Blue Care ekologický operativní leasing

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelBusiness Lease
Počet uživatelů 235,00
Okruh uživatelů

Firmy/společnosti s vozovým parkem

Distribuční kanály

Business Lease Praha, Brno, Ostrava

Základní charakteristika

Blue Care je značka nové služby, která je základním principem nového - ekologického - pojetí operativního leasingu. Klientovi (firmě nebo společnosti) která pro své podnikání užívá osobní nebo lehká užitková vozidla do 3,5t, je v rámci tohoto produktu nabídnuta služba, sestávající ze tří základních částí:
- konzultace a analýza vozového parku z hlediska produkce CO2, výpočet možné úspory paliva a tím i snížení produkce CO2, a průběžné sledování potenciální možnosti redukce CO2 pomocí softwarové aplikace online na internetu - Blue Care Monitor.
- školení ekologické/defenzivní jízdy je součástí tohoto produktu a sestává z části teoretické a praktické, kdy řidič se svým vozem absolvuje jízdu za doprovodu školitele a vyzkouší si praktické možnosti jak svým stylem jízdy snížit spotřebu paliva a produkci CO2. Teoretická část zahrnuje také doporučení vybavení vozu, tipy a rady jak z vozem zacházet, jaké užít pneumatiky atd. Kurzy jsou dva a opakují se v rozmezí 6ti měsíců. Jsou prováděna externí odbornou společností s dlouholetou zkušeností a výsledkem je certifikát řidiče o absolvování školení.
- Certifikát o kompenzaci CO2 - je vydávám klientovi na každé vozidlo. Jeho základem je výpočet produkce CO2 na základě spotřeby paliva daného vozidla. Množství produkovaného CO2 je ohodnoceno finanční částkou. Klientovi je tato částka účtována v rámci měsíční splátky operativního leasingu formou zálohy, a s reálnou hodnotou je pak zúčtována. Klient tedy platí reálné ohodnocení vyprodukovaného CO2. Peníze získané tímto způsobem zasílá Business Lease na certifikované projekty zaměřené na získávání energie z ekologických zdrojů - voda, slunce, vítr apod. Certifikáty jsou tzv. Gold Standard, schválené World Wildlife Nature Found. Jedná se o vysoce kvalitní investiční práva. Na základě plateb je klientovi vydán Certifikát o kompenzaci CO2.

Výhody/bonusy

Hlavní přínosy tohoto produktu jsou:
Snížení CO2 je založeno zejména na snížení spotřeby paliva - to znamená také významou úsporu nákladů!
Klient se zařadí mezi celosvětově uznávané firmy, které zvolily cestu společensky odpovědného podnikání
Certifikát o kompenzaci CO2 lze užít jako doklad celkové CO2 neutrality vozového parku
Při jednáních se obchodními (zejména) zahraničními partnery je společnská odpovědnost firmy a zejména v oblasti snižování produkce CO2 považována za velmi důležitou
Významnoým přínosem je také zvýšení bezpečnosti řidičů a díky snížení počtu nehod i úspory na spoluúčasti na pojistných událostech.

Konkurenční výhody

Principy operativního leasingu jsou u tohoto produktu stejné jako u běžného operativního leasingu - vozidlo je majetkem Business Lease, klient splácí v rámci měsíční splátky jen rozdíl mezi investovanou hodnotou a zůstatkovou hodnotou vozidla na konci leasingu. Součástí Blue Care operativního leaisngu jsou standardní služby - všechny obvyklé typy pojištění, náklady na opravy, údržbu a pneumatiky, asistenční služby, náhradní vozidlo, daně a poplatky zahrnuty. Konkurenční výhodou je právě ona Blue Care - ekologická nadstavba. V porovnání s podobnými aktivitami konkurenčních společností - jedná se o ucelený projekt, jenž zahrnuje konkrétní aktivitu vedoucí k dlouhodobému pozitivnímu vlivu na životní prostředí. Cíleně se nejedná o vysazování zeleně, neboť zeleň váže CO2, ale je to jen dočasné řešení. Trvalé a udržitelné řešení je předcházet produkci CO2, snižovat ji. Zde v tomto projektu tedy pomocí Certifikátů o kompenzaci CO2, které klient platí v rámci splátky, jde o jediný projekt v oboru operativního leasingu vozidel, jenž dodá konkrétní finanční prostředky za něž jsou realizovány projekty, které trvale sníží celosvětovou produkci CO2.

Novinky

Pro nově objednávaná vozidla poskytujeme školení řidičů na ekologickou jízdu ve spolupráci s pojišťovnami tak, že jsou náklady na obě školení pokryty ze zdrojů Business Lease a smluvní pojišťovny. Klient tak pro své řidiče získá kvalitní a přínosné školení zcela bezplatně.

Forma obchodního vztahu

Leasingová smlouva

ano

Úvěrová smlouva

ne

Splátkový prodej

ne

Parametry

Osobní automobily

ano

Ojetá vozidla

ano

Motocykly

ne

Stroje a zařízení

ne

Nemovitosti

ne

Možnost fixních splátek

ano

Možnost pohyblivých splátek

ne

Odložení splátek

ne

Doprovodné služby a bonusy

PřílohaVelikost
blue care business lease.pdf455.96 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.