Flexibilní hypotéka

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKomerční banka
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.kb.cz/cs/uvery-a-financovani/nemovitosti/hypotecni-uver/
Okruh uživatelů

občané České republiky, cizinci s trvalým pobytem v ČR, občané členských zemí EU s průkazem k povolení k pobytu – přechodnému či trvalému

Distribuční kanály

pobočka KB, 3. strany

Základní charakteristika

V průběhu splácení možnost snížení splátky až o 50 % nebo opakované využití mimořádné splátky až 20 % z úvěru, možnost odložení počátku splácení až o 12 měsíců, možnost přerušení splácení až na dobu 3 měsíců (při odkladu splátek se neplatí jistina ani úroky), snížení výše splátky, mimořádnou splátku nebo přerušení splácení je možné provádět opakovaně, vždy nejdříve po řádném uhrazení dvanácti po sobě jdoucích měsíčních splátek (anuitních i úrokových).

Flexibilní hypotéka umožní:
Flexibilní hypotéka umožní:
- pružně reagovat na změny finanční situace v průběhu splácení – snížit, přerušit, využít mimořádné splátky bez poplatku nebo odložit splácení úvěru
- vyřešit otázku bydlení, rekonstruovat či modernizovat nemovitost
- vypořádat spoluvlastnické či dědické nároky k nemovitosti
- splatit starší úvěry či půjčky poskytnuté na investice do nemovitosti

Výhody/bonusy

S Flexibilní hypotékou můžete financovat:
- koupi nemovitosti do vlastnictví (i spoluvlastnického podílu)
- výstavbu nemovitosti
- rekonstrukci, modernizaci a opravy nemovitostí
- koupi družstevního bytu
- vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti
- předplacení nájemného za účelem uzavření nájemní smlouvy
- konsolidaci (vyrovnání) dříve poskytnutých úvěrů či půjček použitých na investice do nemovitostí
- refundace (zpětné proplacení) klientem již zaplacené investice do nemovitosti ne starší 1 roku
- vždy se musí jednat o financování vlastních bytových potřeb
- účely lze vzájemně kombinovat, např. koupě a dostavba, koupě a rekonstrukce apod.
- vedlejší náklady související s investicí do nemovitosti, celková těchto nákladů však nesmí překročit 50 % objemu hypotečního úvěru
* kuchyňskou linku
* vestavěné skříně
* projektovou dokumentaci
* geometrické zaměření stavby
* stavební dozor
* provizi realitní kanceláře

Konkurenční výhody

- možnost snížení splátek podle aktuální výše příjmu bez dodatečných poplatků
- možnost rychlejšího předčasného splacení úvěru díky opakované mimořádné splátce až 20 % z úvěru bez sankcí
- možnost získání volných zdrojů pro rodinný rozpočet v souvislosti se snížením splátky
- možnost přerušit splácení na 1 až 3 měsíce
- možnost odložit počátek splácení až o 12 měsíců
- možnost získat až 100 % potřebné částky
- odpočet zaplacených úroků od základu daně (maximálně 300 000 Kč ročně)
- na jednom obchodním místě všechny kompletní služby včetně ocenění nemovitosti, získání listu vlastnictví z katastru nemovitostí
- možnost slevy na úrokové sazbě v případě sjednání rizikového životní pojištění KP na pobočkách KB
- možnost využití hypotéky na financování vedlejších nákladů, a to až do 50 % výše úvěru

Novinky

Z hypotečního úvěru lze proplatit i vedlejší náklady související s investicí do nemovitosti (např. kuchyňskou linku, vestavěné skříně, projektovou dokumentaci, geometrické zaměření stavby, stavební dozor, provizi realitní kanceláře). Celková cena těchto nákladů však nesmí překročit 50% objemu hypotečního úvěru.
Flexibilní hypotéku za účelem výstavby či rekonstrukce lze nyní čerpat i zálohově, tzn. úvěr je postupně vyplácen na účet klienta, který si sám řídí své nákupy materiálů či platby dodavatelům. Klient rovněž nemusí předkládat faktury, KB sama posuzuje proinvestování vyplacených prostředků.
V rámci Flexibilní hypotéky může klient nově rovněž získat neúčelovou část ve výši 20 % úvěru, max. 400 000 Kč, kterou může použít na cokoli a to za stejnou sazbu jako účelový hypoteční úvěr.
Klienti KB kteří směřují své přijmy na účet v KB nemusejí dokládat potvrzení o příjmu.
Klient si může sjednat hypotéku ještě před tím, než má vybranou konkrétní nemovitost v případě koupě či dodavatelskou firmu v případě výstavby/rekonstrukce a zafixovat si tak podmínky úvěru včetně sazby až na 9 měsíců.
Klient si může sjednat Flexibilní hypotéku v kombinaci s předhypotékou, což mu umožní:
- možnost financování celé výše rozpočtových nákladů stavby a kupní ceny pozemku
- možnost financování staveb s krátkými lhůtami výstavby (bez zápisu hrubé stavby) až do fáze kolaudace (i včetně koupě pozemku)
- možnost pořízení nemovitosti, která v okamžiku úhrady kupní ceny není vhodná pro zajištění (družstevní a obecní byty, nemovitosti s dočasně nevyřešeným přístupem nebo dočasně zatížené jinými právy)

Poznámka

http://www.kb.cz/cs/lide/obcane/hypoteky/hypotecni-produkty/flexibilni-h...

Podmínky, parametry, limity

Nutnost zřídit bankovní účet

ano

Minimální výše úvěru 200.000,00
Maximální výše úvěru (Kč) - Poznámka

maximální výše je omezena pouze: 85 % nebo 100 % z ceny zastavených nemovitostí, celkovou výší investice, schopností klienta splácet

Maximální výše úvěru (% z ceny nemovitosti) 100,00
Maximální výše úvěru (% z ceny nemovitosti) - Poznámka

85 % (Hypoteční úvěr Klasik) nebo 100 % (Hypoteční úvěr Plus) z ceny zastavených nemovitostí

Minimální doba splatnosti 5,00
Maximální doba splatnosti 30,00
Možnost jednoleté fixace úrokové sazby

ano

Možnost tříleté fixace úrokové sazby

ano

Možnost pětileté fixace úrokové sazby

ano

Možnost desetileté fixace úrokové sazby

ano

Možnost patnáctileté fixace úrokové sazby

ano

Možnost dvacetileté fixace úrokové sazby

ne

Možnost třicetileté fixace úrokové sazby

ne

Možnost variabilní úrokové sazby

ne

Minimální úroková sazba (fixace 1 rok) 3,79
Minimální úroková sazba (fixace 1 rok) - Poznámka

http://www.sazebnik-kb.cz/file/cms/cs/urokove-sazby/kb-urokove-sazby-czk...

Minimální úroková sazba (fixace 3 roky) 2,79
Minimální úroková sazba (fixace 5 let) 2,79
Minimální úroková sazba (fixace 10 let) 3,69
Minimální úroková sazba (fixace 15 let) 3,79

Poplatky

Poplatek za zpracování úvěru (pevná částka Kč) 2.900,00
Poplatek za zpracování úvěru - Poznámka

+ posouzení rizik: 3 500,- bytová jednotka / 4 500,- rodinný dům / individuálně ostatní typy nemovitostí
http://www.sazebnik-kb.cz/file/cms/cs/sazebniky/kb-20140401-sazebnik-1-o...

Nulový poplatek

ne

Vystavení příslibu (pevná částka) 2.000,00
Vedení (se státní podporou) 0,00
Vedení (se státní podporou) - Poznámka

Flexibilita úvěru 99,- Kč/měs.
Platí pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2013 a smlouvy, u nichž došlo k obnově úrokové sazby od 1. 1. 2013.

Vedení (bez státní podpory) 0,00
Vedení (bez státní podpory) - Poznámka

Flexibilita úvěru 99,- Kč/měs.
Platí pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2013 a smlouvy, u nichž došlo k obnově úrokové sazby od 1. 1. 2013.

Vedení běžného účtu - Poznámka

podle typu účtu

Poplatek za nedočerpání úvěru

ano

Poplatek za rezervaci zdrojů

ne

Možnost hypotéku předčasně splatit v době fixace

ano

Předčasné splacení úvěru v průběhu fixace - Poznámka

viz podmínky smlouvy

Potvrzení o výši úroků 0,00
Změna smluvních podmínek - Poznámka

0 - 4 000 Kč v závislosti na typu změny - pouze změny požadované ze strany klienta

Poznámky

- odhad ceny nemovitosti 3500 - 4500 Kč
- 1x ročně lze provést změnu parametrů hypotéky bez poplatků

Modelový příklad

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Poplatok za vedenie účtu.Poplatok za platby cez IB.Poplatok za výber v bankomate...