Full-service leasing - varianta ALL INCLUSIVE

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelALD Automotive s.r.o.
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.aldautomotive.cz/cs-cz/full-service-leasing.aspx
Počet uživatelů 10.500,00
Okruh uživatelů

firemní klientela

Distribuční kanály

přímá akvizice

Základní charakteristika

Full-Service Leasing společnosti ALD Automotive je forma operativního leasingu, která zahrnuje v uzavřené, nebo otevřené kalkulaci veškeré náklady spojené s provozem Vašeho vozu, mimo pohonných hmot. V případě uzavřené kalkulace je měsíční splátka po celou dobu trvání smlouvy fixní. Otevřená kalkulace zahrnuje konkrétní schválené náklady na provoz a údržbu vozu, ale její výše není konstantní. V obou případech je splátka plně nákladová položka a je zcela daňově uznatelná. Naši leasingoví konzultanti jsou připraveni Vám zodpovědět případné dotazy na výhody uzavřené a otevřené kalkulace.

Výhody Full-Service Leasingu ALD Automotive:

Full-Service Leasing Vám umožní financovat a provozovat Váš vozový park bez nutnosti nákupu vlastních vozů. Služba zahrnuje nejen plný outsourcing služeb, ale i krytí veškerých rizik spojených s provozem Vašeho vozového parku.
Nehradíte žádnou akontaci, vůz není veden v majetku společnosti.
Za nové vozy platíte po celou dobu leasingu pouze pevné měsíční splátky, které zahrnují veškeré náklady provozu v průběhu sjednané doby leasingu 12 - 60 měsíců a limitu 10 – 200 000 najetých kilometrů od pořízení vozu (s výjimkou PHM).
Do splátek je z ceny vozu zahrnut pouze rozdíl mezi jeho pořizovací cenou a zůstatkovou hodnotou.
Za předem sjednaných podmínek lze na konci leasingu vůz odkoupit do majetku společnosti, smlouvu rekalkulovat, nebo objednat nový vůz.
Leasingová splátka je plně nákladová položka a je z tohoto titulu plně daňově odečitatelná.

Ve fixní měsíční splátce je standardně zahrnuto (přesná skladba služeb je variabilní podle přání klienta):
finanční splátka leasingu
on-line povinná školení řidičů
zákonné pojištění v plném rozsahu
havarijní pojištění se spoluúčastí 10 %
výměna náhradních dílů a opravy vozu
výměna a uskladnění pneumatik a ráfků
silniční daň
dálniční známky a poplatek za rádio
podrobná kontrola nákladů a jejich analýza
měsíční vyúčtování i v on-line verzi

detailní reporty v aplikaci Fleet Monitor
sledování a zajištění veškerých pravidelných prohlídek vozu
evidence veškerých servisních faktur
nonstop asistenční služba
náhradní vůz pro případ poruchy i nehody
pick-up & delivery servis vozů

Výhody/bonusy

100%-tní outsourcing. Pořízení vozidel bez počáteční investice. Garantovaná výše splátek.

Tranparentnost: fixní splátky bez rizika navýšení, žádná skrytá přefakturace.
Jednoduchost: veškerou operativu na sebe bere ALD Automotive.
Kvalita: Flexibilní řešení šité na míru

on-line reporting Fleet Monitor
on-line aplikace ALD Smart Car
on-line vyhledávání servisních míst a rezervace prohlídky
on-line hlášení pojistných událostí
on-line rezervace vrácení vozu po ukončení leasingu
atd...

Forma obchodního vztahu

Leasingová smlouva

ano

Úvěrová smlouva

ne

Splátkový prodej

ne

Parametry

Osobní automobily

ano

Ojetá vozidla

ne

Motocykly

ne

Stroje a zařízení

ne

Nemovitosti

ne

Jiné

užitkové vozy do 3,5t

Podmínky uzavření smlouvy

schválení oddělením risku

Minimální akontace (%) 0,00
Sankce při nesplácení (procentuální částka z celkové výše transakce) (%) 0,01
Minimální doba (měsíce) 24,00
Maximální doba (měsíce) 60,00
Možnost fixních splátek

ano

Možnost pohyblivých splátek

ano

Odložení splátek

ne

Doprovodné služby a bonusy

Doprovodné služby

servis, pneu, silniční asistence, tankovací karty, reporting, help desk,
on-line aplikace pro řidiče ALD Smart Car - zdarma

on-line reportingový nástroj ALD Fleet Monitor - zdarma:
– komfortní nástroj v českém, slovenském a anglickém jazyce
Reporty o vozovém parku, přehled o čerpání služeb
Souhrnné, detailní a individuální reporty, možnost exportu
Zahrnuje detailní informace o každém vozidle:
- najeté km
- čerpání PHM
- průměrná spotřeba
- servisní náklady
- náklady na pneumatiky
- pojistné události
- ostatní náklady
- celkové náklady na 1 km atd.
Přehled o objednaných vozidlech, předpokládaném předání a ukončení smluv
Kompletní obsah Driver Setu vozidla (smluvní dokumentace, Celkové přiměřené opotřebení, Rozsah asistenčních služeb, Informace pro uživatele vozidla)
Seznam smluvních servisních míst a navigace do zvoleného kontaktu
On-line rezervace opravy vozu
Rezervace vrácení vozu po ukončení smlouvy a postup při vracení vozu
Pomoc při plánování obměny vozidel a pro kontrolu Vašich nákladů
Certifikovaný přístup pod heslem
On-line školení řidičů pro uživatele zdarma

Většina funkcí je dostupná i pro uživatele / řidiče vozů prostřednictvím aplikace ALD SmartCar, která se po přihlášení spáruje s konkrétním vozem.

Nabídka pojištění

havarijní, zákonné, skla, sedadla, majetek, náhradní vozidlo, GAP

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.