Full service leasing ČSOB Leasing

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČSOB Leasing
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.csobleasing.cz/firmy-a-podniky/operativni-leasing/full-service-leasing
Okruh uživatelů

Fyzické osoby podnikatelé, právnické osoby, případně i nepodnikatelé

Distribuční kanály

Přímá nabídka zákazníkům

Základní charakteristika

ČSOB Leasing je při konstruování svého produktu Full servis leasing inspirován osobním každodenním užíváním vozidla. Full service leasing ČSOB Leasing poskytuje KOMFORT, KTERÝ NEZŮSTÁVÁ JEN PŘEDSTAVOU:

S ČSOB Leasing klient vůz pohodlně využívá. ČSOB Leasing přebírá možná rizika během trvání smlouvy o nájmu, jako jsou pozáruční opravy, kolísání úrokových sazeb, havárie, pojistné krytí, poskytnutí náhradních automobilů nebo změna zůstatkové hodnoty.

Využitím služeb ČSOB Leasing ušetří klient až 75 % administrativy v porovnání s vlastním nákupem a provozem vozů. Vše obstará jedna faktura s měsíční periodicitou.

Pro klienty jsou připravena náhradní vozidla pro případ havárií nebo servisních oprav. Vůz ve stejné kategorii jako ten původní je připraven klientovi na určeném místě už do dvou hodin od nahlášení požadavku.

V servisu klient neplatí, po servisním úkonu pouze převezme vůz. V případě potřeby vozidlo po předchozí domluvě vyzvedne ČSOB Leasing a následně vrátí klientovi. Zaměstnanci klienta se tak mohou plně soustředit na svou práci.

Ať klienti ČSOB Leasing Full service leasing cestují v tuzemsku nebo jinde v Evropě, operátoři na dispečinku ČSOB Leasing jsou nonstop připraveni pomoci v každé situaci. Zajistí odtahovou službu, náhradní vůz, ubytování nebo zpracování pojistné události.

V předepsaných termínech a v předepsané výši ČSOB Leasing uhradí všechny povinné poplatky např. za povinné ručení, havarijní pojištění, za rádio, dálniční známku nebo silniční daň a vyřídí veškerou související administrativu.

Při uzavření nové smlouvy s ČSOB Leasing odevzdáte starý vůz a hned odjede ve zcela novém. Veškeré formality vyřídí ČSOB Leasing za klienta.
Klientem vybraný model nakoupíme levněji než běžný zákazník. Slevy, které ČSOB Leasing jako velkoodběratel získává od svých partnerů, přenáší na klienta.

Komplexně předem smluvené opotřebení vozidla nastavené podle potřeb klienta. Ve 100 % případů vrácených vozidel byla dosažena shoda s nájemcem o stavu vráceného vozidla.

ČSOB Leasing nabízí kompletní řadu služeb, které jsou součástí pravidelné měsíční splátky:
• Spolehlivé pojistné krytí, velmi výhodné sazby pojištění, rozšířené pojistné krytí a další bonusy. Vzhledem ke spolupráci ČSOB Leasing s pojistiteli je uzavření pojistné smlouvy pro klienta rychlé a komfortní a pojistné je zahrnuto do plateb nájemného. Klient si může vybrat z řady doplňkových pojištění, kterými jsou např.: pojištění skel, úrazové pojištění přepravovaných osob ve vozidle, pojištění zavazadel, pojištění asistenčních služeb, pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla, GAP pojištění, pojištění právní ochrany, a další.
• Údržba a servis vozů ve smluvních autorizovaných a neautorizovaných servisních střediscích příslušné tovární značky za nejlepší možnou cenu za práci, náhradní díly i příslušenství při dodržení jakostních standardů.
• Pneuservis - kromě nákupu, montáže, demontáže a vyvážení může také zákazník využívat preventivní prohlídky pneumatik každé 3 měsíce nebo po ujetí 10 000 km. Součástí služby pro klienta je uskladnění celé sady letních nebo zimních pneumatik a jejich konečná likvidace.
• Náhradní vozidlo - zapůjčení / pronájem náhradního vozidla stejné třídy jako předmět nájmu.
• Asistenční služby - Nonstop pomoc v nouzi včetně opravy nebo odtahu vozidla, zajištění návratu, náhradního vozidla a dalších nezbytných služeb, příjezd asistenční služby, oprava poruchy na místě, bezplatné poskytnutí náhradního vozidla, platnost nejen v ČR, ale po celé Evropě.
• ČSOB Leasing v rámci své asistenční služby ČSOB Leasing Assistance a ve spolupráci s poskytovatelem motoristických služeb ÚAMK dává možnost řidičům stáhnout si mobilní aplikaci ČSOB Leasing Asistent s možností využití aktuálních dopravních informací po celé ČR. Aplikace upozorní na nehody nebo i uzavírky, pro cestovatele je součástí turistický průvodce s uceleným přehledem informací z více jak 40 zemí Evropy. Aplikace je dostupná všem řidičům, ať jsou nebo nejsou klienty ČSOB Leasing, a to zdarma!
• ČSOB Leasing poskytuje klientům zdarma informační portál eLeasing. Jeho prostřednictvím získává zákazník okamžitý aktuální přehled o provozních nákladech jednotlivých předmětů financování nebo o celkových nákladech svého parku podle jednotlivých služeb. Na základě takto získaných informací lze řídit čerpání nákladů na jednotlivá zařízení a tím snížit a zefektivnit vynaložené provozní náklady. eLeasing je včetně důležitých informací pro řidiče (např. upozornění na přezutí z letních na zimní pneumatiky apod.).
• e-Invoicing (elektronická fakturace) - V případě zájmu zákazník dostává doklady elektronicky, a to s volbou možností formátu, tj. včetně možnosti datové věty ISDOC. Datovou větu si nahrává do svého účetnictví. Zákazník, jehož účetní systém nepodporuje formát ISDOC, si může vybrat elektronicky podepsané PDF a zároveň datovou větu ve formátu, který si sám sestaví, navrhne a nahrává do svého účetního systému. ČSOB Leasing tak klientovi nabízí významnou úsporu nákladů a snížení administrativy a zároveň přehlednost, okamžitou dohledatelnost a snadnou archivaci daňových dokladů.
• ČSOB Leasing poskytuje své služby v souladu s normami managementu jakosti podle normy ISO 9001:2008.
• Systém CarNet je určen pro ty, kteří chtějí mít svá vozidla pod stálou kontrolou. V reálném čase dochází k zaznamenávání jízdních parametrů, jako jsou poloha, rychlost, nadmořská výška.
• Vrácení vozidla po ukončení smlouvy probíhá přímo k rukám pracovníků ČSOB Leasing nikoliv externí firmám.

Služeb Full service leasingu mohou využít i nepodnikatelé. ČSOB Leasing má pro nepodnikatele připraven produkt Mobilita+.
I nepodnitatelé tak mohou využívat služeb operativního leasingu, vč. jeho pohodlných služeb. Po celou dobu pronájmu vozidla je klientovi k dispozici lokální profesionální podpora provozu vozidla. Klient si může vybrat z nabídky pořízení vozidel se výhodnými podmínkami se slevami ve výši až 25 % z pořizovacích cen v široké síti smluvních partnerů ČSOB Leasing s kompletním balíčkem služeb souvisejících s provozem vozu. V produktu jsou zahrnuté i kompletní náklady na údržbu, servis, pneumatiky a pojištění, které by mohly nepříznivě ovlivnit klientův domácí rozpočet. V průběhu operativního leasingu MOBILITA+ se již o tyto náklady nemusí klient starat a jen jezdí. Po skončení operativního leasingu nemá klient starosti s prodejem starého vozu, může jej pohodlně vyměnit za nový. Více o produktu Mobilita + na https://mobilitaplus.csobleasing.cz/.

Výhody/bonusy

Na míru šité řešení

Forma obchodního vztahu

Leasingová smlouva

ano

Jiná forma

resp. smlouva o nájmu

Parametry

Osobní automobily

ano

Ojetá vozidla

ano

Jiné

v rámci možností odpovídajících charakteristice předmětu nájmu a k němu doprovodných služeb je možné využít pro nákladní vozy, stroje a zařízení

Minimální doba (měsíce) 6,00
Maximální doba - Poznámka

Stanovuje se individuálně pro každý předmět nájmu.

Zůstatková hodnota - Poznámka

Stanovuje se individuálně pro každý předmět nájmu.

Doprovodné služby a bonusy

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.