FLEXI životní pojištění - JUNIOR

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKooperativa pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.flexi.cz/cs/pojisteni/flexi-zivotni-pojisteni-junior
Okruh uživatelů

Produkt JUNIOR je určen především pro rodiče dětí, uzavřít jej ale mohou i prarodiče a další lidé, jež mají ve svém okolí děti, které by rádi pojistili či finančně podpořili

Distribuční kanály

pobočková síť České spořitelny, externí prodejní síť Pojišťovny České spořitelny

Počet uživatelů 44.000,00
Základní charakteristika

FLEXI JUNIOR nabízí komplexní pojištění dítěte pro případ neočekávaných životních událostí stejně jako zhodnocení finančních prostředků usnadňující dítěti vstup do samostatného života v dospělosti.

Výhody/bonusy

- umožňuje nastavit pojištění podle vlastních preferencí – ve prospěch krytí rizik či ve prospěch zhodnocení finančních prostředků
- široký rozsah pojistného krytí velmi vážných onemocnění (30 zákroků či onemocnění)
- mimořádné pojistné je možné vložit kdykoliv, minimální výše již od 500 Kč
- možnost přerušení placení pojistného
- zhodnocuje finanční prostředky pro dítě, které mu usnadní vstup do samostatného života
- poskytuje dětem široké pojistné krytí (např. 30 nemocí u velmi vážných onemocnění)
- zajištuje dítě pro případ tragické události v rodině
- poskytuje finanční podporu při zdravotních potížích dítěte
- umožňuje mimořádné výběry z naspořené částky (od 19 let dítěte)

Konkurenční výhody

- pojištění bez jakéhokoliv zdravotního zkoumání dětí, děti nejsou zařazovány do rizikových skupin,
- v případě úmrtí pojistníka dochází k fixaci pojistné smlouvy (pojistnou smlouvu nelze předčasně vypovědět, výplata části kapitálové hodnoty jen na základě žádosti pojištěného dítěte nejdříve ve věku 19 let)
- rozšíření VVO, pojištění trvalých následků úrazu až na PČ 4 000 000 Kč, s progresí na 10 000 000 Kč
- denní odškodné dětí – prodloužení maximální doby pojistného plnění ze 180 na 365 dnů.

Novinky

- nové připojištění na novotvary in situ
- rozšíření dětských diagnóz o cévní mozkovou příhodu, infarkt myokardu a popáleniny
- u pojištění hospitalizace byly zrušeny výluky pro infekční onemocnění a organické duševní poruchy. Nově v případě hospitalizace dítěte vyplácíme také za poporodní komplikace.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Možnost výplaty důchodu ve prospěch dítěte v případě smrti pojištěného

ne

Pojištění pro případ dožití

ano

Možnost zvýšeného pojistného plnění při dožití v případě smrti pojištěného

ne

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ne

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ne

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ne

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ano

Zhodnocení kapitálové

ano

Zhodnocení investiční

ne

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ne

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ano

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ne

Možnost vinkulace pojistného plnění

ne

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ne

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 2,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

1 dítě a 1dospělý

Minimální pojistná částka - Poznámka 100.000,00
Minimální pojistná částka (Kč) 0,00
Maximální pojistná částka (Kč) 4.000.000,00
Maximální pojistná částka - Poznámka

(t.j. pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu dítěte)

Minimální vstupní věk pojištěného - Poznámka

min. vstupní věk dítěte není limitován , min. vstupní věk dospělého je 18 let

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 70,00
Maximální vstupní věk pojištěného - Poznámka

dítě může být pojištěno maximálně ve věku nedovršených 18 let, dospělý pojištěný max. v 70 letech, u jednorázově placené smlouvy není max. věk dospělé osoby limitován

Maximální vstupní věk dítěte (roky) 17,00
Maximální doba trvání (roky) 25,00
Maximální doba trvání - Poznámka

25 let je max. výstupní věk dítěte, u dospělého je 80 let, u smluv jednorázově hrazených není výstupní věk limitován

Ostatní

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ne

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ano

Poznámka

Konečná výše pojistného je individuální, protože závisí na několika faktorech, například na věku a zdravotním stavu pojištěného a kromě toho také na výběru pojistných rizik a nastavení výše pojistných částek.

Následující příklad slouží pouze pro ilustraci:

rodič 28 let, dítě 7 let

smrt z jakýchkoli příčin - dospělý 100 000 Kč
velmi vážná onemocnění - dítě 500 000 Kč
trvalé následky úrazu - dítě 1 500 000 Kč
denní odškodné s progresí - dítě 200 Kč
hospitalizace - dítě 800 Kč
ošetřovné 300 Kč

měsíční pojistné 475 Kč
kapitálová hodnota ve 25 letech dítěte 8 196 Kč

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Dobrý den, moc ráda bych sjednala pro svoje miminko životní pojištění + i pro nás pro rodiče pro mámu a tátu. Tatínek podniká, je tedy OSVČ a veškerý příjem jde momentálně tedy od něj, takže i u něj chceme maximální krytí ze zdravotních důvodů, v případě úrazu, smrti apod. U mě zdravotní důvody - úraz, nevím jak lze zkombinovat s miminkem či jako rodina, budu na mateřské 3 roky. Jinak OSVČ. Můžete prosím navrhnout nějaké varianty, které jsou oblíbené? Děkuji moc za odpověď. 
S pozdravem
Andrea Francová