« Zpět

Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti

| 8. prosince 2021 - 10:00 | Zprávy | Úvěry

PRAVIDLA KLIENTSKÉ PÉČE PŘI INVESTOVÁNÍ

Pro přípravu na jednání s finančními poradci si shrneme pravidla klientské péče, která jsou důležitá jak pro přípravu kapitálu pro stáří, tak pro tvoření střednědobé či dlouhodobé rezervy, prostě u investic obecně. Tato pravidla vám rovněž pomohou, jak poznat profesionálního finančního poradce, se kterým byste mohli udržet dlouhodobý obchodní vztah. Buďte obezřetní a konzultujte konkurenční nabídky.

 

 1. Finanční analýza klientských potřeb včetně vyplnění investičního dotazníku – odrazový můstek každé nabídky. Žádný profesionál by nikdy neměl nabízet produkt bez základních informací o klientovi.
 2. Finanční plán – dle závěrů analýzy a klientských potřeb se spolu s klientem nastaví finanční cíle a částka pro splnění konkrétního očekávání. Jen konkrétní a jasné cíle mohou ukázat cestu, jak je naplnit. Když klient netuší, co chce, je pro něj složitější dojít k satisfakci.
 3. Příprava alokace – podle investičního profilu a časového horizontu se nastaví jasné alokace dle rizika jednotlivých instrumentů finančního trhu. Kolik procent se bude investovat do hotovosti, dluhopisů a akcií.
 4. Diverzifikace klientského portfolia, kde je třeba zohlednit i časový horizont pro splnění konkrétních cílů. Diverzifikace je doporučená podle typu investice (jako jsou investiční produkty, akcie, dluhopisy aj.), měny, území a odvětví.
 5. Výběr produktu – aktualizace stávajících smluv, případně investiční strategie penzijních společností i fondů. Nabídka nových produktů podle zvolené investiční strategie.
 6. Klíčové informace pro klienty (KIID) a statut fondu – znalost alokace, diverzifikace, rizika, společnost a historie.
 7. Poplatková politika – vstupní, výstupní, správcovský poplatek, odměna za zhodnocení, poplatek při změně strategie při přechodu mezi fondy. (POZN.: NIKDY NEVOLIT FOND S PŘEDPLACENÝMI POPLATKY!)
 8. Realizace nákupu/odkupu/změn – – jak realizovat obchodní pokyny, jaké jsou maximální lhůty a jejich obvyklá praxe. Před podpisem smluv je vhodné si dát dostatečný čas na prostudování nabídky a případně si porovnat nabídky více poradců.
 9. Pravidelná informovanost o vývoji finančního trhu a výsledků zhodnocení jednotlivých produktů klientského portfolia.
 10. Udržení investiční strategie – disciplína u pravidelných investic, udržení alokace a diverzifikace v čase dle vývoje finančního trhu. Pomoc finančního poradce při výkyvech ekonomického růstu a podpora při učení zvládat emoce (panika/ euforie) – posilování důvěry obchodního vztahu.
 11. Průběžné přehodnocování při změně klientské situace, při pravidelném termínu aktualizace analýzy. Upravovat klientské finanční portfolio produktů i s ohledem na nové investiční možnosti.

KVÍZ

 1. Co je třeba sledovat u poplatkové politiky?
 1. Vstupní, výstupní poplatek, správcovský poplatek
 2. Vstupní, výstupní poplatek, správcovský poplatek, odměna ze zisku
 3. Vstupní a výstupní poplatek
 4. Správcovský poplatek a odměna ze zisku

 

 1. Které nástroje se sledují při alokaci?
 1. Hotovost, dluhopisy, akcie
 2. Akcie a dluhopisy
 3. Akcie, dluhopisy, měna
 4. Hotovost, dluhopisy, majetek

 

 1. Co znamená investiční strategie?
 1. Informaci kolik investovat
 2. Určuje toleranci k riziku
 3. Znalost Statutu a KIIDu
 4. Práce s alokací, diverzifikací a časem

 

 1. Co znamená kreditní riziko?
 1. Ekonomické nebo politické zprávy
 2. Znehodnocování peněz v čase
 3. Schopnost dodržení závazku a splacení dluhu v termínu
 4. Změny v zákonech

 

Výsledky kvízu: 4/c;3/d;2/a;1/b

z knihy Veroniky Kalátové: Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.