« Zpět

ČLFA: Podporujeme posílení regulace trhu se spotřebitelskými úvěry

| 16. ledna 2015 - 11:37 | Zprávy | Bankovní úvěry

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) sdružuje poskytovatele třetiny všech spotřebitelských úvěrů s výjimkou hypoték. V roce 2013 uzavřely členské společnosti ČLFA, vesměs dceřiné společnosti bank, přes 930 000 nových spotřebitelských úvěrů, loni šlo o obdobný počet.

Nový zákon o úvěrech
ČLFA vítá, že jedním ze základních východisek ministerstva financí při přípravě návrhu nového zákona o úvěrech je posílení regulace nebankovního trhu se spotřebitelskými úvěry. Zpřísnění podmínek pro poskytování spotřebitelských úvěrů nebankovními subjekty a pro účinný dohled nad jejich činností požaduje po vládě také Poslanecká sněmovna. Asociace vnímá rozhodnutí Sněmovny jako opatření proti nezodpovědným postupům při úvěrování spotřebitelů a proti nekalým praktikám na trhu, které vedou k předlužení řady domácností a k nežádoucím kriminálním i sociálním jevům.
 
Zpřísnění pravidel
Podle ČLFA je účelné zpřísnit pravidla pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů stanovením profesních požadavků i záruk pro jejich důvěryhodnost a stabilitu, a to včetně náležité kapitálové vybavenosti. Asociace zároveň požaduje odstranění dosavadní dvoukolejnosti dohledu nad poskytovateli spotřebitelských úvěrů ze strany ČOI a ČNB s tím, že podporuje jeho koncentraci v ČNB.
 
Doporučení ČLFA
ČLFA doporučuje, aby byla snížena či zcela zrušena spodní hranice pro aplikaci současného zákona o spotřebitelském úvěru, který se nevztahuje na úvěry pod 5000 korun. Úprava práv a povinností obou stran spotřebitelského úvěru by se měla vztahovat i na menší úvěry, jejichž kumulace, úročení a způsoby prodeje mohou být, a často jsou, pro spotřebitele rizikem. Podle asociace zároveň nejsou důvody pro rozšíření aplikace stávajícího či budoucího zákona na úvěry pro podnikatelské subjekty. Ty vystupují při sjednávání, čerpání a splácení úvěrů s věřiteli v rovném postavení.
 
ČLFA zároveň navrhuje, aby při přípravě nového zákona o úvěrech byly odstraněny nedostatky současného zákona o spotřebitelském úvěru – např. aby byly legislativně přesněji a podrobněji vymezeny podmínky a případné sankce při neuvedení některých informací požadovaných zákonem. Asociace rovněž považuje za žádoucí, aby věřitelé v zájmu odpovědného úvěrování mohli zjišťovat úvěryschopnost klientů, a to zejména ověřováním informací z úvěrových registrů garantovaných státem.
 
 
 
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Jistě a pak pokud jste podnikatel, tak je nezajímá pokud poruší jakékoliv zákony, ať se jedna o lichvu atd.