Flexi Risk online

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKooperativa pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.flexi.cz/
Okruh uživatelů

rizikové životní pojištění pro fyzické osoby od 18 let

Distribuční kanály

online prodej (web), externí sítě, Česká spořitelna

Počet uživatelů 4.774,00
Základní charakteristika

FLEXI RISK online - rizikové životní pojištění, které je možné sjednat online přes webové stránky pojistitele. Možnost sjednat buď některý z nabízených balíčků nebo si zvolit vlastní rozsah pojištění.
Flexi Risk poskytuje jednoduché, rychlé pojištění všech životních rizik, a to bez jakýchkoliv dalších poplatků a členění do rizikových skupin. K velkým výhodám patří také 26% sleva za zdravý životní styl a možnost sjednat vysoké pojistné částky bez zdravotního zkoumání.
• Jednoduchá pojistka
o Rychlé sjednání
o Počátek pojištění hned následující den
o Bez poplatků
o Klient přesně vidí, co platí – systém účtenky
o Výplata u úrazů ihned po stanovení diagnózy
• Sleva 26 % za zdravý životní styl
• Sleva za komplexní rozsah pojištění
• Sleva za výši běžného pojistného – 10 % při pojistném od 1000 Kč měsíčně
• Vysoké limity bez zdravotního zkoumání
• Zdravotní posouzení jen k danému riziku
• Bez investiční složky

Výhody/bonusy

- pojistíme i člověka, který v minulosti prodělal vážnou nemoc
- unikátní rozsah pojištění vážných nemocí: jak ve variantě standardního rozsahu s jednorázovým plněním, tak v rozsahu s flexibilní postupnou výplatou a zaměřením na rakovinu a kardiovaskulární systém
- plníme za pojistné události, které se staly kdekoliv na světě
- pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče – zajištění jakéhokoliv stupně invalidity (možnost sjednat každý stupeň invalidity jako samostatné riziko na jinou pojistnou částku), dlouhodobá péče od stupně závislosti II.; součástí všech stupňů pojištění invalidity je také riziko příčiny způsobené duševním onemocněním (1. stupeň - organické duševní poruchy a schizofrenie)
- pojištění léčení úrazu s výplatou obratem po nahlášení úrazu – bez nutnosti dokládání dalších kontrol a skutečné doby léčení úrazu
- pojištění pracovní neschopnosti až do 75 let i pro OSVČ
- plníme i za pracovní úrazy a nemoci z povolání
- možnost výluk na postiženou část těla
-po sedmi letech bez zdravotního záznamu pohlížíme na klienta jako na zdravého, a to i se zpětnou platností po vstupu do pojištění
- pojištění terminálního stadia onemocnění
- umožňujeme hlášení pojistné události plně on-line a také on-line sledování jejího stavu

Konkurenční výhody

Klienty neřadíme do rizikových skupin, takže i pokud dělají rizikové sporty nebo mají rizikové zaměstnání, neplatí obvyklou přirážku za pojištění
• Systémem slev zvýhodňujeme zdravý způsob života
o Sleva 26 % za zdravý životní styl.
o Sleva za komplexní rozsah pojištění.
o Sleva za výši běžného pojistného – 10 % při pojistném od 1000 Kč měsíčně

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ne

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ne

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ne

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ano

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ne

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ne

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ne

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ne

Možnost mimořádných výběrů

ne

Možnost přerušení placení

ne

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ne

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 1,00
Minimální pojistná částka (Kč) 10.000,00
Minimální pojistná částka - Poznámka

pro pojištění smrti

Maximální pojistná částka (Kč) 9.999.999.999,00
Maximální pojistná částka - Poznámka

pro pojištění smrti

Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 18,00
Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 70,00
Maximální doba trvání (roky) 62,00

Ostatní

Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky (%) 20,00
Další slevy

Sleva 26 % za zdravý životní styl
Sleva za výši běžného pojistného – 10 % při pojistném od 1 000 Kč měsíčně

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.