MŮJ ŽIVOT 2.0

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Česká
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generaliceska.cz/zivotni-pojisteni
Okruh uživatelů

Široká veřejnost

Distribuční kanály

Možnost sjednání na pobočkách či obchodních místech, případně on-line nebo po telefonu

Základní charakteristika

Komplexní pojištění dětí i dospělých pro případ nemoci i úrazu. Pojištění je možné sjednat do vysokého věku.

Klient si může vybrat, zda si sjedná čistě rizikové životní pojištění, nebo využije daňové zvýhodnění životního pojištění, příspěvek zaměstnavatele a bude si ukládat finanční prostředky na stáří. Tyto prostředky se zhodnocují prostřednictvím nabízených fondů. Investiční a riziková složka pojištění jsou odděleny, klient má přehled, jak je placené pojistné rozloženo.

Náklady na investiční složku jsou minimální a srovnatelné s ostatními investičními produkty na českém trhu.

Výhody/bonusy

NEJŠIRŠÍ POJIŠTĚNÍ INVALIDITY
Nejširší kombinace pojištění pro všechny tři stupně invalidity. Výplata z pojištění invalidity je pevně vázána na státní specifikaci stupňů invalidity - klienti nejsou podrobováni žádným dodatečným prohlídkám.

POJIŠTĚNÍ DĚTÍ
Nejkvalitnější pojištění dětí na trhu jak svým rozsahem, tak parametry.

DVOURYCHLOSTNÍ DIAGNÓZA
Dvourychlostní diagnóza u pojištění závažných onemocnění - klient se na základě své preference sám rozhodne, ve které fázi vybraných závažných onemocnění bude chtít získat pojistné plnění. Výluky se u těchto onemocnění zredukovaly pouze na přímou souvislost s užíváním drog a alkoholu.

OPAKOVANÉ PLNĚNÍ Z POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ
Diagnózy závažných onemocnění jsou rozděleny do tří skupin a z každé skupiny může být jednou vyplaceno pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky, tedy můžeme plnit až třikrát.

VĚRNOSTNÍ BONUS I PRÉMIE
Klientům, kteří si sjednají pojištění na dobu delší než 10 let, při dožití sjednaného konce pojištění vyplatíme/vrátíme část zaplaceného rizikového pojistného.

Konkurenční výhody

PROGRAM PROTI RAKOVINĚ
V případě operace vyjmenovaných ženských a mužských orgánů v důsledku rakoviny vyplatíme jednorázově 50 % pojistné částky závažných onemocnění. Získané finanční prostředky můžete libovolně využít k úhradě nákladů na kvalitní léčbu, rehabilitační pomůcky apod.

NEPLÁNOVANÝ ADRENALIN
Chystáte se vyrazit za sportem? Každý rok si můžete dvakrát na 14 dní aktivovat navýšené pojistné krytí, které vás ochrání při vybraných extrémních sportech. Jak? Jednoduše pomocí SMS.

Novinky

POJIŠTĚNÍ ASISTOVANÉ REPRODUKCE
Pojištní je vhodné zejména pro mladé ženy, které již uvažují o rodině a pojištění si sjednají jako prevenci a finanční pomoc v případě problémů s otěhotněním i ve vyšším věku. Pojištění si mohou sjednat klientky ve věku 15-35 let s pojistným krytím 100 000 Kč až do věku 45 let. Pojistné plnění lze čerpat od prvního cyklu metodou IVF na doplňkovou léčbu, kterou nehradí zdravotní pojišťovna.

RAKOVINA VE STÁDIU "IN SITU" - POJISTNÉ PLNĚNÍ NAD RÁMEC SJEDNANÉ POJISTNÉ ČÁSTKY
U pojištění závažných onemocnění v rozšířené variantě pro dospělé vyplatíme plnění ve výši 20 % ze sjednané pojistné částky v případě stanovení diagnózy rakoviny ve stádiu „in situ“. Výplata plnění nesnižuje případnou výplatu dalších plnění z tohoto pojištění."

INFARKT MYOKARDU BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ - POJISTNÉ PLNĚNÍ NAD RÁMEC SJEDNANÉ POJISTNÉ ČÁSTKY
U pojištění závažných onemocnění v rozšířené variantě pro dospělé vyplatíme plnění ve výši 20 % ze sjednané pojistné částky případě stanovení diagnózy infarktu myokardu bez trvalé poruchy srdečního svalu. Výplata plnění nesnižuje případnou výplatu dalších plnění z tohoto pojištění. "

ČEKAJÍ DOBY
Při sjednání nebo změně pojistné smlouvy u většiny pojištění neuplatňujeme čekací doby. Nemáme ani speciální čekací doby na vybrané diagnózy (např. psychické poruchy) nebo třeba pro těhotenství. Čekací dobu máme pouze u pojištění pracovní neschopnosti, hospitalizace a asistované reprodukce, a to jen 2 měsíce."

NEOMEZENÁ ÚZEMNÍ PLATNOST
Pojištění pracovní neschopnosti nově s celosvětovou územní platností a pojištění hospitalizace s celosvětovou územní platností platí i pro zdravotnická zařízení "

POJIŠTĚNÍ DĚTÍ
Dětem až do 26 let plníme i za úrazy, které se staly při rizikových nebo extrémních sportech bez přirážky k pojistnému.

POJIŠTĚNÍ PRO STUDENTY
100% sleva a vybraná úrazová pojištění pro studenty, kteří si sjednají životní pojištění ve věku 18-26 let až do konce sjednané doby pojištění.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ano

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Další možné připojištění

Zrušení vysoce rizikové činnosti u všech úrazových rizik pro děti do 17 let.

Parametry

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 10,00
Maximální pojistná částka - Poznámka

není omezena

Ostatní

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

S pojištěním jsem spokojena 

Dobrý den, jakožto finanční poradce Generali České Pojišťovny musím uznat, že produkt Můj Život je skutečně velmi kvalitní a dobře se sním pracuje což i mým klientům velmi usnadňuje produktu porozumět a mě dobře poradit a nastavit tak klientovi na míru.

Přeji všem pevné zdraví a také nervy vzhledem k momentální situaci v ČR! A s pozdravem, Vítovec

Toto pojištění je určitě výhodné,chtěla bych se o něm dozvědět více a eventuelně i uzavřít.

Jeví se mi toto pojištění jako komplexní a pro klienta vhodné.

souhlasím s produktem

Nejlepši současny produkt

Životní pojištění zabezpečuje všechna rizika života.

Jsem velmi spokojen se službou Česká pojištovna - zákonné pojištění m.vozidla

a jsem jejím dlouholetým uživatelem.

Flexibilní pojištění pro celou rodinu.

možnost pojištění nádorů existuje ?

Dobrý den,

jako součást pojištění Závažných onemocnění ano. Nově je to i ve variantě pojištění Závažných onemocnění dětí.

Dobrý den,

jako součást pojištění Závažných onemocnění ano. Nově je to i ve variantě pojištění Závažných onemocnění dětí.

dobrý produkt

dobrý produkt

Nabizi mnoho dobreho ke zdravi.

Dobrý den, která pojištění dělá doopravdická ČP a která pojiš´tovna zdraví?

Naprosto bezproblémové plnění,