Právní poradenství pro soukromé osoby

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelD.A.S. Rechtsschutz
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.das.cz/nase-sluzby/soukrome/pravni-poradenstvi-do-kapsy/
Okruh uživatelů

fyzická osoba a její životní partner žijící ve společné domácnosti

Distribuční kanály

pojišťovací zprostředkovatelé, externí distribuční sítě

Počet prodejních míst 12,00
Počet agentů 150,00
Základní charakteristika

Skvělá služba se vztahuje na poskytování právního poradenství při řešení právních problémů ve všech oblastech soukromého života např.:

○ konzultace v majetkových věcech, ve věcech rodinného práva (včetně rozvodů,péče o děti apod.), ve věcech dědických, při sporech se sousedy apod.,
○ možnost konzultace při exekucích,
○ možnost konzultace při dopravních nehodách,
○ možnost konzultace při vyřizování reklamací a dalších spotřebitelských sporech,
○ možnost konzultace při sousedských sporech a celé řadě jiných věcí.

Výhody/bonusy

D.A.S. zajišťuje svým klientům komplexní právní servis jejimž cílem je uchránit klienty před náklady způsobenými soudním řízením.

Klientům zajišťujeme:
○ Právní poradenství kdykoliv potřebuje,
○ právníka na telefonu 24 hodin denně 7 dní v týdnu,
○ silný tým nezávislých a specializovaných právníků D.A.S.,
○ úhradu nákladů na řešení právního problému až do výše 1.000.000 Kč
○ úhradu nákladů na zpracování znaleckých posudků,
○ rychlý, profesionální a lidský přístup při řešení Vašeho právního problému.

Konkurenční výhody

D.A.S. je jediná specializovaná pojišťovna svého druhu v České republice nabízející produkt - pojištění právní ochrany.
Na českém pojistném trhu jsme již od roku 1995 let.
Klientská linka k dispozici 24 hodin denně, kde jsou naši specialisté vždy připraveni zodpovědět právní dotazy našich klientů.

Novinky

od 1.5.2016 zcela nová služba

Poznámka

možnost platby platební kartou přes terminály u pojišťovacích zprostředkovatelů, možnost sjednání online https://www.das.cz/online/poradenstvi/
Cena: 980 Kč/rok

Limity pojistného plnění

Maximální limit pojistného plnění (v mil. Kč) 1.000.000,00

Druh pojištěné právní ochrany

Řidič

ano

Rodina

ano

Vozidlo

ano

Nemovitost

ano

Úraz

ano

Pracovněprávní spory

ano

Jiné

kombinované zvýhodněné balíčky RODINA, SINGLE, SINGLE +, PARTNER, SENIOR, ŘIDIČ + a dále pojištění právní ochrany pro PODNIKATELE, MYSLIVCE, SPORTOVCE, ŠKOLY A ŠKOLKY a OBCE

Oblasti práva

Vznik škody

ano

Obvinění z přestupku/trestného činu

ano

Smluvní spory

ano

Jiné

Prvotní jednorázovou právní poradu poskytujeme pro konkrétní právní problém, jehož řešení se řídí českým právem, pro jeho projednávání je dána příslušnost orgánů České republiky a jehož povaha předpokládá výkon rozhodnutí v České republice podle českého práva.

Podmínky poskytnutí pojistného plnění

Zvažuje se možnost úspěchu

ano

Krytí v případě

ano

Výluky z pojištění

Výluky - jaké

problémy související s jejich podnikatelskou či jinou samostatně výdělečnou činností nebo s jejich právními vztahy ve společnostech, družstvech, společenstvích vlastníků jednotek, spolcích a fundacích a jiných obdobných entitách.

Způsob poskytování právní ochrany

Úhrada právních služeb

ano

Zajištění právních služeb pojistitelem

ano

Možnosti připojištění

Další poskytované služby

Zelená linka

ano

Asistenční služby

ano

Jiné

Prvotní jednorázovou právní poradu poskytujeme neprodleně; telefonické poradenství nabízíme 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ne

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.