Zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelPojišťovna VZP
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.pvzp.cz/cs/produkty/zdravotni-pojisteni-cizincu/komplexni-zdravotni-...
Základní charakteristika

Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE je zdravotním pojištěním pro cizince, kteří nespadají do systému veřejného zdravotního pojištění na území ČR. Součástí pojištění jsou asistenční služby. v nabídce jsou i možnosti připojištění:
1) Pojištění léčebných výloh pro schengenský prostor,
2) Sjednání pojištění typ Novorozenec - pojištění se vztahuje i na poporodní péči o novorozence pojištěné matky do věku 3 měsíců bez přerušení kontinuity jeho hospitalizace
3) Pojištění pro profesionální sportovce
4) Pojištění pro případ hospitalizace

Výhody/bonusy

Jedná se o první komerční zdravotní pojištění pro cizince, které je rozsahem zcela shodné s veřejným zdravotním pojištěním České republiky. Oproti veřejnému zdravotnímu pojištění je navíc produkt rozšířen i o další užitečné služby. EXCLUSIVE je určen pro všechny cizince bez rozdílu věku, kteří chtějí mít na území České republiky zajištěnou opravdu kvalitní zdravotní péči.

Konkurenční výhody

Pojistnou událostí není nemoc nebo úraz, těhotenství a porod, ale poskytnutí zdravotních služeb v souvislosti s nemocí, úrazem. těhotenstvím a porodem, tzn., že se zde neuplatňuje tzv. preexistence.

Služby

Poskytování informací o pohotovostní službě

ano

Zprostředkování termínu vyšetření

ano

Zprostředkování preventivní péče

ano

Zprostředkování přijmu k hospitalizaci

ano

Možnost asistenčních služeb pro děti

Součástí pojištění jsou asistenční služby pro děti i dospělé.

Osoby

Maximální vstupní věk dospělé osoby - Poznámka

Vstupní věk není omezen.

Maximální doba trvání do - Poznámka

Pojištění lze sjednat maximálně na 60 měsíců.

Minimální vstupní věk dítěte - Poznámka

Vstupní věk není omezen.

Maximální vstupní věk dítěte - Poznámka

Vstupní věk není omezen.

Ostatní

Počet smluvních zdravotnických zařízení - Poznámka

Více než 4 500 smluvních zdravotnických zařízení.

Další možné výhody

Možnosti slev:
1) Množstevní
2) rodinné pojištění

Frekvence placení pojistného - Poznámka

Pojistné je stanoveno jako jednorázové.

Výše měsíčního pojistného - Poznámka

Výše pojistného se stanovuje v závislosti na sjednaných parametrech - podle věku, délky pojištění, skladbě pojištění, slevy.

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

bez komentáře

bez komentáře