Financování s podporou Evropské investiční banky

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelUniCredit Leasing CZ
Počet uživatelů 3.500,00
Okruh uživatelů

Podnikatelé, Firmy

Distribuční kanály

Pobočky UniCredit Leasing CZ, a.s.

Základní charakteristika

Leasingové a úvěrové financování strojů, osobních i nákladních automobilů, které využívá zdrojů od Evropské investiční banky. Pomoc malému a střednímu podnikání a zvyšování zaměstnanosti v regionech ČR.

Výhody/bonusy

Využití finančních zdrojů z EIB.
Maximální jednoduchost pro klienta.
Minimální komoditní omezení.
Plná slučitelnost s ostatními dotačními programy v ČR.
Vysoká atraktivita podmínek financování.
Dokumentace v českém jazyce.
Veškerou agendu vůči EIB zajišťuje UniCredit Leasing.
Možnost splácení v Kč i EUR.

Konkurenční výhody

Díky financování s podporou EIB klient získává úrokovou výhodu při financování nového stroje, nákladního nebo osobního automobilu.

Financování se vztahuje na klienty z řad podnikatelů, kteří splňují kritéria Evropské investiční banky pro segment SME (Small and Medium-Sized Enterprises do 250 zaměstnanců) a NOVĚ i pro segment Midcap (podniky střední velikosti až do 3000 zaměstnanců). Ještě nikdy v historii neměl žádný z programů s podporou Evropské investiční banky tak široký záběr podnikatelských subjektů, vhodných k použití takového produktu.

Klient nemusí o žádnou podporu žádat, postačí nabídka s podporou EIB ze strany UniCredit Leasingu a podpis dodatku k úvěrové nebo leasingové smlouvě. Vše ostatní za klienta zařídí UniCredit Leasing.

Program UniCredit Leasingu s podporou EIB se nijak nevylučuje s ostatními dotačními programy, platnými v České republice, například programy Podnikání a inovace, programy Státního fondu životního prostředí a nevylučuje se nijak ani s programy na podporu zemědělců, například podpory Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).

Program je použitelný pro financování všech základních druhů movitostí, od osobních automobilů přes transportní techniku až po stroje.

Klient má možnost splácení v Kč i EUR a má také možnost obě měny kombinovat, například je-li pořizovací cena vyjádřena v Kč a splácení probíhá v EUR a naopak.

Forma obchodního vztahu

Leasingová smlouva

ano

Úvěrová smlouva

ano

Splátkový prodej

ne

Parametry

Osobní automobily

ano

Ojetá vozidla

ne

Motocykly

ne

Stroje a zařízení

ano

Nemovitosti

ne

Jiné

Transportní technika (nákladní automobily a tahače, přívěsová a návěsová technika).

Podmínky uzavření smlouvy

Standardní podmínky pro uzavření smlouvy jako u ostatních produktů UniCredit Leasingu.
Klienti ze segmentu SME a Midcap musí splňovat podmínky týkající se počtu zaměstnanců, podílu vlastního kapitálu a předmětu podnikání.

Minimální akontace (%) 0,00
Maximální akontace (%) 70,00
Sankce při nesplácení (pevná částka) - Poznámka

V případě nesplácení financování s podporou EIB je úroková výhoda vyňata ze zbývajících splatných splátek a je pak přičtena k dlužné částce.

Sankce při nesplácení (procentuální částka z celkové výše transakce) - Poznámka

V případě nesplácení financování s podporou EIB je úroková výhoda vyňata ze zbývajících splatných splátek a je pak přičtena k dlužné částce.

Maximální doba (měsíce) 84,00
Odkupní cena - Poznámka

Odkupní cena odpovídá zůstatkové hodnotě.

Možnost fixních splátek

ano

Možnost pohyblivých splátek

ne

Odložení splátek

ano

Doprovodné služby a bonusy

Doprovodné služby

Daňové a účetní poradenství

Nabídka pojištění

Komplexní pojištění předmětu, povinné ručení i doplňkové druhy pojištění.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.