Rizikové životní pojištění

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKomerční pojišťovna
Okruh uživatelů

fyzické osoby od 18 let

Distribuční kanály

Externí partneři Komerční pojištovny

Základní charakteristika

Rizikové životní pojištění bez spořící složky je určeno k ochraně pojištěného v případě nenadálých životních událostí. Lze jej využít nejen k zajištění úvěru ale i pro finanční zabezpečení blízkých, a to v případě úmrtí nebo plné invalidity. Klient se může pojistit i pro případ ztráty zaměstnání nebo pracovní neschopnosti.

Výhody/bonusy

- garance sazeb pojistného po celou dobu platnosti smlouvy
- přizpůsobení měnícím se požadavkům klienta během jeho života
- pojištění ztráty zaměstnání
- úprava rozsahu pojištění dle potřeb klienta bez poplatků za provedené změny na smlouvě
- u pojištění vázaného na úvěr hradí splátky úvěru pojišťovna přímo finanční instituci
- možnost výběru klesající nebo konstantní pojistné částky

Konkurenční výhody

- výhodné sazby a minimální lhůtní pojistné 60 Kč
- pojistná částka již od 50 000 Kč
- jednoduchý produkt
- rychlé sjednání
- pojistné plnění v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti již od prvního dne PN
- pojištění pracovní neschopnosti se vztahuje i na osoby ve služebním poměru
- pojištění ztráty zaměstnání po dobu 6 měsíců a neomezený počet pojistných událostí
- souvislé krytí pracovní neschopnosti až po dobu 12 měsíců, celkem až na 24 měsíců

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ne

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ne

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ne

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ne

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ne

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ne

Pojištění pro případ úrazu - v %

ne

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ne

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ne

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ne

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ne

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ne

Možnost mimořádných výběrů

ne

Možnost přerušení placení

ne

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ne

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ne

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 1,00
Minimální pojistná částka - Poznámka 50.000,00
Maximální pojistná částka (Kč) 999.999.999,00
Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 18,00
Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 65,00
Maximální doba trvání (roky) 75,00

Ostatní

Další slevy

- až 20% sleva za počet pojištěných rizik

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ne

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ne

Možnost hlášení pojistné události on-line

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.