MŮJ ŽIVOT

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeská pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.ceskapojistovna.cz/p?muj-zivot-2
Okruh uživatelů

široká veřejnost

Distribuční kanály

interní distribuční síť a externí získatelé

Základní charakteristika

Životní pojištění Můj život pracuje s celou řadou nástrojů, které může klient libovolně využít a
vzájemně je kombinovat. Zvláštní péče byla při konstrukci produktu věnována oblasti závažných onemocnění, poranění a také invalidity. Samozřejmostí jsou asistenční služby, jejichž rozsah
Zásadním parametrem je oddělení investiční a rizikové složky. Klient si tak nyní může vybrat, zda si sjedná čistě rizikové životní pojištění, nebo v rámci placení pojistného své peníze i zhodnotí prostřednictvím nabízených fondů. Nákladové zatížení investiční složky bylo navíc výrazně sníženo a v pojištění Můj život tak klienti mohou současně získat i investiční nástroj konkurenceschopný s ostatními investičními produkty na českém trhu.

Výhody/bonusy

Snížené nákladové zatížení investiční složky - klienti v rámci investiční složky získají nástroj konkurenceschopný s ostatními investičními produkty na českém trhu.
Flexibilita a komplexnost produktu - Pojištění je možné nastavit tak, aby přesně kopírovalo celý život pojištěného. Klient tak neplatí za rizika, která ve svém životě nepotřebuje ošetřit a své peníze věnované na pojistné tedy využije opravdu efektivně.
Nejširší pojištění pro případ invalidity na českém trhu - Můj život nabízí nejširší kombinaci pojištění pro všechny tři stupně invalidity a formu výplaty rentou či či jednorázovou částkou. Výplata z pojištění je pevně vázána na státní specifikaci stupňů invalidity. To znamená, že klienti nejsou podrobováni žádným dodatečným prohlídkám.
Pojištění závažných onemocnění - Diagnózy jsou popsány srozumitelně, klient tak jasně ví, za co a kdy dostane vyplacené pojistné. Výluky se u těchto onemocnění zredukovaly pouze na přímou souvislost s užíváním drog a alkoholu. K dispozici je tzv. dvourychlostní diagnóza, kde se klient na základě své preference sám rozhodne, ve které fázi vybraných závažných onemocnění bude chtít získat pojistné plnění – zda si přeje vyplatit pojistné plnění již v „lehčím stádiu nemoci“, či si vyžádá prostředky až při těžším průběhu nemoci. Výběr nemocí byl stanoven na základě statistické relevance a pojištění tedy pokrývá ta onemocnění, s nimiž se Češi skutečně setkávají.
Pojištění závažných poranění - Česká pojišťovna jako jediná v ČR poskytne jednorázové pojistné plnění v případě, že klient utrpí závažný úraz. Toto pojištění se přitom vztahuje jak na vyjmenované zlomeniny, amputace či poranění nervové soustavy a vnitřních orgánů, tak také na popáleniny či omrzliny. I tato nebezpečí lze krýt v rámci závažných a méně závažných variant. K výplatě pojistného plnění dochází ihned po stanovení diagnózy lékařem a klientům tak pojištění usnadňuje léčbu a napomáhá předcházet trvalým následkům.
Asistence s přesahem do lázeňství - Právě v oblasti následné zdravotní péče přináší pojištění Můj život zvlášť cennou službu – u závažných onemocnění získává klient příspěvek na rehabilitaci a pobyt v lázních (vč. garance lůžka), psychologické/psychiatrické konzultace či péči plastického chirurga. K dispozici může mít rovněž druhý lékařský názor. Asistenční služby jsou dostupné ve speciální variantě také pro děti. Ta nabízí například následnou péči v podobě pobytů v rehabilitačních a lázeňských zařízeních a mnoho dalšího.

Konkurenční výhody

Díky změně v konstrukci produktu byla výrazně zpřehledněna a zjednodušena volitelná investiční složka. Klienti tak snáze pochopí, kolik platí za pojistné krytí, kolik na nákladech, a jednoduše si spočítají výši investice bez složitých modelací a nákladových tabulek. Nákladové zatížení investiční složky bylo navíc výrazně sníženo

Novinky

Životní pojištění Můj život nabízí řadu možností, které jsou na českém trhu zatím unikátní.
Asistovaná reprodukce
Na potřeby klientek se Česká pojišťovna rozhodla reagovat pojištěním asistované reprodukce. Podle posledních průzkumů řeší problémy s neplodností každý čtvrtý pár, a tak je zajištění finančních prostředků na umělé oplodnění velmi aktuální. Česká pojišťovna nabízí v současné době jako jediná na trhu úhradu prvního nehrazeného pokusu z veřejného zdravotního pojištění. Mladé dívky, které si připojištění sjednají jako prevenci před potížemi ve vyšším věku, se dostanou na velmi výhodnou výši pojistného. Česká pojišťovna dále u pojištění hospitalizace odstranila limit na těhotenství a porod, který je teď tedy pro tyto případy neomezený.

Asistence vyřízení pozůstalosti
Smrt bezesporu patří k těm nejsmutnějším situacím, se kterými se v životě setkáváme. Bohužel je to ale také situace, do které vstupuje mnoho nezbytností, které musí pozůstalí vyřešit, a to v poměrně krátkém čase. Řada lidí v této nelehké situaci ani netuší, co vše je potřeba zařídit, odevzdat a kam je třeba zajít. Zjišťování všech těchto záležitostí zabere spoustu času a pod tíhou emočního vypětí lze snadno na něco důležitého zapomenout. Česká pojišťovna tak přichází s novinkou, která dokáže v těchto těžkých chvílích pomoci a vše potřebné vyřídit.

Neplánovaný adrenalin
Pokud se rozhodnete vyzkoušet si například o dovolené některý z extrémních sportů, můžete si jedenkrát za rok rozšířit své pojistné krytí právě o tyto aktivity. To vše bez navýšení ceny za úrazové pojištění. Prostřednictvím jedné SMS zprávy, přes kterou probíhá aktivace služby, si zajistíte ochranu při provozování adrenalinových sportů na 21 dní.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ano

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Další možné připojištění

Odstranění výluky na terorismus
Hospitalizace nově s celosvětovou územní platností
Nově nesoběstačnost pro dospělé s plněním rentou na 30 let
Zrušení vysoce rizikové činnosti u všech úrazových rizik pro děti do 17 let

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ano

Zhodnocení kapitálové

ano

Zhodnocení investiční

ano

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ano

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ano

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ano

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 10,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

2 dospělé osoby + 8 dospělých nebo dětí (v libovolné kombinaci na úrazové pojištění)

Maximální pojistná částka - Poznámka

není omezena

Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 15,00
Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 96,00
Maximální doba trvání (roky) 84,00

Ostatní

Další slevy

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Toto pojištění je určitě výhodné,chtěla bych se o něm dozvědět více a eventuelně i uzavřít.

Jeví se mi toto pojištění jako komplexní a pro klienta vhodné.

souhlasím s produktem

Nejlepši současny produkt

Životní pojištění zabezpečuje všechna rizika života.

Jsem velmi spokojen se službou Česká pojištovna - zákonné pojištění m.vozidlaa jsem jejím dlouholetým uživatelem.

Flexibilní pojištění pro celou rodinu.

možnost pojištění nádorů existuje ?

Dobrý den,jako součást pojištění Závažných onemocnění ano. Nově je to i ve variantě pojištění Závažných onemocnění dětí.

Dobrý den,jako součást pojištění Závažných onemocnění ano. Nově je to i ve variantě pojištění Závažných onemocnění dětí.

dobrý produkt

dobrý produkt

Nabizi mnoho dobreho ke zdravi.

Dobrý den, která pojištění dělá doopravdická ČP a která pojiš´tovna zdraví?

Naprosto bezproblémové plnění,