na silnici - akceleraci, rychlost. Tento systém vede k úsporám na provoz, ke snížení počtu pojistných událostech, snížené spotřebě pohonných hmot. Náklady lze na základě informací dostupných ze systému Car Control nejen kontrolovat, ale i efektivně řídit.

Konkurenční výhody

Zpětný leasing je produkt na českém trhu užívaný. Business Lease však zahrnuje do Zpětného leasingu další služby jež jsou běžné jen pro operativní leasing nových vozidel, např. služby Car Control, Fleet Care monitor, a např. také ekologické školení řidičů v rámci programu Bleu care ekologický leasing.

Novinky

Novou službou zahrnutou do nabídky společnosti Business Lease je volitelné vybavení vozidel systémem Car Control. Jedná se řešení umožňující online sledování pohybu vozidel na silnici. Jeho zcela unikátním prvkem vyvinutým exklusivně pro společnost Business Lease je dovybavení jednotky GPS o možnost sledovat i způsob jízdy řidiče. Sledování a vyhodnocování vybraných parametrů pak vede k dalšímu snižování nákladů na provoz - pneumatiky a další díly podléhající běžnému opotřebení, snížení počtu pojistných událostí, spotřeby pohonných hmot. Zvýší se i bezpečnost zaměstnanců - řidičů.
Další nová služba Fleet Care Monitor pak umožňuje sledovat konkrétně vyčíslené potenciální úspory přímo na internetovém rozhraní.

Poznámka

V současné době, kdy jsou díky hospodářské recesi kladeny vysoké nároky na snižování nákladů a efektivitu, je Zpětný leasing způsobem, jak významně uspořit náklady. Zároveň při odprodeji vozidel získá klient hotovost, kterou může investovat do svého předmětu podnikání. Online přehled o vozidlech a jejich provozu dovoluje stálé sledování nákladů. Poradenství odborníků Business Lease vede k návrhům jak efektivitu provozu nadále zvyšovat.

Forma obchodního vztahu

Leasingová smlouva

ano

Úvěrová smlouva

ne

Splátkový prodej

ne

Parametry

Osobní automobily

ano

Ojetá vozidla

ano

Motocykly

ne

Stroje a zařízení

ne

Nemovitosti

ne

Jiné

Lehké užitkové a nákladní automobily

Podmínky uzavření smlouvy

Výsledky zájemce za minulá finanční období

Maximální hodnota transakce - Poznámka

bez limitu

Minimální akontace - Poznámka

bez akontace

Maximální akontace - Poznámka

bez akontace

Minimální doba (měsíce) 12,00
Maximální doba - Poznámka

bez limitu fyzického, ekonomický limit 60-72 měsíců

Zůstatková hodnota - Poznámka

garantovaná společností Business Lease s.r.o.

Odkupní cena - Poznámka

možnost odkupu klientem

Možnost fixních splátek

ano

Možnost pohyblivých splátek

ne

Odložení splátek

ne

Doprovodné služby a bonusy

Nabídka pojištění

povinné ručení; havarijní pojištění vozidla, pojištění osob, zavazadel, pojištění nákladů na náhradní vozidlo, pojištění právní ochrany

Další služby v rámci nabídky

Operativní leasing, Správa vozového parku, Finanční leasing

Bonusy 0,00
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.