Simplea rizikové životní pojištění

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelSimplea
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.simplea.cz/o-zivotnim-pojisteni
Okruh uživatelů

Retailová klientela

Distribuční kanály

Přímá distribuce (poradci, pobočky PM)

Počet uživatelů 22.000,00
Základní charakteristika

Simplea je rizikové životní pojištění, které se zaměřuje na pokrytí vážných životních situací, při kterých dochází k výpadku příjmů. A to jak při úmrtí, tak při trvalé nebo dočasné pracovní neschopnosti. Doplňkovými rizikem je pojištění trvalých následků úrazu s 10násobnou progresí a pojištění závažných onemocnění.

Výhody/bonusy

Mezi hlavní výhody patří jednoduchost a srozumitelnost produktu. Jedná se o životní pojištění bez pojistných podmínek, pouze s jednoduchou, přehlednou a srozumitelnou pojistnou smlouvou na pár stránek. Pojistná smlouva je připravena každému klientovi na míru podle toho, co si v pojištění sjednal. Výluky, kterých je minimum, jsou uvedeny přehledně na jednom místě. Nemáme výluku na zdravotní stav před počátkem pojištění u žádného z rizika, díky čemu klient od počátku ví, na co a na co není pojištěný.

Další výhodou je unikátní garance pojistného plnění. V případech, ve kterých bychom dle produktových výluk nemuseli plnit, posuzuje danou škodní událost škodní komise. A ta může rozhodnout o přiznání pojistného plnění. A pokud by se rozhodla, že klient nárok nemá, nárokovaná část jde na charitativní účely. Pojišťovna nemá tedy důvod v těchto situacích neplnit, protože si nenavýší zisk.

Správa pojištění Simplea je opravdu jednoduchá. Prostřednictvím klientskému portálu je možné provádět úpravy pojistné smlouvy, hlásit pojistné události nebo i ukončit smlouvu, a to velice jednoduše.

Konkurenční výhody

Jednoduchá a přehledná smlouva bez složitých pojistných podmínek. Minimum výluk z pojištění a všechny výluky přehledně na jednom místě, navíc psané lidskou řečí.

Unikátní garance pojistného plnění.

Správa pojištění online.

Možnost ukončit pojištění kdykoliv a jednoduše přes klientský portál. Navíc pro věrné klienty máme měsíc pojištění zdarma.

Novinky

Produkt uveden v dubnu 2019.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ne

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ne

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ne

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ne

Pojištění pro případ úrazu - v %

ne

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ne

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ne

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ne

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ne

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ne

Možnost mimořádných výběrů

ne

Možnost přerušení placení

ne

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ne

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ne

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 10,00
Minimální pojistná částka (Kč) 1,00
Minimální pojistná částka - Poznámka

Není stanovena minimální pojistná částka

Maximální pojistná částka (Kč) 50.000.000,00
Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 79,00
Maximální doba trvání (roky) 80,00

Ostatní

Maximální výše slevy na pojistném za frekvenci placení (%) 0,00
Maximální výše slevy na pojistném za frekvenci placení - Poznámka

Pouze měsíční frekvence placení pojistného

Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení (%) 0,00
Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení - Poznámka

Pouze měsíční frekvence placení pojistného

Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky (%) 0,00

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ne

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Rychlá informace o podmínkách plnění, velmi levné a kvalitní krytí. Okamžité upozornění o možnosti odebrání výluky. Vyhodnocování na základě lidskosti nikoliv ceny.