Komplexní pojištění občanů - domácnost

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelHasičská vzájemná pojišťovna
Okruh uživatelů

Fyzické osoby

Distribuční kanály

Vlastní a externí obchodní síť

Počet prodejních míst 76,00
Počet agentů 786,00
Základní charakteristika

Spojení pojištění nemovitostí občanů, vybavení trvale či rekreačně obývaných domácností, občanské odpovědnosti a asistenčních služeb.

Pojištění se sjednává formou balíčků pojistných nebezpečí:
- MINIMUM (4 základní pojistná nebezpečí),
- STANDARD (20 pojistných nebezpečí),
- EXKLUZIV (25 pojistných nebezpečí).

Výhody/bonusy

Pojistnou smlouvou lze pojistit soubor věcí tvořící zařízení trvale nebo rekreačně obývané domácnosti, či movitých věcí uložených v garáži na jiné adrese.

Konkurenční výhody

Na jakémkoliv místě v České republice jsou pojištěny zdravotní pomůcky a kočárek.
Kdekoliv na pozemku, jež je v jednotném funkčním celku s pozemkem přináležícím k bytu, je pojištěn zahradní nábytek, dětské herní prvky, zahradní grily a zahradní dekorační předměty na omezená pojistná nebezpečí.

Novinky

Pro řádně uzamčené a zabezpečené jízdní kolo je pro pojistné nebezpečí odcizení místem pojištění místo určené pro uložení kola na území České republiky (pouze v balíčku EXKLUZIV).

Limity pojistného plnění

Minimální celková pojistná částka (Kč) 50.000,00
Maximální celková pojistná částka (Kč) 10.000.000,00
Minimální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 0,00
Minimální spoluúčast (procentuální částka) (%) 0,00
Maximální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 5.000,00
Maximální spoluúčast (procentuální částka) (%) 5,00
Sublimity pro některá rizika

ano

Možnost indexace

ano

Zohlednění míry rizika ve výši pojistného

ano

Možnost pojištění

Pojištění na novou cenu

ano

Pojištění na obecnou cenu

ano

Pojištění na časovou cenu

ano

Součásti pojištění

Pojištění domu

ano

Pojištění druhé domácnosti

ano

Pojištění pro případ odcizení

ano

Pojištění pro případ požáru

ano

Pojištění pro případ živelné škody

ano

Pojištění pro případ vandalismu

ano

Pojištění ostatních objektů na stejném pozemku

ano

Pojištění zařízení garáže

ano

Pojištění stavebních součástí

ano

Pojištění věcí ve sklepě

ano

Pojištění věcí v kočárkárně

ano

Pojištění věcí na balkoně

ano

Pojištění domácího zvíře

ano

Možnosti dalšího připojištění

Připojištění nebezpečí odcizení nad základní limit:
- cenností,
- stavebních součástí bytu, vedlejších místností bytu nebo příslušenství bytu,
- elektroniky,
- malé zahradní mechanizace,
- příslušenství motorového vozidla.

Připojištění souboru věcí uložených:
- v přislušenství bytu,
- v uzamykatelných společných prostorách bytového domu.

Slevy

v závislosti na zabezpečení nemovitosti

ne

na základě bezškodního průběhu

ano

maximální možná sleva v souvislosti s předchozím bezškodním průběhem (%) 5,00
jiná sleva

- sleva za propojištěnost
- obchodní sleva
- sleva za roční platbu

Další výhody

asistenční služba

ano

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ne

typ asistenční služby

1. základní asistenční služba
2. dodatková asistenční služba

jiné výhody

Asitence při technické havárii, zablokování dveří a zámků, asistence k domácím spotřebičům, nouzový provoz domácnosti.

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ne

Možnost on-line vkládání dokumentů

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Velká variabilita možnosti pojištění domácnosti a ruzných připojištění dle mých požadavku. Pojištění loupežného přepadení, zahradního nábytku a kočárku.