Era kontokorent

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelPoštovní spořitelna
Okruh uživatelů

Osoby starší 18 let, které nejpozději v den žádosti o kontokorent mají otevřen Era osobní účet/Era online účet

Distribuční kanály

POBOČKOVÁ SÍŤ|POBOČKY ČP|TELEFON|INTERNET|SMARTBANKING|BANKOMAT

Základní charakteristika

Povolené přečerpání běžného účtu klienta, díky kterému má klient rezervu pro běžné i nečekané výdaje.

Výhody/bonusy

Finanční rezerva pro běžné i nečekané výdaje.
Jistota, že pravidelné měsíční platby odejdou včas a v plné výši.
Úroky platí pouze z čerpané částky úvěru.

Konkurenční výhody

K Era online účtu je kontokorent zdarma.

Typ úvěru

revolvingový úvěr

Na co lze úvěr použít

Klient nemusí dokládat, na co peníze použije. Čerpá je na běžné i nečekané výdaje.

Poznámka

více informací na www.erasvet.cz

Podmínky, parametry, limity

Požadované doklady

2 doklady totožnosti (občanský + např. řidičský průkaz), potvrzení o příjmech

Forma splácení

Splácení probíjá příchozími transakcemi na běžný účet.
Splatit vyčerpanou částku úvěru nejméně 1krát v období 6 měsíců, resp. nejpozději do 6 měsíců po posledním splacení. Podmínka splacení je splněna, pokud je celá vyčerpaná částka úvěru splacena ke konci kteréhokoli kalendářního dne v tomto období.

Čerpání

Čerpání probíhá prostřednictvím platební karty - platby u obchodníků či výběry z bankomatu, dále prostřednictvím jakékoli platby z běžného účtu (platby přes internet, na pobočce).

Doba vyřízení žádosti (dny) 1,00
Možnost odkladu splátek, jistiny i úroku

ne

Možnost odkladu splátek jen u jistiny

ne

Odklad splátek nabízen pouze výjimečně "v akci"

ne

Odklad splátek není nabízen

ne

Minimální výše úvěru (Kč) 2.000,00
Maximální výše úvěru (Kč) 250.000,00
Maximální výše úvěru - Poznámka

Max. do výše dvojnásobku čistého měsíčního příjmu klienta, výše je shodná pro nového i stávajícího klienta.

Minimální doba splatnosti - Poznámka

Era kontokorent je sjednáván na dobu neurčitou.

Maximální doba splatnosti - Poznámka

Era kontokorent je sjednáván na dobu neurčitou.

Úročení

Vyhlašovaná úroková sazba.

Minimální úroková sazba (%) 17,90
Minimální úroková sazba - Poznámka

Vzorový příklad pro Era kontokorent je uveden na www.erasvet.cz nebo v aktuálních marketingových materiálech na obchodních místech. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Poplatky

Poskytnutí úvěru (Kč) 0,00
Poskytnutí úvěru (procentuální částka z celkové výše úvěru) (%) 0,00
Správa úvěru (ročně) (Kč) 228,00
Správa úvěru (ročně) - Poznámka

měsíční poplatek 19 Kč
Do 26 let je Era kontokorent bez poplatku, stejně jako kontokorenty sjednané k Era online účtu.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Když z kontokorentu čerpám 5000 kč na dobu 1 měsíce kolik uroku z této částky 

zaplatím.

Když z kontokorentu cerpam 2000 Kč na dobu 1  měsíce kolik úroků z této částky zaplatim

Kontokorent od Poštovní spořitelny mi pomáhá už přes 3 roky dostát všem závazkům včas, vyhovuje mi, že je potřeba jenom jednou za 6 měsíců ho jakoby splatit a hned další den ho mohu čerpat znovu do plné výše. Sice se už zvedla úroková míra, myslím, že i poplatky, ale pořád je pro mě výhodnější než klasická půjčka nebo jiné produkty. Díky za něj.