Penzijní spoření

Diskutujte na téma penzijní spoření.

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Dobrý den,
penzijní připojištění je možno vypovědět předčasně, tz. odbytné. Jen je třeba počítat s časovou náročností. Odbytné totiž není vhodným způsobem rychlého získání peněz. Klient musí při jeho výplatě počítat s dvouměsíční výpovědní lhůtou, po jejímž uplynutí je penzijní připojištění ukončeno.

Jestliže vypovíte penzijní připojištění předčasně, dostanete zpět v plné výši jen své úložky. Příspěvky zaměstnavatele a výnosy se vám vrátí o 15 procent nižší. Nárok nemáte na připsané zálohy státní podpory, ani na výnosy z nich.

Dále je třeba počítat, že za předčasné ukončení zaplatíte až 800 korun.

Dobrý den,chtěl bych se zeptat,jak velkou daní je úročen příspěvek zaměstnavatele,při ukončení penzijního spoření formou jednorázové vyrovnání,které mi konči podle původní smlouvy v 50.letech?Děkuji za odpověď,s pozdravem Petr

Dobrý den,

z dotazu není jasné, zda jde:
* o zhodnocení příspěvku zaměstnavatele - je stejné jako u ostatních příspěvků
* o danění příspěvku zaměstnavatele, které je následující:

- u odbytného činí daň u výnosů z příspěvků a daň z příspěvků zaměstnavatele 15 % (stejně jako dříve u odbytného neobdrží účastník státní příspěvek a výnos ze státního příspěvku);
- u jednorázového vyrovnání činí daň u výnosů z příspěvků a daň z příspěvků zaměstnavatele 15 %;
- u penzí činí daň u výnosu z příspěvků 15 % a u příspěvku zaměstnavatele je daň nulová

Dobrý deň,
rád by som vás požiadal o objasnenie nasledovnej situácie. Občan EÚ (Slovenská republika) pracuje v Českej republike a je zapojený do systému penzijného pripojistenia. V prípade návratu takéhoto občana späť na Slovensko je možné uskutočniť prevod prostriedkov nasporených v rámci penzijného pripojistenia do niektorej zo slovenských doplnkových dôchodkových spoločností (spoločnosti podnikajúce v SR v tzv. 3. pilieri, ktorý je podobný penzijnému pripojisteniu v ČR)?. Ak áno, ako je potrebné postupovať? Vopred veľmi pekne ďakujem.

Dobrý den,
zákon o penzijním připojištění řeší pouze otázku převodu prostředků při změně penzijního fondu v rámci ČR.
Doporučujeme se obrátit na svůj penzijní fond, kde Vám sdělí více informací - naspořenou částku Vám fond buď vyplatí jako tzv. odbytné, nebo se dohodnete, kam budou peníze převedeny (je-li to možné).

Dobrý den,
umřel nám strýc, jsem jediná dědička celého jeho majetku mimo penzijního pojištění a životní pojistky. Zde napsal jméno své nevlastní dcery, která tuto sdědila. Ale ona se cítí uražená,že nesdědila všechno a peníze si nevyzvedla a nechce je. Mochu si o ně požádat jako jediná dědička???

Dobrý den,
co se týká dědictví, je třeba se obrátit na advokáta nebo notáře v rámci dědického řízení. Řešení je, že se nevlastní dcera svého dědictví vzdá, a to buď písemně nebo zápisem u notáře a ten rozhodne, komu toto dědictví připadne a navrhne v té věci usnesení soudu.

Dobrý den,rád bych se zeptal na vyplacení peněz z penzijního připojištění Č.P. případnému dědici,osobě uvedené ve smlouvě.Pokud dojde k úmrtí osoby před dosažením důch.věku která spořila tak dědic dostane jen naspořenou částku bez státního příspěvku...je to tak?

Dobrý den,
pozůstalostní penze je vyplácena fyzické osobě, kterou účastník určil ve smlouvě o penzijním připojištění. Pokud účastník stanoví vyšší počet oprávněných osob, pak musí zároveň rozhodnout o tom, jaký podíl nashromážděných prostředků na jeho kontě každému oprávněnému připadne. Nárok na dávku vznikne pouze v případě, že připojištěný platil příspěvky do penzijního fondu po dobu 3 – 5 let. Rozhodnutí o délce pojištěné doby, stejně jako o způsobu výplaty dávky je ponecháno na penzijním fondu nebo na dohodě s účastníkem.

Dobrý den, chtěla bych si založit penzijní připojištění, bohužel jsem se nikde nedopátrala zda a jak jsou vklady jištěny. Domnívala jsem se, že pokud je připojištění s se státním příspěvkem je stát garantem. Obávám se aby mé naspopřené peníze neskončily v něčí kapse. Děkuji za odpověď

Dobrý den,
jednou z nevýhod penzijního připojištění je skutečnost, že vklady pojištěny nejsou.

chci se optat mam u Vás založení penzijní připojištení a chci ho zrušit už nemam učet u ge money banky jak a co mam udelat.urban karel švihov 23 27033jesenice u rakovníka

Dobrý den,
zrušení penzijního připojištění probíhá dle podmínek finanční společnosti u které máte uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění. Doporučuji tedy obrátit se na danou společnost a ukonžení smlouvy řešit přímo s ní.

Dobrý den mám u vás penzijní poj. a chci ho ukončit mám penz plán 3 a platím 60 měsícu po 100kč chci se zeptat za jak dlouho mě budou vyplaceny peníze a kolik penz .poj ruším z duvodu ,že mám více pojistek Děkuji naschledanou

Dobrý den,
kontaktoval jsem Zlatou korunu, což je portál věnovaný finančním produktům a my nejsme schopní ukončit Vaše penzijní pojištění či poskytnout Vám potřebné informace - za tímto účel musíte kontaktovat přímo společnost u které máte smlouvu.
Pokud nemáte kontakt, prosím, nepište nám jméno společnosti a my Vám kontakt zjistíme.

Dobrý den,
již od r. 2007 se penzijně připojišťuji u ČSOB PF Stabilita. Z důvodu permanentně nízkých výnosů chci přejít k jinému PF. Z odpovědí jiných tazatelů jsem vyrozuměl, že je možné pouze vypovědět stávající smlouvu a uzavřít novou u jiného PF. Jaké to má finanční důsledky, jedná se mi o státní příspěvky či vyplacení naspořené částky. Děkuji.

Dobrý den,
pro přesný postup Vám doporučíme prostudovat následující článek - http://www.zlatakoruna.info/clanky/51-12-penzijni-pripojisteni/19661-na-...

Dobrý den, mám od roku 98 penzijní připojištění u ING a někde jsem slyšela, že si po nějakých 15 letech můžu něco vybrat. Pokud ano, tak kolik, jestli jsou na to nějaké tabulky. Za tři roky bych na to měla nárok, ale nevim kolik bych si mohla vybrat, když platim měsíčně 200,- Z toho 100,- starobní a 100,- výsluhovou. Předem moc děkuji.

Dobrý den, jedná se o jednorázové vyrovnání, o které může účastník požádat pokud vznikl nárok na některou penzi. U základní starobní penze mohou být peníze jednorázově vyplaceny, pokud účastník platil příspěvky minimálně po dobu 60 kalendářních měsíců. U výsluhové penze je nárok na výplatu minimálně po 15 letech placení příspěvků. Pokud Vás zajímají konkrétní částky, musíte se obrátit na svůj penzijní fond, neboť způsob těchto výplat upravuje tzv. penzijní plán, který má každý penzijní fond odlišný.

prosímkdyž dám výpověd do22/6 kdy mi bude vyplacen vklad?děkuji ROJÍK

Dobrý den,
záleží na smluvních podmínkách smlouvy, kterou máte podepsanou s finanční společností. Doporučuji pročíst podmínky a případně kontaktovat přímo finanční společnost.

Dobrý den,za jakých podmínek a kdy mohu přejít k jinému poskytovateli penzijního fondu? K 31,12,2009 budu u nynějšího 5 let.Děkuji

Dobrý den,
zákon o penzijním připojištění se výslovně o způsobu přechodu k jinému fondu nezmiňuje, uvádí jen podmínky výpovědi, která musí být písemná. Výpověď je možné podat kdykoliv v době trvání připojištění.

Zde je znění příslušného paragrafu:

Podle § 17 zákona č. 42/1994 Sb. O penzijním připojištění:

(1) Účastník může penzijní připojištění kdykoliv písemně vypovědět. Penzijní plán může přitom stanovit výpovědní dobu; tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce po doručení výpovědi a nesmí být delší než dva kalendářní měsíce.

(2) Penzijní fond je povinen účastníku nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výpovědi písemně potvrdit její přijetí a sdělit datum zániku penzijního připojištění.

(3) Účastník je povinen písemně oznámit penzijnímu fondu všechny skutečnosti, které mají význam pro trvání penzijního připojištění, a dále změnu těch skutečností, které jsou podmínkou pro splnění informační povinnosti penzijního fondu podle § 14 a 26.

Pokud chcete přestoupit, informujte se u svého fondu

Přeji pěkný den a prosím o Vaše vyjádření. Od roku 15.12.1994 si platím penzijní pojištění. V současné době jsem se chtěla převést k jinému penzijnímu fondu. Žádost o převod jsem poslala a bylo mi odepsáno, že podle zákona o penzijním připojištění č. 42/1994 Sb. v platném zdění nelze převést prostředky účastníka, který splňuje podmínky pro výplatu penze. Nabídli mi, že můžu pokračovat u jejich fondu nebo mám požádat o ukončení smlouvy a výplatu finan. prostředků. Děkuji.

Odpověď penzijního fondu je v souladu se zněním zákona o penzijním připojištění, konkrétně s jeho § 24. Pokud má klient nárok na dávku, nelze již prostředky převést.

§ 24

(1) Účastník, jehož penzijní připojištění zaniklo a jemuž nevznikl nárok na penzi a nebylo vyplaceno odbytné, má nárok na převedení příspěvků včetně státního příspěvku a svého podílu na výnosech hospodaření penzijního fondu do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu, pokud s tím tento penzijní fond souhlasí.

Ukončil jsem pojištění k 1.1.2009 kdy mě přijdou naspořené penize děkuji za odpověd.

Dobrý den
předpokládám, že již vznikl nárok na dávku /tj. účastník splnil podmínku pojištěné doby a věku - u starých smluv dosažení 50 let a u nových smluv 60 let / a chce místo starobní penze vyplatit jednorázové vyrovnání. Podmínky výplaty jednorázového vyrovnání upravuje zákon o penzijním připojištění č. 42/1994 Sb., v platném znění ve svém § 22 následovně :

§ 22
(1) Jednorázové vyrovnání náleží účastníku za podmínek stanovených penzijním plánem místo penze.
(2) V případě vzniku nároku na jednorázové vyrovnání a po doručení písemné žádosti o jeho výplatu je penzijní fond povinen vyplatit jednorázové vyrovnání do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, na který byl poslední příspěvek účastníka zaplacen. Účastníkovi, kterému vznikl nárok na jednorázové vyrovnání a který penzijní připojištění před uplatněním žádosti o jeho výplatu přerušil, je penzijní fond povinen jednorázové vyrovnání vyplatit do tří měsíců po doručení písemné žádosti o jeho výplatu.

Závěr :

Je tedy třeba požádat PF o výplatu jednorázového vyrovnání a PF výplatu uskuteční do konce čtvrtletí následujícího po měsíci, kdy byl zaplacen poslední příspěvek. Jiný termín by ještě mohl být v penzijním plánu, ale to nepředpokládám.

Mám vklad.knížku s výpovědní lhůtou.Chci si sjednat červené konto,jdou peníze převést,nebo musím napřed částku vypovědět?

Vkladní knížku musí klient vypovědět. Případně ji lze vybrat před uplynutím výpovědní lhůty, ale to už samozřejmě se sankcí za nedodržení podmínek.

dobrý den,
Je možné uzavřít penzijní připojištění u více institucí najednou?
Děkuji za odpověd´ a přeji hezký den.

Dobrý den. Podle ustanovení zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem č. 42/1994 Sb. nelze na penzijní připojištění se státním příspěvkem současně uzavřít více smluv. Další smlouvu o penzijním připojištění lze uzavřít pouze tehdy, jestliže dříve vzniklé penzijní připojištění zaniklo nebo bylo přerušeno podle podmínek stanovených v zákoně.

Datum posledního příspěvku:
6. června 2013 - 20:44
Počet příspěvků:
231
Počet témat:
4
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.
TémaOdpovědíPoslední příspěvek
Nevýhodný penzijní fond změníte snadno, ale připravte si pár stovek navíc 3 6. června 2013 - 20:44
Penzijní připojištění - Archiv 226 5. května 2013 - 21:09
Vláda navrhuje penze až po sedmdesátce 1 18. prosince 2011 - 1:59
Penzijní fondy mají výhrady k druhému pilíři 1 1. prosince 2011 - 21:55