Pojištění členů orgánů obchodních korporací PRESTIGE

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeská podnikatelská pojišťovna
Okruh uživatelů

Členové orgánů obchodních korporací

Distribuční kanály

Interní i externí

Základní charakteristika

Pojištění PRESTIGE je komplexní pojištění šité na míru managerům obchodních společností, kteří zastávají exponované vedoucí funkce v orgánech obchodních společností. Zároveň však produkt PRESTIGE nabízí možnost obchodním korporacím, které chtějí chránit své jednatele, členy představenstva a jiných orgánů obchodní společnosti.

Výhody/bonusy

Pojištění PRESTIGE v sobě vyváženě zahrnuje krytí celé škály škod a újem, které mohou ohrozit člena orgánu obchodní korporace při výkonu své funkce. Součástí pojištění je zejména pojištění úrazu, pojištění peněžitých dávek, pojištění odpovědnosti nebo krytí majetkové újmy.

Konkurenční výhody

Produkt PRESTIGE vyniká svou komplexností oproti několika podobným produktům na tuzemském trhu, které nabízejí ochranu managerům a členům vedení společností.

Poznámka

Za členy orgánů obchodních korporací se pro účely produktu Prestige považují:

• jednatelé ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

• členové představenstva v akciových společnostech (a.s.)

• členové představenstva družstva (družstvo)

• společníci ve veřejné obchodní společnosti (v.o.s.)

• komplementáři v komanditních společnostech (k.s.)

• členové představenstva nebo předseda správní rady v evropské společnosti (SE)

• členové kontrolních orgánů výše zmíněných obchodních korporaci, pokud jsou ustaveny

Pojistný program

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

ne

Profesní odpovědnost

ne

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ne

Další odpovědnostní připojištění

Rozsah pojištění PRESTIGE

1. Úrazové pojištění s limitem 1, 3 nebo 5 mil. Kč.

2. Pojištění peněžitých dávek v souvislosti s úrazem

3. Pojištění odpovědnosti člena orgánu obchodní korporace s limitem až 10 mil. Kč

4. Majetková újma na hmotném majetku člena orgánu obchodní korporace s ročním limitem až 500 tis. Kč (v případě skupinové smlouvy)

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Možnost dalšího rozšíření pojištění - Poznámka

Trvalé následky úrazu s progresivním plněním až 4násobku.

Limit pojistného plnění (Kč) 20.000.000,00
Limit pojistného plnění - Poznámka

V případě limitu 5 mil. Kč pro úrazové pojištění, poškození nad 75 % dle úrazových tabulek.

Stanovení pojistného v dalších dle škodního průběhu

ano

Další služby

Další výhody

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ne

Možnost on-line vkládání dokumentů

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.