« Zpět

Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti

| 15. prosince 2021 - 11:00 | Zprávy | Životní pojištění

COŽE JE DŮLEŽITÉ KRÝT U POJIŠTĚNÍ OSOB?

Pojištění je poměrně náročný produkt. Vždy záleží na obsahu konkrétní smlouvy, co vše pojištění kryje, v jakém rozsahu a za jakých podmínek. Velmi důležité je také sledovat pojistné výluky z pojištění, které brání vyplacení plnění v případě vzniku pojistné události.

 

Honí se vám hlavou otázky:

 1. Z jakých pojistných rizik sestavit pojistnou smlouvu?
 2. Jak zabezpečit kapitál pro rodinu při nečekané životní události?
 3. Jak se vyhnout případné ztrátě příjmu v případě léčby nemoci či úrazu?
 4. Která pojistná krytí jsou důležitější?

Na otázky není jednostranná odpověď. Pojistnou smlouvu je nutné nastavit individuálním způsobem na potřeby konkrétního klienta, jeho věku, rodinné anamnézy, na základě životního stylu (jaké sporty provozuje/ jaké má povolání), finančních možností a celkové analýzy potřeb – zda je nutné krýt závazky, rodinu nebo pouze sám sebe. Kompetence k nastavení kvalitního zabezpečení mají pojišťovací zprostředkovatelé, proto neváhejte jejich služeb využívat.

Poradci vám připraví konkrétní nabídky. Je vhodné si nechat udělat nabídku více pojišťoven, alespoň 2–3, abyste měli představu, kolik, co kde stojí a v jakém rozsahu je pojistné krytí. Někdy to zvládne jeden finanční poradce, někdy je zapotřebí oslovit více zprostředkovatelů. Rozhodně se nevyplatí být ukvapený. Dejte si čas, nabídky v klidu projděte, přečtěte si vaše povinnosti plynoucí z pojistné smlouvy, a hlavně výluky v pojistných smlouvách.

Pro úvahu důležitosti pojistného krytí mohou pomoci následující statistiky. Je důležitější krytí úrazů, nebo nemocí? Jak velké riziko úmrtnosti je úrazem, či nemocí? Nastává invalidita více úrazem, či nemocí? Je lepší mít krytí civilizačních chorob, jako jsou nemoci rakovina (novotvary), infarkt (nemoci oběhové soustavy), cukrovka, nebo se zaměřit na pojištění úrazů (vnější příčiny/ nahodilé události)? Zvažte a diskutujte vaše názory s pojišťovacími specialisty.

 

Statistika příčiny pracovní neschopnosti

Zdroj: UZIS 2017

Zdroj: ČSSZ, důchodová statistika 2019

Zdroj: UZIS 2018

Před podpisem pojistné smlouvy doporučuji mít vždy snahu získat maximální informace a nespoléhat na informační povinnost finančních poradců. Pro získání větší bezpečnosti a udělání správného rozhodnutí je vhodné vést strukturovaný rozhovor, který vám umožní získat potřebné, a hlavně ucelené informace. Mezi základní otázky pro objasnění pojistného produktu a případné změny pojistitele patří:

 1. Co mě to bude stát?
 2. Co z toho budu mít?
 3. Za jak dlouho to budu mít?
 4. Jak je to jisté?
 5. Možnosti změn?

KVÍZ

 1. Který parametr neovlivňuje výši ceny pojistného?
 1. Kolik klient vydělává
 2. Věk
 3. Zdravotní stav a způsob života
 4. Provize poradci
 1. Co znamená obmyšlená osoba?
 1. Ten, kdo platí pojistné
 2. Ten, kdo získává pojistné plnění v případě smrti pojištěné osoby
 1. Co znamená v pojišťovnictví „čekací doba“?
 1. Pojistné krytí není od začátku smlouvy
 2. Čekání na výplatu pojistného plnění při pojistné události
 1. Co klient nemusí znát před podpisem smlouvy?
 1. Výluky pojistného krytí
 2. Poplatkovou politiku
 3. Čekací dobu
 4. Kdy přijde provize poradci

 

Výsledky kvízu: 4/d;3/a;2/b;1/a

z knihy Veroniky Kalátové: Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti

 

 

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.