« Zpět

Dáváte dětem kapesné? Jako dospělí budou umět lépe nakládat s penězi

| 26. září 2014 - 11:36 | Zprávy | Bankovní úvěry

Děti, které dostávají kapesné, dokáží v dospělosti daleko lépe spravovat své finance a je méně pravděpodobné, že upadnou do dluhů. Skutečnost vyplynula z mezinárodního průzkumu ING Bank ve 13 evropských zemích.

Studie zjistila, že lidé, kteří v dětství dostávali kapesné, mají v dospělosti větší kontrolu nad svými výdaji než ti, kdo žádné peníze nedostávali, a je u nich nižší pravděpodobnost, že přečerpají účet. Častěji také spoří a odkládají si finanční prostředky na důchod. Pravidelně spoří více než polovina (55 %) respondentů, kteří jako děti dostávali kapesné, oproti tomu ze skupiny bez kapesného si stranou odkládá jen 45 % dotázaných.
 
„Z uvedených výsledků nelze dospět k jasnému závěru, zda je kapesné skutečnou a jedinou příčinou odlišného přístupu, nebo zda se na něm podílejí i další faktory,“ komentuje Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank ČR, a dodává: „Zdá se, že děti, které mají možnost samostatně nakládat s nějakým finančním obnosem, získávají základní představu o finančním plánování, učí se lépe vnímat hodnotu peněz a rozvíjejí své finanční schopnosti, což jim následně usnadňuje samostatný, finančně nezávislý život.“
 
Rozdíly v nakládání s penězi u rodičů, kteří v dětství  dostávali kapesné a u těch, kteří je nedostávali
 
Většina rodičů, kteří v dětství dostávali kapesné (80 %), tento zvyk dodržuje také u svých potomků (79 %). Hlavní motivací pro ně je, aby se děti naučily chovat zodpovědně (54 %) a lépe poznaly hodnotu peněz (48 %). Více než třetina (38 %) jich pak dává peníze dětem na pořízení věcí, které potřebují.
 
Podle rodičů kapesné tuto úlohu skutečně plní, což je patrné v pokroku ve vnímání peněz, který u dětí spatřují v době, kdy jim dávají kapesné. 8 z 10 z nich uvedlo, že jejich děti lépe vnímají hodnotu peněz a že se také naučily základům finančního plánování a hospodaření s penězi. Téměř tři čtvrtiny (70 %) rodičů uvádějí, že jejich děti se díky kapesnému cítí soběstačněji a tento pocit jim vydrží i při opouštění rodinného hnízda.
 
Kapesné dává svým dětem téměř 8 z 10 Evropanů. Na špici jsou přitom rodiče v Turecku, kde je zvykem poskytovat dětem tímto způsobem peníze v 95 % rodin, naopak na spodní příčce žebříčku stojí Nizozemci, jejichž děti dostávají od rodičů finanční příspěvek jen v 67 % případů. Příliš rozdávační nejsou ani rodiče v Čechách. Jejich děti dostávají kapesné v 68 % případů.
 
Průzkum u 5 000 rodičů provedla agentura Ipsos ve 13 evropských zemích na přelomu února a března 2014.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.