JISTOTA

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeská pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.ceskapojistovna.cz/podnikatel-zivnostnik
Okruh uživatelů

Podnikatelé s příjmy do 10 mil. Kč a majetkem do 25 mil. Kč

Distribuční kanály

Interní distribuční síť

Základní charakteristika

Pojistný program JISTOTA představuje novou generaci komplexní ochrany pojištění pro drobné a střední podnikatele. V jednom balíčku poskytuje pojištění majetku i odpovědnosti za škodu. Program je vhodný především pro potřeby obchodních firem, restaurací a penzionů nebo například drobných řemeslníků a živnostníků.
JISTOTA přináší jako standardní řešení skutečně velmi rozsáhlou šíři pojistného krytí, a to za velmi výhodné pojistné. Díky tomuto mimořádnému rozsahu nabízí JISTOTA podnikatelům pojištění doslova pro všechny případy.
Všechna rizika jsou zahrnuta už v základní nabídce bez nutnosti připojištění za dodatečné pojistné.
K dispozici jsou totiž rovněž rizika, která se běžně nesjednávají (např. pojištění věcí převážených v automobilu na území celé ČR, příznivé podmínky pro přenos peněžní hotovosti nebo pojištění mechanické a elektrické poruchy zařízení).

Výhody/bonusy

JISTOTA pro podnikatele znamená především jednoduchý a srozumitelný způsob sjednání komplexního pojištění. Výhody, které podnikatelé ocení, jsou:
- pojištění obsahuje mimořádně širokou skladbu rizik
- výhodná cena
- jedna pojistná částka pro věci movité a zásoby
- jedna pojistná částka pro věci v užívání a věci převzaté
- pojištění výpadku elektrické energie, pojištění poškození zásob v důsledku výpadku elektrické energie

Konkurenční výhody

Komplexní ochrana
Široký rozsah pojistných rizik
Rizika vybírána speciálně s ohledem na potřeby drobných a středních podnikatelů
Zahrnuta rizika, která nejsou běžně sjednávána
Skladba pojištění na míru

Poznámka

V základním rozsahu pojištění je zahrnuto i krytí živelních škod na movitých věcech umístěných mimo budovu na volném prostranství.

Pojistný program

Pojištění movitého majetku - živelní

ano

Pojištění movitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění nemovitého majetku - živelní

ano

Pojištění nemovitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění přerušení provozu

ano

Elektronická zařízení

ano

Stroje a strojní zařízení

ano

Stavební a zemědělské stroje

ne

Stavební a montážní rizika 0,00
Další majetková připojištění

Součástí pojištění odcizení je také pojištění přepravy cenností nebo odcizení movitých věcí z automobilu na územé ČR.

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

ne

Profesní odpovědnost

ne

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ne

Další odpovědnostní připojištění

V základním rozsahu bez nutnosti dalšího připojištění :
Pojištění čistých finančních škod se sublimitem plnění 100 000 Kč.
Pojištění věcí užívaných a převatých se sublimitem plnění 100 000 Kč.
Škody způsobené provozem vozidla ( na které se nevztahuje POV) se sublimitem plnění 100 000 Kč.
Pojištění regresních nákladů zdravotní pojišťovny se sublimitem plnění 1 000 000 Kč.
Pojištění regresních náhrad nemocenských dávek se sublimitem plnění 1 000 000 Kč.

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Poznámka

Pojištění je nabízeno jako balíček pojištění.
Klient pouze volí, zda požaduje pojištění odpovědnosti za škodu, či ne.
Možnost dvojí volby variant územního rozsahu:
- Česká republika (spoluúčast 1000 Kč),
- Evropa (spoluúčat 2500 Kč).

Havarijní pojištění

ne

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Pojištění záruk

ne

Pojištění úvěrů

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Stanovení pojistného v dalších dle škodního průběhu

ne

Další služby

Další výhody

asistenční služba

ne

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ne

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

PřílohaVelikost
cp_jistota.pdf545.64 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.