Komplexní pojištění občanů - stavby

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelHasičská vzájemná pojišťovna
Okruh uživatelů

Fyzické osoby

Distribuční kanály

Vlastní a externí obchodní síť

Počet prodejních míst 76,00
Počet agentů 786,00
Základní charakteristika

Spojení pojištění nemovitostí občanů, vybavení trvale či rekreačně obývaných domácností, občanské odpovědnosti a asistenčních služeb.

Pojištění se sjednává formou balíčků pojistných nebezpečí:
- MINIMUM (4 základní pojistná nebezpečí),
- STANDARD (19 pojistných nebezpečí),
- EXKLUZIV (27 pojistných nebezpečí).

Výhody/bonusy

Pojištění se vztahuje na stavby, vedlejší stavby a byty jako stavby, jednotlivě uvedené v pojistné smlouvě.
Musí být pojištěna hlavní stavba, aby mohly být pojištěny i stavby vedlejší.
Pojištění se sjednává v nové ceně stavby.

Konkurenční výhody

Na jedné pojistné smlouvě lez pojistit 3 hlavní stavby a ke každé pak 5 staveb vedlejších.
Pokud je pojištěna hlavní stavba (budova), pojištění se vztahuje též na drobné stavby se zastavěnou plochou do 25 m2 a do ročního limitu pojistného plnění 30 000,- Kč na jednu drobnou stavbu, pokud se nacházejí na stejném pozemku jako pojištěná hlavní stavba. Drobnou stavbnou není skleník a bazén.
Lze sjednat pojištění i FVE.
Pokud je pojištěna stavba ve výstavbě, pojištění se rovněž vztahuje na drobnou stavební mechanizaci, drobné ruční nářadí, dočasnou stavbu a na stavební materiál určený k tomu, aby se stal součástí pojištěné stavby.

Novinky

Na každé jednotlivě pojištěné stavbě je zdarma pojištěno i strojní vybavení do limitu pojistného plnění 30 000,- Kč. Lze sjednat připojištění nad tento základní limit.

Limity pojistného plnění

Minimální celková pojistná částka (Kč) 30.000,00
Maximální celková pojistná částka (Kč) 30.000.000,00
Minimální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 0,00
Minimální spoluúčast (procentuální částka) (%) 0,00
Maximální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 5.000,00
Maximální spoluúčast (procentuální částka) (%) 5,00
Sublimity pro některá rizika

ano

Možnost indexace

ano

Zohlednění míry rizika ve výši pojistného

ano

Možnost pojištění na

Novou cenu

ano

Obecnou cenu

ne

Časovou cenu

ano

Součásti pojištění

Pojištění domu

ano

Pojištění pro případ odcizení

ano

Pojištění pro případ požáru

ano

Pojištění pro případ živelné škody

ano

Pojištění pro případ vandalismu

ano

Pojištění ostatních objektů na stejném pozemku

ano

Pojištění stavebních součástí

ano

Možnosti dalšího připojištění

- strojní vybavení nad základní limit 30 000,- Kč
- povodeň, záplava

Slevy

v závislosti na zabezpečení nemovitosti

ne

na základě bezškodního průběhu

ano

maximální možná sleva v souvislosti s předchozím bezškodním průběhem (%) 5,00
běžná výše slevy za bezeškodný rok - Poznámka

Jednorázová sleva na počátku pojištění.

pojištění domácnosti u stejné pojišťovny

ano

jiná sleva

- sleva za propojištěnost
- obchodní sleva
- sleva za roční platbu

Další výhody

asistenční služba

ano

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ne

typ asistenční služby

1. základní asisteční služby
2. dodatkové asistenční služby

jiné výhody

Asitence při technické havárii, zablokování dveří a zámků, asistence k domácím spotřebičům, nouzový provoz domácnosti.

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ne

Možnost on-line vkládání dokumentů

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.