Rizikové životní pojištění Aegon

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelAEGON Pojišťovna
Okruh uživatelů

Muži a ženy ve věku od 18 do 80 let (80 let = max. výstupní věk)

Distribuční kanály

Vlastní webové stránky Aegondirect.cz, externí zprostředkovatelé Klik.cz a ChytryHonza.cz.

Základní charakteristika

Rizikové životní pojištění AEGON umožňuje pojistit se online na vybraná rizika, a to nejen pro případ úrazu, úrazu při dopravní nehodě. Produkt umožňuje i pojištění závažnějších životních rizik jako je invalidita, závažná onemocnění nebo dokonce ztráta soběstačnosti.
Nastavení produktu a nabídka jednotlivých připojištění záleží vždy na konkrétním webovém portálu, přes který je produkt nabízen.

Výhody/bonusy

1) Jednoduché sjednání online za pár minut z pohodlí domova. Pojistné krytí začíná ihned po připsání první platby.
2) Pojistná ochrana již proti rizikům podle vlastního uvážení za rozumnou cenu.
3) Revoluční způsob krytí závažných onemocnění (Klik.cz, ChytryHonza.cz) – důkladné a logické pokrytí nejčastějších a nejobávanějších onemocnění: rakovina, infarkt myokardu, mozková mrtvice, roztroušená skleróza. Plní se i za méně závažné průběhy onemocnění, kdy pojištění neskončí (např. mrtvice bez trvalých následků, vybrané karcinomy in-situ, mikroinvazivní karcinomy nebo pre-maligní stavy, atd.)
4) Pojištění pro případ invalidity 1., 2. i 3. stupně
5) Možnost připojištění i pro případ dlouhodobé péče Aegon Care (Aegondirect.cz) ve stáří, pojistná ochrana až do 80 let věk, výplata měsíčního důchodu může trvat až do 90 let. Více viz níže.

Konkurenční výhody

1) Možnost jednoduchého sjednání elektronicky prostřednictvím zaplacení
2) Hlášení pojistné události online
3) Elektronická služba AEGON Online – sledování stavu pojistné smlouvy 24 hodin denně prostřednictvím internetu.
3) Nadstandardní garance – oceňovací tabulky týkající se úrazových rizik jsou součástí smlouvy.
8) Pojištění dlouhodobé péče AEGON Care
Pojištění pro případ ztráty soběstačnosti ve stáří
• Zajistí úhradu některých nákladů, které nelze hradit ze státního příspěvku na péči
• Umožní odpovídající péči, ať již v prostředí domova nebo specializovaného zařízení
• Zajistí příspěvek pro pečující osobu, která musí často opustit svou práci
• Odlehčí blízkým starosti s péčí a jejím financováním, například možností občasné výpomoci
• Možnost sjednat ve třech variantách
www.aegon.cz/care

Novinky

1) V loňském roce jsme jako první pojišťovna zavedli možnost sjednat online i pojištění Aegon Care pro případ potřeby dlouhodobé péče s pojistnou ochranou do 80 let (pro případ nemoci i úrazu) a s výplatou měsíčního důchodu až do 90 let.

2) Nedávnou novinkou je možnost hlášení pojistné události online. Tímto způsobem jsme během loňského roku přijali více než 4 000 hlášených škod.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ne

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ne

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ne

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ano

Další možné připojištění

Pojištění na cesty - pro případ úrazu při dopravní nehodě. Smrt úrazem, trvalé následky úrazu, denní odškodné, hospitalizace následkem úrazu vzniklého při dopravní nehodě. Možné pojistit i samostatně.

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ne

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ne

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ne

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ne

Možnost mimořádných výběrů

ne

Možnost přerušení placení

ne

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ne

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ne

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 1,00
Minimální pojistná částka (Kč) 10.000,00
Maximální pojistná částka (Kč) 2.000.000,00
Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 18,00
Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 65,00
Maximální doba trvání (roky) 62,00

Ostatní

Maximální výše slevy na pojistném za frekvenci placení - Poznámka

Není stanovena sleva ani přirážka v závislosti na frekvenci placení.

Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení - Poznámka

Není stanovena sleva ani přirážka v závislosti na frekvenci placení.

Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky - Poznámka

není stanovena

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ne

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ne

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Poznámka

Likvidace pojistné události je při kompletnosti podkladů provedena do 10 dnů.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.